Overflaterengjøring i restauranter og lokaler for mattilberedning

Hold overflatene rene og trygge

For å sikre et trygt og hygienisk miljø, er det viktig at restauranter og lokaler for mattilberedning har sjekklister for å opprettholde rutinerengjøring og anbefalinger for desinfisering av overflater som berøres ofte og overflater som er i kontakt med mat. Blant annet:

  

Back of house
Dørhåndtak, lysbrytere, dispensere, overflater som er i kontakt med mat, overflater som berøres ofte, vannkraner, blandebatterier og redskaper.

Front of house
Dørhåndtak, lysbrytere, dispensere, beskyttelsesskjermer, menyer, bord og stoler, disker, take-away-disker og kasse/kortautomater. 
 
Toaletter
Dørhåndtak, lysbrytere, dispensere, vannkraner og blandebatterier, toalettseter og spyleknapper.
 
Lag en tydelig protokoll for personalet i restauranten og på kjøkkenet, slik at de har en plan for hyppig rengjøring.