Overflaterengjøring

Håndter god overflaterengjøring

Rutinerengjøring og desinfiseringsprosedyrer på sykehus og helseinstitusjoner er nødvendig for å holde infeksjoner unna, og skape et tryggere miljø for både pasienter og personale. Sørg for at disse prosedyrene følges konsekvent og på rett måte, spesielt for overflater som berøres ofte, som sengebord, gulv, sengehester, nattbord, stoler og dørhåndtak. Håndtering av klesvask, utstyr for matlaging og medisinsk avfall bør også utføres ved å følge rutineprosedyrer. Personale innen miljøtjenester spiller en viktig rolle i å bidra til å forhindre at infeksjoner sprer seg, ved å samarbeide med kolleger, prioritere risikoområder og følge retningslinjer for rengjøring og desinfisering i helseinstitusjoner.

Produktanbefalinger