De 5 momentene for håndhygiene

De 5 momentene for håndhygiene

Verdens helseorganisasjons «5 momenter for håndhygiene» definerer de viktigste øyeblikkene når helsepersonell skal utføre håndhygiene.
Før du berører pasienten

1. Før du berører pasienten

For å forhindre at pasienten blir kolonisert med mikroorganismer fra helsepersonell, må håndhygiene skje før du berører pasienten eller går inn i pasientsonen. Pasientsonen inneholder pasienten og deres nærmeste omgivelser, inkludert overflater som berøres av pasienten (for eksempel sengelister, infusjonsrør) og overflater som ofte berøres av personalet (for eksempel skjermer, håndtak og knapper).
 
Eksempler: Før man håndhilser, hjelper en pasient med å bevege seg, klinisk undersøkelse.
Før en ren/aseptisk prosedyre

2. Før en ren/aseptisk prosedyre

Før du utfører en ren/aseptisk prosedyre, er håndhygiene kritisk for å forhindre HCAI. Håndhygiene bør skje mellom den siste eksponeringen til en overflate og umiddelbart før tilgang til et kritisk område med smittsom risiko for pasienten eller et kritisk område med kombinert smittsom risiko. 
 
Eksempler: Før sårforbinding, kateterinnføring, tilbereding av mat, medisiner.
Etter risiko for eksponering av kroppsvæske

3. Etter risiko for eksponering av kroppsvæske

Etter å ha utført en oppgave som er forbundet med risiko for å utsette hender for kroppsvæsker, må håndhygiene skje umiddelbart og før en ny eksponering fra hånd til overflate, selv om du holder deg innenfor pasientsonen. Denne handlingen reduserer både risikoen for å bli kolonisert eller infisert av smittsomme stoffer, og risikoen for overføring av mikroorganismer fra et «kolonisert» til et «rent» kroppssted på samme pasient.
 
Eksempler: Etter at man har tatt blodprøve, rengjøring av urin, avføring, håndtering av avfall.
Etter å ha berørt pasientomgivelsene

4. Etter å ha berørt en pasient

Etter å ha berørt pasienten og før du berører et objekt i området utenfor pasienten, er håndhygiene viktig for å minimere risikoen for spredning i helsemiljøet. Denne handlingen beskytter også deg ved å redusere forurensning av hendene med floraen fra pasienten.
 
Eksempler: Etter å ha håndhilst, hjulpet en pasient med å bevege seg, klinisk undersøkelse.
Etter å ha berørt pasientomgivelsene

5. Etter å ha berørt pasientomgivelsene

Det siste momentet for håndhygiene oppstår mellom håndeksponering mot en overflate i pasientsonen og en påfølgende håndeksponering mot en overflate i området utenfor pasienten – men uten at man berører pasienten. Håndhygiene kreves i dette øyeblikk siden eksponering for pasientobjekter, selv uten fysisk kontakt med pasientene, er forbundet med håndkontaminering.
 
Eksempler: Etter å ha skiftet sengetøy, hastighetsjustering av perfusjon.
Pedagogisk materiale fra Tork

Mer pedagogisk materiale

For e-læring og annet pedagogisk materiale om hudhelse og håndhygiene, ta kontakt med oss på +46 31 746 00 00