Nærbilde av en kvinnes hender

Infeksjonskontroll for langtidspleie

I omsorgsboliger er det viktig å begrense overføringer av infeksjoner. I artiklene nedenfor kan du lese mer om hvordan du påviser og unngår risikosituasjoner.
 
Vi vet at eldre mennesker, kronisk syke og visse risikogrupper er mer utsatt for og kommer senere tilbake fra infeksjoner. I eldre aldersgrupper kan immunsystemet svekkes og slik øker risikoen for komplikasjoner og følgesykdommer. Når folk bor nær hverandre og tilbringer tid sammen i fellesarealer, noe som ofte er tilfelle på et sykehjem, er risikoen for overføring høy. 
 
Gitt at det er lettere for infeksjoner å spre seg fra person til person på institusjoner, er det svært viktig å identifisere situasjonene der det er fare for krysskontaminering. Ved å identifisere risikosituasjoner kan vi administrere og implementere strategier for god håndhygiene for å redusere infeksjonsrisikoen. På sykehjem er det flere målgrupper som ønsker informasjon om hvordan man skal utføre god håndhygiene. Beboere, helsepersonell og besøkende spiller alle sin rolle i å sikre trygg langtidspleie. 
 

4Moments_WHO_800x500.jpg  


Smittevern for institusjoner med langtidspleie – WHOs 4 øyeblikk for håndhygiene 

Infeksjoner hos beboere på institusjoner er vanlige, kostbare og forbundet med betydelig dødelighet. Spesielt innenfor eldreomsorg forårsaker smitte av infeksjoner mange problemer. Mange beboere er spesielt sårbare på grunn av immunsvikt og andre begrensninger forbundet med aldring. 
 
På sykehjem er risikoen for overføring av infeksjoner eller mikroorganismer også høy. Dette skyldes en rekke grunner, en av dem er det åpne miljøet med mange kontaktpunkter mellom omsorgspersoner, besøkende og beboere. Dette betyr at forholdsreglene som tas i omsorgsboliger ofte avhenger sterkt av individuelle initiativer og kunnskap blant de ansatte.
 
For å forhindre skader, både fysisk og økonomisk, at overføringer av infeksjoner kan påføre sykehjemmet, er det viktig å begrense spredningen. Riktig håndhygiene er det viktigste trinnet for å forebygge infeksjon innen langtidspleie. WHO har skapt en måte å bruke 4 øyeblikk med håndhygiene for omsorgsboliger: Rengjør hendene 1) før du berører beboeren, 2) umiddelbart før du utfører en ren/aseptisk prosedyre, 3) umiddelbart etter en prosedyre som involverer eksponeringsrisiko mot kroppsvæsker og 4) etter å ha berørt beboeren eller når møtet avsluttes.
 
Ved å lære opp både besøkende og ansatte, samt gjøre både såpe og vann eller hånddesinfeksjon mer tilgjengelig, bidrar du til å sikre god håndhygiene og dermed reduseres risikoen for infeksjonsspredning ved helsebygget. 
 
Vi vet at omsorg for eldre betyr at du også imøtekommer deres velvære og tar hensyn til deres spesifikke behov i form av hudpleie. Selv om desinfiserende produkter er effektive, er tilgjengeligheten av myke såper, håndkremer og andre produkter tilpasset sensitiv hud både et godt tillegg og bevis på din omtanke for dine beboere. 
 
Klar til å iverksette tiltak for å forbedre håndhygiene i din langsiktige omsorg? Få et av våre teammedlemmer til å kontakte deg.
 
 

Anbefalte produkter