Hånddesinfisering

Sikre god håndhygiene

Nå som helsepersonell blir møtt av stadig større krav og forventninger, er det viktigere enn noensinne å opprettholde en høy standard for håndhygiene på sykehus, legesentre og andre helseinstitusjoner. Å opprettholde god håndhygiene er essensielt for å hjelpe både personalet og pasientene med å holde seg sunne og friske. Alt helsepersonell bør bruke hånddesinfisering eller vaske hendene med såpe og vann på fem spesifikke tidspunkter:
 
  1. Før de berører pasienten
  2. Før en ren/aseptisk prosedyre
  3. Etter risiko for eksponering av kroppsvæske
  4. Etter å ha vært i kontakt med pasienter
  5. Etter å ha berørt pasientomgivelsene

Hvis hendene til leger, sykepleiere og annet helsepersonell er synlig skitne, skal de vaske dem med såpe og vann. Du bør sikre at produkter for håndhygiene er lett tilgjengelig for alt personell overalt på sykehuset, legekontoret eller andre helseinstitusjoner. 

Nedenfor finner du noen ressurser som kan hjelpe nytt helsepersonell med å lære grundige teknikker for håndhygiene. 

Nedlastinger

Produktanbefalinger