Sykepleier i helsevesenet

Helsevesenet

God pleie på sykehus, legesentre og andre helseinstitusjoner starter med god hygiene og rengjøring. Effektive løsninger for håndhygiene og rengjøring på sykehus og helseinstitusjoner er kritisk for å forbedre kvaliteten og tryggheten i pleien av deg selv, medarbeidere, pasienter og besøkende. Som den ledende merkevaren for profesjonell hygiene på sykehus og andre helseinstitusjoner, er vi her for å hjelpe deg. Vår evidensbaserte innsikt, anbefalinger og produkter kan bidra til at alle på helseinstitusjonen har full kontroll på håndhygiene og rengjøringsprotokoller, slik at du kan fokusere på det som betyr noe – å tilby god pleie for pasientene dine.

Redd liv – vask hendene!

Verdens helseorganisasjon har identifisert fem nøkkelpunkter for å forbedre forebygging og kontroll av infeksjoner og lykkes med å skape nye rutiner.

Produktanbefalinger