FSC-Segmentet

Facility Service-selskap

Å sikre kundetilfredshet er essensielt for suksessen til ethvert Facility Service-selskap (FSC) i dag. Med den økte viktigheten og bevisstheten rundt hygiene og velvære, står du som FSC-leder overfor utfordringen med å heve nivået på rengjøringsytelsen, samtidig som du også må optimere tid og ressurser.


For å håndtere disse utfordringene trengs nye og smartere måter å jobbe på. Ved bruk av teknologi kan du løse kundebehovene mer effektivt og skape nye muligheter. Og det finnes gode løsninger tilgjengelig allerede i dag som sparer tid og øker effektiviteten.


Servicetilbudet fra Tork hjelper deg med å forbedre rengjøringskvaliteten og driftseffektiviteten, i tillegg til å forbedre engasjementet blant personalet. Med Tork-produkter som er enkle å bruke og som forhindrer at du går tom, kan du forbedre kundetilfredsheten for din virksomhet.