Tork jumbo toalettrull universal – 1-lags
 • Tork jumbo toalettrull universal – 1-lags
 • Tork jumbo toalettrull universal – 1-lags
110162

Tork jumbo toalettrull universal – 1-lags

Tork jumbo toalettrull universal – 1-lags
 • Tork jumbo toalettrull universal – 1-lags
 • Tork jumbo toalettrull universal – 1-lags

Beskrivelse

Tork Jumbo-systemet står for tidseffektivitet og redusert kostnad, og tilbyr langt mer toalettpapir enn standard toalettruller. Tork Jumbo Toalettrull Universal 1-lags innfrir de grunnleggende behovene til et toalettrom, gir god valuta for pengene og er ideell på steder med stor pågang.
 • Høy kapasitet: mindre vedlikehold og redusert risiko for papirmangel
 • Rimelig papir som gir god valuta for pengene
 • Produsert uten utslipp av fossilt CO2*
Referanser
Produksjon uten fossile CO2-utslipp*SA-COC-008266 FSC RecycledSE/004/001 EU Ecolabel

Produkt- og forsendelsesinformasjon

System
T1: System for jumbo toalettrull
Kvalitet
Universal
Rullengde
500 m
Rullbredde
9.4 cm
Diameter rull
26 cm
Antall ark
2500
Arklengde
20 cm
Indre diameter hylse
5.9 cm
Lag
1
Trykk
Nei
Preging
Ja
Farge
Hvit

Forsendelsesinformasjon

Forbrukerenheter
Transportenheter
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540472158
7322540472165
7322540736601
Emballasjemateriell
none
Shrink
-
Deler
1
6 (6 CON)
216 (36 TRP)
Bruttovekt
1269 g
7.7 kg
275.58 kg
Høyde
94 mm
282 mm
1842 mm
Lengde
260 mm
520 mm
1200 mm
Bredde
260 mm
260 mm
800 mm
Nettovekt
1245.5 g
7.5 kg
269.03 kg
Volum
6.35 dm3
38.13 dm3
1.37 m3
Lag per pall
-
-
6
Transportenheter per lag
-
-
6
Forbrukerenheter
(PAL)
EAN
7322540472158
Emballasjemateriell
none
Deler
1
Bruttovekt
1269 g
Høyde
94 mm
Lengde
260 mm
Bredde
260 mm
Nettovekt
1245.5 g
Volum
6.35 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Transportenheter
(TRP)
EAN
7322540472165
Emballasjemateriell
Shrink
Deler
6 (6 CON)
Bruttovekt
7.7 kg
Høyde
282 mm
Lengde
520 mm
Bredde
260 mm
Nettovekt
7.5 kg
Volum
38.13 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540736601
Emballasjemateriell
-
Deler
216 (36 TRP)
Bruttovekt
275.58 kg
Høyde
1842 mm
Lengde
1200 mm
Bredde
800 mm
Nettovekt
269.03 kg
Volum
1.37 m3
Lag per pall
6
Transportenheter per lag
6

Innhold

Produktet er laget av

Nye fibre

Resirkulerte fibre

Kjemikalier

Emballasjematerialet er laget av papir eller plast.

Materiale

Nye fibre og resirkulert papir

I fremstillingen av mykpapir, bruker vi både nye fibre og resirkulert papir. Valg av masse gjøres på bakgrunn av  produktkrav og massens tilgjengelighet. På den måten brukes massen mest mulig effektivt.

Resirkulering av papir er en effektiv bruk av ressurser, siden trefibrene brukes mer enn én gang.

Det stilles høye krav til resirkulert papirs kvalitet og renhet. For å sikre trygge og hygieniske produkter, vurderes alle ledd i prosessen (innsamling, sortering, transport, lagring, bruk) nøye.

Resirkulerte fibre lages av forskjellige typer resirkulert papir. For eksempel gamle aviser, magasiner, kontoravfall, pappkrus, drikkekartonger, bølgepapp og håndtørkepapir. Valg av type resirkulert papir  gjøres for hvert produkt  etter spesifikke krav til ytelse, egenskaper og hvor hvitt det er. Papiret løses opp i vann, vaskes og behandles med kjemikalier på høy temperatur, for så å kontrolleres for å skille ut urenheter.

Ny fibermasse fremstilles fra myke eller harde tresorter. Trevirket går gjennom kjemiske og/eller mekaniske prosesser hvor cellulose skilles ut og lignin og andre rester fjernes.Bleking av masse til mykpapir er først og fremst en prosess for å fjerne stoffer som kan ha negativ innvirkning på det ferdige produktets egenskaper, som dets renhet, absorberingsevne, holdbarhet og farge. I dag bruker vi to forskjellige metoder for bleking av ny fibermasse: EFC (elementært uten klorin), men tilsatt klordioksid, og TCF (helt uten klorin), men tilsatt ozon, oksygen og hydrogenperoksid.

Bleking av resirkulert fibermasse gjøres med klorfrie blekemidler (hydrogenperoksid og natriumditionitt).

Kjemikalier

Alle kjemikalier (prosesshjelpemidler i tillegg til tilsetningsstoffer) vurderes i henhold til miljøvennlighet, helse og sikkerhet, samt produktsikkerhet.

For å kontrollere produktytelse bruker vi tilsetningsstoffer:

 • Virkestoffer for våtstyrke (for tørkepapir og rengjøringskluter)
 • Virkestoffer for tørrstyrke (brukes sammen med en mekanisk behandling av papirmassen for å lage sterke produkter som tørkepapir)
 • For farget papir tilsettes fargestoffer og fiksativer (for å sikre perfekt fargefasthet)
 • For trykte produkter anvendes trykkfarge (pigmenter med bærere og fiksativer)
 • For flerlagsprodukter bruker vi ofte vannløselig lim for å sikre produktets integritet

I de fleste av våre fabrikker tilføyer vi ikke optiske glansmidler, men dette forekommer ofte i returpapir siden det brukes på trykkpapir.

Vi bruker ikke mykningsmidler for profesjonelle hygieneprodukter.

Høy produktkvalitet sikres via kvalitets- og hygienehåndteringssystemer gjennom produksjon, lagring og transport.

For å opprettholde en stabil prosess og produktkvalitet, støttes papirfremstillingsprosessen av følgende kjemikalier/prosesshjelpemidler:

 • antiskummidler (surfaktanter og dispersjonsmidler)
 • pH-kontroll (natriumhydroksid og svovelsyre)
 • retensjonshjelpemidler (kjemikalier som bidrar til å samle små fibre for å hindre fibertap)
 • overflatekjemikalier (som bidrar til å kontrollere krepping av papiret for å gjøre det mykt og absorberende)

For å gjenbruke utskudd og utnytte returfibre bruker vi:

 • midler for å lage papirmasse (kjemikalier som bidrar til å lage papirmasse av vått sterkt papir)
 • Kjemikalier for flokkulering (som bidrar til å rense vekk trykkfarge og fyllstoff fra returpapir)
 • Blekemidler (for å øke hvitheten på papirmasse fra returpapir)

I rengjøringen av avløpsvannet bruker vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer for den biologiske behandlingen, for å sikre at vi ikke har negativ innvirkning på vannkvaliteten ut fra våre fabrikker.

Miljøsertifisering

Dette produktet er sertifisert for EU Ecolabel med sertifikatnummer SE/004/001.

Dette produktet er sertifisert for FSC® med sertifikatnummer SA-COC-008266.

Emballasje

Oppfyllelse av direktiv for emballasje og emballasjeavfall (94/62/EF): Ja

Opprettelsesdato for artikkel og siste revisjon av artikkel

Utstedelsesdato: 19-04-2019
Revisjonsdato: 15-01-2024

Produksjon

Dette produktet produseres på Lilla Edet fabrikk, SE og er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001, ISO 50001 og FSC Chain-Of-Custody.

Destruksjon

Dette produktet kan håndteres i det normale kloakksystemet i området.

Essity Norway AS, 0663 OSLO, Norge

Referanser

Produsert uten utslipp av fossilt CO2*
*

Fossile naturgasser erstattes av bærekraftig biogass under normale driftsforhold (unntatt for eksempel oppbrudd og oppstart), og det benyttes sertifisert fornybar strøm i produksjonsanlegget Lilla Edet i Sverige.