Tork våtservietter for produksjonslokaler

Produksjon

Som Produksjons- eller Næringsmiddelprodusent er både virksomheten og medarbeidere under et sterkt press. Det er nødvendig å holde alle trygge og forhindre nedetid ved å støtte ansatte i å praktisere riktig hygiene i anlegget eller produksjonslokalene. Som global leder innen hygiene er vi her for å hjelpe. Vi tror at med kunnskap og de rette verktøyene så ligger forholdene til rette for egnede hygiene- og rengjøringsrutiner. Vi har samlet de beste anbefalingene og tilbudene for hygiene og rengjøring i produksjonsbransjen, inkludert matproduksjon – nettopp for å bidra til å opprettholde helsefremmende og produktive arbeidsplasser og sikre tryggheten til medarbeidere.