Tork Mid-size Toalettrull Hylsefri Advanced – 2-lags
 • Tork Mid-size Toalettrull Hylsefri Advanced – 2-lags
 • Tork Mid-size Toalettrull Hylsefri Advanced – 2-lags
 • Tork Mid-size Toalettrull Hylsefri Advanced – 2-lags
472199

Tork Mid-size Toalettrull Hylsefri Advanced – 2-lags

Tork Mid-size Toalettrull Hylsefri Advanced – 2-lags
 • Tork Mid-size Toalettrull Hylsefri Advanced – 2-lags
 • Tork Mid-size Toalettrull Hylsefri Advanced – 2-lags
 • Tork Mid-size Toalettrull Hylsefri Advanced – 2-lags

Beskrivelse

Systemet Tork Dispenser Mid-Size Hylsefri Twin er ideelt for toalettrom med lav til medium pågang, der det er et stort fokus på gjestetilfredshet. Systemet sikrer høy effektivitet og at det alltid er toalettpapir tilgjengelig for gjestene, siden det er plass til to fulle mid-size-ruller. Tork Mid-size Toalettrull Hylsefri Advanced balanserer kostnad og ytelse.
 • Hylsefri ruller produserer ikke avfall
 • Kompakte mid-size-ruller: Hver rull er tilsvarende 4–5 konvensjonelle toalettruller
 • Attraktiv dekor: designet for å gjøre varig inntrykk
SA-COC-008266 FSC MixSE/004/001 EU Ecolabel

Produkt- og forsendelsesinformasjon

System
T7: System for Mid-size Toalettrull Hylsefri
Kvalitet
Advanced
Rullengde
103.5 m
Rullbredde
9.3 cm
Diameter rull
13.1 cm
Antall ark
900
Arklengde
11.5 cm
Lag
2
Trykk
Nei
Preging
Ja
Farge
Hvit

Forsendelsesinformasjon

Forbrukerenheter
Transportenheter
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540657203
7322540657449
7322540698398
Emballasjemateriell
none
Plastic
-
Deler
1
36 (36 CON)
756 (21 TRP)
Bruttovekt
317.6 g
11.5 kg
242.13 kg
Høyde
93 mm
186 mm
1452 mm
Lengde
130 mm
780 mm
1200 mm
Bredde
130 mm
390 mm
800 mm
Nettovekt
317.6 g
11.4 kg
240.14 kg
Volum
1.57 dm3
56.58 dm3
1.19 m3
Lag per pall
-
-
7
Transportenheter per lag
-
-
3
Forbrukerenheter
(PAL)
EAN
7322540657203
Emballasjemateriell
none
Deler
1
Bruttovekt
317.6 g
Høyde
93 mm
Lengde
130 mm
Bredde
130 mm
Nettovekt
317.6 g
Volum
1.57 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Transportenheter
(TRP)
EAN
7322540657449
Emballasjemateriell
Plastic
Deler
36 (36 CON)
Bruttovekt
11.5 kg
Høyde
186 mm
Lengde
780 mm
Bredde
390 mm
Nettovekt
11.4 kg
Volum
56.58 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540698398
Emballasjemateriell
-
Deler
756 (21 TRP)
Bruttovekt
242.13 kg
Høyde
1452 mm
Lengde
1200 mm
Bredde
800 mm
Nettovekt
240.14 kg
Volum
1.19 m3
Lag per pall
7
Transportenheter per lag
3

Innhold

Produktet er laget av

Nye fibre

Resirkulerte fibre

Kjemikalier

Emballasjematerialet er laget av papir eller plast.

Materiale

Nye fibre og resirkulert papir

I fremstillingen av mykpapir, bruker vi både nye fibre og resirkulert papir. Valg av masse gjøres på bakgrunn av  produktkrav og massens tilgjengelighet. På den måten brukes massen mest mulig effektivt.

Resirkulering av papir er en effektiv bruk av ressurser, siden trefibrene brukes mer enn én gang.

Det stilles høye krav til resirkulert papirs kvalitet og renhet. For å sikre trygge og hygieniske produkter, vurderes alle ledd i prosessen (innsamling, sortering, transport, lagring, bruk) nøye.

Resirkulerte fibre lages av forskjellige typer resirkulert papir. For eksempel gamle aviser, magasiner, kontoravfall, pappkrus, drikkekartonger, bølgepapp og håndtørkepapir. Valg av type resirkulert papir  gjøres for hvert produkt  etter spesifikke krav til ytelse, egenskaper og hvor hvitt det er. Papiret løses opp i vann, vaskes og behandles med kjemikalier på høy temperatur, for så å kontrolleres for å skille ut urenheter.

Ny fibermasse fremstilles fra myke eller harde tresorter. Trevirket går gjennom kjemiske og/eller mekaniske prosesser hvor cellulose skilles ut og lignin og andre rester fjernes.Bleking av masse til mykpapir er først og fremst en prosess for å fjerne stoffer som kan ha negativ innvirkning på det ferdige produktets egenskaper, som dets renhet, absorberingsevne, holdbarhet og farge. I dag bruker vi to forskjellige metoder for bleking av ny fibermasse: EFC (elementært uten klorin), men tilsatt klordioksid, og TCF (helt uten klorin), men tilsatt ozon, oksygen og hydrogenperoksid.

Bleking av resirkulert fibermasse gjøres med klorfrie blekemidler (hydrogenperoksid og natriumditionitt).

Kjemikalier

Alle kjemikalier (prosesshjelpemidler i tillegg til tilsetningsstoffer) vurderes i henhold til miljøvennlighet, helse og sikkerhet, samt produktsikkerhet.

For å kontrollere produktytelse bruker vi tilsetningsstoffer:

 • Virkestoffer for våtstyrke (for tørkepapir og rengjøringskluter)
 • Virkestoffer for tørrstyrke (brukes sammen med en mekanisk behandling av papirmassen for å lage sterke produkter som tørkepapir)
 • For farget papir tilsettes fargestoffer og fiksativer (for å sikre perfekt fargefasthet)
 • For trykte produkter anvendes trykkfarge (pigmenter med bærere og fiksativer)
 • For flerlagsprodukter bruker vi ofte vannløselig lim for å sikre produktets integritet

I de fleste av våre fabrikker tilføyer vi ikke optiske glansmidler, men dette forekommer ofte i returpapir siden det brukes på trykkpapir.

Vi bruker ikke mykningsmidler for profesjonelle hygieneprodukter.

Høy produktkvalitet sikres via kvalitets- og hygienehåndteringssystemer gjennom produksjon, lagring og transport.

For å opprettholde en stabil prosess og produktkvalitet, støttes papirfremstillingsprosessen av følgende kjemikalier/prosesshjelpemidler:

 • antiskummidler (surfaktanter og dispersjonsmidler)
 • pH-kontroll (natriumhydroksid og svovelsyre)
 • retensjonshjelpemidler (kjemikalier som bidrar til å samle små fibre for å hindre fibertap)
 • overflatekjemikalier (som bidrar til å kontrollere krepping av papiret for å gjøre det mykt og absorberende)

For å gjenbruke utskudd og utnytte returfibre bruker vi:

 • midler for å lage papirmasse (kjemikalier som bidrar til å lage papirmasse av vått sterkt papir)
 • Kjemikalier for flokkulering (som bidrar til å rense vekk trykkfarge og fyllstoff fra returpapir)
 • Blekemidler (for å øke hvitheten på papirmasse fra returpapir)

I rengjøringen av avløpsvannet bruker vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer for den biologiske behandlingen, for å sikre at vi ikke har negativ innvirkning på vannkvaliteten ut fra våre fabrikker.

Miljøsertifisering

Dette produktet er sertifisert for EU Ecolabel med sertifikatnummer SE/004/001.

Dette produktet er sertifisert for FSC® med sertifikatnummer SA-COC-008266.

Emballasje

Oppfyllelse av direktiv for emballasje og emballasjeavfall (94/62/EF): Ja

Opprettelsesdato for artikkel og siste revisjon av artikkel

Utstedelsesdato: 24-04-2020
Revisjonsdato: 19-01-2024

Produksjon

Dette produktet produseres på Skelmersdale fabrikk, GB og er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001 og FSC Chain-Of-Custody.

Destruksjon

Dette produktet kan håndteres i det normale kloakksystemet i området.

Essity Norway AS, 0663 OSLO, Norge