Bli klar for den nye hygienestandarden med TorkPeakServe

Bli klar for den nye hygienestandarden med TorkPeakServe

Én-om-gangen-utmating av papirhåndtørk hjelper med å fremme hygiene siden folk kun berører arkene de bruker. Du får også en håndtørkeløsning med den høyeste kapasiteten på markedet1 som hjelper deg med å sikre den nye hygienestandarden da man sjeldnere går tom, og flere mennesker blir betjent mellom påfyllingene.

Tork PeakServe-familien vokser

Vår siste innovasjon Tork PeakServe® Continuous™ håndtørksystem har satt en ny standard for en hygienisk, smidig flyt for papirhåndtørk. Tork tilbyr nå en ny Tork PeakServe Advanced refill. Med tre dispenserformater og to refill lar Tork PeakServe deg betjene hele lokalet ditt med det samme systemet, noe som gjør vedlikeholdet mindre komplisert og samtidig sikrer at et tørk alltid er tilgjengelig.

Er du klar til å snakke med en av våre hygieneeksperter? Be om tilbud nå.

Referanser

1Sammenlignet med konkurrentens lengste rull med håndtørk i Europa
2Increasing Hand Washing Compliance with a Simple Visual Cue, Ford et al. 2014
3Sammenlignet med Tork H2 universelle etterfyllinger 150299 og dispenser 552000
4Sammenlignet med Tork H2 universelle refill 150299
5Når den brukes sammen med Tork Universal PeakServe Continuous håndtørk
6Basert på dataene fra felttesten som viste over 10 000 håndtørk forekom ingen merking over 99,9 % av tiden
7Sammenlignet med Universal Tork PeakServe refill
8Sammenlignet med bruk av Tork Advanced 1-lags sammenbrettede håndtørk i innfelte skap
9Basert på en livssyklus-analyse (Life Cycle Assessment, LCA) verifisert av IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, 2017, der de utelukkede prosessene har blitt tatt hensyn til.