En lege vasker hendene sine før en operasjon

Bekjemp sykehusinfeksjoner med håndhygiene

Den beste måten å bekjempe sykehusinfeksjoner på er å forbedre håndhygienen. I artiklene nedenfor kan du lese mer om sykehusinfeksjoner og hvordan du kan forhindre dem.
 
I dag er sykehusinfeksjoner fortsatt et betydelig problem for sykehus og helseinstitusjoner. Hvert år påvirkes millioner av pasienter over hele verden av sykehusinfeksjoner (også kalt nosokomielle infeksjoner), som fører til mange komplikasjoner og er potensielt livstruende. Slike infeksjoner kan gi alvorlige konsekvenser som fysiske smerter, hindre bedring av tilstander og kan i noen tilfeller være dødelig. En sykehusinfeksjon forårsaker også enorme kostnader for samfunnet og derfor er det mange aktører som forsøker å bekjempe dem, hvor Verdens helseorganisasjon (WHO) kun er én av dem.
 
Ifølge WHO er den mest effektive måten å bekjempe sykehusinfeksjoner på å praktisere håndhygiene. Som personell i helsevesenet vet du utvilsomt allerede viktigheten av håndhygiene. Forskning har vist at sykepleiere overholder best med gode rutiner for håndhygiene. Men det å sikre riktig håndhygiene blant alle ansatte er ikke alltid lett. Du kan trenge støtte i å utføre god hygiene i praksis. I tillegg, når det gjelder besøkende og pasienter, er det ofte nødvendig med informasjon for å skape bevissthet. 
 
I tillegg til å sikre god håndhygiene på sykehus, er det viktig å identifisere risikoområder og lære om forebyggende tiltak for å minimere risikoen for spredning av infeksjoner.
 

Fakta om sykehusinfeksjoner

Sykehusinfeksjoner er en type infeksjon som oppstår hos en pasient under pleie- og behandlingsprosessen på et sykehus eller annen helseinstitusjon som ikke var tilstede eller under inkubasjon på tidspunktet for innleggelse. Sykehusinfeksjoner kan påvirke pasienter i alle typer omgivelser hvor de mottar pleie, og kan også utvikle seg etter utskrivning.

SustainabilitySteps_800x500.jpg  


Slik forhindrer du sykehusinfeksjoner

Å forebygge sykehusinfeksjoner har aldri vært viktigere. Ifølge WHO er det en verdensomspennende enighet om at det haster å implementere tiltak for å håndtere det voksende problemet med antibiotikaresistens. I helsevesenet er effektiv infeksjonsforebygging og kontroll (IPC) en løsning, der gode rutiner for håndhygiene er en hjørnestein. Når det gjelder å forebygge sykehusinfeksjoner, i tillegg til enkel tilgang til hånddesinfeksjonsmidler og vaskestasjoner, er kunnskap om hygienemuligheter og hvordan og når man skal utføre håndhygiene viktig.
 
I en nylig undersøkelse sa så mange som 8 av 10 helsepersonell at de ønsker å forbedre sin håndhygiene. Dette viser oss hvor bevisste sykepleiere og leger er på sin del i forebygging av spredning av sykdommer og infeksjoner, samt engasjementet deres for god pasienthelse. Som leverandør av mange av hygieneproduktene som finnes i sykehusmiljøer, ønsker vi å støtte helsepersonell i deres arbeid for å oppnå gode rutiner for håndhygiene.
 

Anbefalte produkter