Sykehus

Sykehus

Som helsepersonell er du klar over at kjernen av gode helsetjenester starter med god hygiene. Hvis du er fast bestemt på å opprettholde eller forbedre kvaliteten på omsorgen og øke pasientsikkerheten, tilbyr Tork evidensbasert innsikt, anbefalinger og innovasjoner som er spesielt utviklet for helsesektoren.


Bla nedover for å lese mer om vanlige utfordringer du kanskje står overfor og finn nyttig materiale som støtter deg i arbeidet. Det er Torks oppgave å levere førsteklasses hygieneløsninger, slik at du kan fortsette å fokusere på det som betyr noe – trygge hygieniske miljøer og god pleie for pasientene.