Skap nye rutiner

Skap nye rutiner

Finn tips og verktøy for å skape tryggere miljøer for pasientpleie.

Redd liv – vask hendene!

5. mai er verdens håndhygienedag. Tork er stolt av å delta i Verdens helseorganisasjons initiativ Private Organizations for Patient Safety (POPS), og bidrar til å fremme initiativet deres på verdens håndhygienedag.

Skap bedre rutiner for håndhygiene med en tydelig strategi

Verdens helseorganisasjon har identifisert fem nøkkelpunkter som er viktige for å forbedre forebygging og kontroll av infeksjoner i helseinstitusjoner. Alle de fem områdene bør tas i betraktning for å lykkes med å skape nye rutiner.

1. Skap det

Endre systemet – Sørg for at du har den rette infrastrukturen, utstyret og produktene.

2. Lær det bort

Opplæring og kursing – Har arbeidsplassen din opplæring, instruktører og det rette utstyret?

3. Følg opp

Oppfølging og tilbakemeldinger – Har du et system for effektiv oppfølging og tilbakemeldinger?

4. Selg det inn

Påminnelser og informasjon – Hvordan fremmer du håndhygiene på arbeidsplassen?

5. Etterlev det

Kulturforandring – Er helsepersonellet motivert og involvert?

Nedlastinger