Håndvask

Hjelp teamet med å ha kontroll på håndhygienen

Hyppig og grundig håndvask i serveringsbransjen er utgangspunktet for å beskytte mot krysskontaminering og å holde personale og kunder trygge.


Teamet bør alltid vaske hendene etter at de har 


  • vært på toalettet
  • gått ut og inn fra kjøkkenet og områder for mattilberedelse
  • tatt ut avfallet 
  • håndtert rengjøringsmidler
  • drukket, røyket, snust eller tygget tyggegummi
  • håndtert rått kjøtt, fjærkre eller sjømat
  • berørt kropp eller klær
  • nyst, hostet eller pusset nesen
  • håndtert penger
  • tatt av engangshansker og før de tar på nye

Sørg for at håndvaskstasjonene alltid er fylt med såpe og papirhåndtørk. Bruk hjelpemidlene nedenfor til å lære opp deg selv og teamet ditt, og ta quizen vår om håndhygiene og personlig hygiene for å teste kunnskapen.

Nedlastinger