Tork PeakServe® Continuous™ Håndtørk
 • Tork PeakServe® Continuous™ Håndtørk
 • Tork PeakServe® Continuous™ Håndtørk
 • Tork PeakServe® Continuous™ Håndtørk
100585

Tork PeakServe® Continuous™ Håndtørk

Tork PeakServe® Continuous™ Håndtørk
 • Tork PeakServe® Continuous™ Håndtørk
 • Tork PeakServe® Continuous™ Håndtørk
 • Tork PeakServe® Continuous™ Håndtørk

Beskrivelse

Tork PeakServe®: vår nyeste innovasjon skapt for toalettrom med stor pågang, der personalet må gjøre det meste ut av rengjøringstiden og sikre en god flyt av gjester. Systemet er kompatibelt med Tork PeakServe® Continuous™ Håndtørk, og har en kapasitet på over 2100 håndtørk, som mates ut raskt uten avbrudd for å sikre god flyt. De komprimerte refillene er raske å fylle på, kan etterfylles når som helst og er enkle å oppbevare og transportere. Alt dette gjør at personalet kan konsentrere seg om rengjøring fremfor påfylling.

 • Komprimerte håndtørk for økt kapasitet reduserer tiden brukt på vedlikehold
 • Kontinuerlige håndtørk utmates jevnt, selv når én bunt går tom og den neste påbegynnes, for en bedre flyt på toalettrommet uten ventetid for gjestene
 • Utmating av én om gangen bidrar til redusert forbruk og forbedret hygiene.
DENNE EMBALLASJEN ER LAGET AV – minst 30 % resirkulert plastTork Easy Handling® plastpose – for enklere bæring, åpning og håndtering av emballasjeSA-COC-008266 FSC MIXSE/004/001 EU Ecolabel59404 U 23 Food contact approved certified by a third party

Produkt- og forsendelsesinformasjon

System
H5 – Tork PeakServe® Continuous® håndtørk
Kvalitet
Universal
Ubrettet lengde
22.5 cm
Ubrettet bredde
20.1 cm
Brettet lengde
8 cm
Brettet bredde
20.1 cm
Lag
1
Trykk
Nei
Preging
Nei
Farge
Hvit
Brettetype
Continuous

Forsendelsesinformasjon

Forbrukerenheter
Transportenheter
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540885590
7322540885606
7322540885712
Emballasjemateriell
Banderole
Plastic
-
Deler
410
4920 (12 CON)
221400 (45 TRP)
Bruttovekt
529 g
6.4 kg
288.23 kg
Høyde
100 mm
201 mm
1155 mm
Lengde
84 mm
400 mm
1200 mm
Bredde
201 mm
252 mm
800 mm
Nettovekt
519 g
6.2 kg
280.26 kg
Volum
1.69 dm3
20.26 dm3
0.91 m3
Lag per pall
-
-
5
Transportenheter per lag
-
-
9
Forbrukerenheter
(PAL)
EAN
7322540885590
Emballasjemateriell
Banderole
Deler
410
Bruttovekt
529 g
Høyde
100 mm
Lengde
84 mm
Bredde
201 mm
Nettovekt
519 g
Volum
1.69 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Transportenheter
(TRP)
EAN
7322540885606
Emballasjemateriell
Plastic
Deler
4920 (12 CON)
Bruttovekt
6.4 kg
Høyde
201 mm
Lengde
400 mm
Bredde
252 mm
Nettovekt
6.2 kg
Volum
20.26 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540885712
Emballasjemateriell
-
Deler
221400 (45 TRP)
Bruttovekt
288.23 kg
Høyde
1155 mm
Lengde
1200 mm
Bredde
800 mm
Nettovekt
280.26 kg
Volum
0.91 m3
Lag per pall
5
Transportenheter per lag
9

Innhold

Produktet er laget av

Nye fibre

Emballasjematerialet er laget av papir eller plast.

Materiale

Nye fibreEssity har et ambisiøst mål om at alle råmaterialer fra trebasert nyfibre som brukes i vår produksjon, skal være sertifisert i henhold til FSC® eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Videre skal alle trebaserte nye fibre oppfylle FSC® Controlled Wood-standarden. Det gjelder også verifisering fra tredjeparter. Essitys regler for innkjøp av fibre forklarer dette mer inngående. Disse finnes på www.essity.com.Ny fibermasse fremstilles fra myke eller harde tresorter. Trevirket går igjennom kjemiske og/eller mekaniske prosesser hvor cellulosefibre skilles ut og lignin og andre rester fjernes.

Bleking er en rengjøringsprosess av fibrene. Målet er å oppnå en lys masse og også få en viss renhet på fiberen, for å møte kravene til hygieneprodukter og i noen tilfeller møte kravene til matvaresikkerhet.

Kjemikalier

Alle kjemikalier (prosesshjelpemidler i tillegg til tilsetningsstoffer) vurderes i henhold til miljøvennlighet, helse og sikkerhet, samt produktsikkerhet.

For å kontrollere produktytelse bruker vi tilsetningsstoffer:

 • Virkestoffer for våtstyrke (for tørkepapir og rengjøringskluter)
 • Virkestoffer for tørrstyrke (brukes sammen med en mekanisk behandling av papirmassen for å lage sterke produkter som tørkepapir)
 • For farget papir tilsettes fargestoffer og fiksativer (for å sikre perfekt fargefasthet)
 • For trykte produkter anvendes trykkfarge (pigmenter med bærere og fiksativer)
 • For flerlagsprodukter bruker vi ofte vannløselig lim for å sikre produktets integritet


I de fleste av våre fabrikker tilføyer vi ikke optiske glansmidler.

Vi bruker ikke mykningsmidler for profesjonelle hygieneprodukter.

Høy produktkvalitet sikres via kvalitets- og hygienehåndteringssystemer gjennom produksjon, lagring og transport.

For å opprettholde en stabil prosess og produktkvalitet, støttes papirfremstillingsprosessen av følgende kjemikalier/prosesshjelpemidler:

 • antiskummidler (surfaktanter og dispersjonsmidler)
 • pH-kontroll (natriumhydroksid og svovelsyre)
 • retensjonshjelpemidler (kjemikalier som bidrar til å samle små fibre for å hindre fibertap)
 • overflatekjemikalier (som bidrar til å kontrollere krepping av papiret for å gjøre det mykt og absorberende)

For å gjenbruke utskudd bruker vi:

 • midler for å lage papirmasse (kjemikalier som bidrar til å lage papirmasse av vått sterkt papir)

I rengjøringen av avløpsvannet bruker vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer for den biologiske behandlingen, for å sikre at vi ikke har negativ innvirkning på vannkvaliteten ut fra våre fabrikker.

Kontakt med mat

Dette produktet oppfyller lovgivende krav for materialer som er i kontakt med mat, bekreftet av en ekstern tredjeparts sertifisering. Produktet er trygt for tørking av overflater som er i kontakt med mat, og kan også være i kortvarig kontakt med næringsmidler.

Miljøsertifisering

Dette produktet er sertifisert for EU Ecolabel med sertifikatnummer SE/004/001.

Dette produktet er sertifisert for FSC® med sertifikatnummer SA-COC-008266.

Emballasje

Oppfyllelse av direktiv for emballasje og emballasjeavfall (94/62/EF): Ja

Opprettelsesdato for artikkel og siste revisjon av artikkel

Utstedelsesdato: 09-05-2022
Revisjonsdato: 15-02-2024

Produksjon

Dette produktet produseres på Mannheim fabrikk, DE og er sertifisert i henhold til IFS, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC, EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 og FSC Chain-Of-Custody.

Destruksjon

Dette produktet brukes hovedsakelig til personlig hygiene og kan kastes sammen med husholdningsavfall.

Essity Norway AS, 0663 OSLO, Norge