En sykepleier og en eldre kvinne ler

Langtidspleie

Hygiene er helt essensielt i langtidspleie. Løsningene fra Tork imøtekommer de strenge kravene til hygiene, samtidig som de bidrar til et enklere liv for beboerne.