Tork Jumbo Toalettrull Advanced
 • Tork Jumbo Toalettrull Advanced
 • Tork Jumbo Toalettrull Advanced
120272

Tork Jumbo Toalettrull Advanced

Tork Jumbo Toalettrull Advanced
 • Tork Jumbo Toalettrull Advanced
 • Tork Jumbo Toalettrull Advanced

Beskrivelse

Tork Jumbo-systemet står for tidseffektivitet og redusert kostnad, og tilbyr langt mer toalettpapir enn standard toalettruller. Tork Jumbo Toalettrull Advanced 2-lags balanserer kostnad og ytelse, og er ideell for steder med stor pågang.
 • Høy kapasitet: mindre vedlikehold og redusert risiko for papirmangel
 • Attraktiv dekor: designet for å gjøre varig inntrykk
 • Produsert uten utslipp av fossilt CO2*
Referanser
Produksjon uten fossile CO2-utslipp*SA-COC-008266 FSC RecycledSE/004/001 EU Ecolabel

Produkt- og forsendelsesinformasjon

System
T1: System for jumbo toalettrull
Kvalitet
Advanced
Rullengde
360 m
Rullbredde
9.4 cm
Diameter rull
26 cm
Antall ark
1800
Arklengde
20 cm
Indre diameter hylse
5.9 cm
Lag
2
Trykk
Nei
Preging
Ja
Farge
Hvit

Forsendelsesinformasjon

Forbrukerenheter
Transportenheter
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540472110
7322540472127
7322540736595
Emballasjemateriell
none
Shrink
-
Deler
1
6 (6 CON)
216 (36 TRP)
Bruttovekt
1159.8 g
7 kg
252.04 kg
Høyde
94 mm
282 mm
1842 mm
Lengde
260 mm
520 mm
1200 mm
Bredde
260 mm
260 mm
800 mm
Nettovekt
1137 g
6.8 kg
245.6 kg
Volum
6.35 dm3
38.13 dm3
1.37 m3
Lag per pall
-
-
6
Transportenheter per lag
-
-
6
Forbrukerenheter
(PAL)
EAN
7322540472110
Emballasjemateriell
none
Deler
1
Bruttovekt
1159.8 g
Høyde
94 mm
Lengde
260 mm
Bredde
260 mm
Nettovekt
1137 g
Volum
6.35 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Transportenheter
(TRP)
EAN
7322540472127
Emballasjemateriell
Shrink
Deler
6 (6 CON)
Bruttovekt
7 kg
Høyde
282 mm
Lengde
520 mm
Bredde
260 mm
Nettovekt
6.8 kg
Volum
38.13 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540736595
Emballasjemateriell
-
Deler
216 (36 TRP)
Bruttovekt
252.04 kg
Høyde
1842 mm
Lengde
1200 mm
Bredde
800 mm
Nettovekt
245.6 kg
Volum
1.37 m3
Lag per pall
6
Transportenheter per lag
6

Innhold

Produktet er laget av

Resirkulert fiber
Kjemikalier

Emballasjematerialet er laget av papir eller plast.

Materiale

Resirkulerte fibre

Resirkulering av papir er en effektiv bruk av ressurser, siden trefibrene brukes mer enn én gang.

Det stilles høye krav til resirkulert papirs kvalitet og renhet. For å sikre trygge og hygieniske produkter, vurderes alle ledd i prosessen (innsamling, sortering, transport, lagring, bruk) nøye.

Resirkulert papirfiber kan produseres av ulike typer papp og papir, som gamle aviser, magasiner, kontoravfall, pappkopper, melkekartonger og tørkepapir. Hvilken kvalitet det gjenvinnende papirmaterialet må ha, blir vurdert for hvert produkt og avhenger av produktets spesifikke behov knyttet til egenskaper og hvithet. Papiret oppløses i vann, vaskes og behandles med kjemikalier under høy temperatur, før det siles for å skille ut urenheter.

Papirmassen blekes for å fjerne stoffer som kan påvirke egenskaper som renhet, absorberingsevne, styrke og farge på det ferdige produktet.

Bleking av resirkulert fibermasse gjøres med klorfrie blekemidler (hydrogenperoksid og natriumditionitt). Noen av Torks produkter blekes, og noen blekes ikke.

For blekede produkter bruker vi blekemidler (for å øke hvitheten på papirmasse fra returpapir).

Kjemikalier

Alle kjemikalier (prosesshjelpemidler i tillegg til tilsetningsstoffer) vurderes i henhold til miljøvennlighet, helse og sikkerhet, samt produktsikkerhet.

For å kontrollere produktytelse bruker vi tilsetningsstoffer:

 • Virkestoffer for våtstyrke (for tørkepapir og rengjøringskluter)
 • Virkestoffer for tørrstyrke (brukes sammen med en mekanisk behandling av papirmassen for å lage sterke produkter som tørkepapir)
 • For farget papir tilsettes fargestoffer og fiksativer (for å sikre perfekt fargefasthet)
 • For trykte produkter anvendes trykkfarge (pigmenter med bærere og fiksativer)
 • For flerlagsprodukter bruker vi ofte vannløselig lim for å sikre produktets integritet

I de fleste av våre fabrikker tilfører vi ikke optiske glansmidler, men dette forekommer ofte i returpapir siden det brukes på trykkpapir.

Vi bruker ikke mykningsmidler for profesjonelle hygieneprodukter.

Høy produktkvalitet sikres via kvalitets- og hygienehåndteringssystemer gjennom produksjon, lagring og transport.

For å opprettholde en stabil prosess og produktkvalitet, støttes papirfremstillingsprosessen av følgende kjemikalier/prosesshjelpemidler:

 • antiskummidler (surfaktanter og dispersjonsmidler)
 • pH-kontroll (natriumhydroksid og svovelsyre)
 • retensjonshjelpemidler (kjemikalier som bidrar til å samle små fibre for å hindre fibertap)
 • overflatekjemikalier (som bidrar til å kontrollere krepping av papiret for å gjøre det mykt og absorberende)

For å gjenbruke utskudd og utnytte returfibre bruker vi:

 • midler for å lage papirmasse (kjemikalier som bidrar til å lage papirmasse av vått sterkt papir)
 • Kjemikalier for flokkulering (som bidrar til å rense vekk trykkfarge og fyllstoff fra returpapir)
 • Blekemidler (for å øke hvitheten på papirmasse fra returpapir)

I rengjøringen av avløpsvannet bruker vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer for den biologiske behandlingen, for å sikre at vi ikke har negativ innvirkning på vannkvaliteten ut fra våre fabrikker.

Miljøsertifisering

Dette produktet er sertifisert for EU Ecolabel med sertifikatnummer SE/004/001.

Dette produktet er sertifisert for FSC® med sertifikatnummer SA-COC-008266.

Emballasje

Oppfyllelse av direktiv for emballasje og emballasjeavfall (94/62/EF): Ja

Opprettelsesdato for artikkel og siste revisjon av artikkel

Utstedelsesdato: 19-04-2019
Revisjonsdato: 09-11-2023

Produksjon

Dette produktet produseres på Lilla Edet fabrikk, SE og er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001, ISO 50001 og FSC Chain-Of-Custody.

Destruksjon

Dette produktet kan håndteres i det normale kloakksystemet i området.

Essity Norway AS, 0663 OSLO, Norge

Referanser

Produsert uten utslipp av fossilt CO2*
*

Fossile naturgasser erstattes av bærekraftig biogass under normale driftsforhold (unntatt for eksempel oppbrudd og oppstart), og det benyttes sertifisert fornybar strøm i produksjonsanlegget Lilla Edet i Sverige.