Tenk langsiktig mot bærekraftige løsninger

Tenk langsiktig mot bærekraftige løsninger

Vi tenker langsiktig for å skape bærekraftige produkter og løsninger som vil hjelpe kundene våre med å nå bærekraftsmålene sine.
Vår oppgave er å gjøre hygienerutiner utenfor hjemmet mer bærekraftige. Derfor jobber vi med viktige emner innen bærekraftig drift, som ansvarlig anskaffelse av fibre og hvordan vi reduserer karbonavtrykket fra produktene våre.

Vitenskapsbaserte klimamål

Siden desember 2018 har målene våre for CO2-reduksjon blitt godkjent av Science Based Targets-initiativet. Målene omfatter energi, strøm, transport, råvarer, leverandører og avfall.


Essity har også forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp fra innkjøp av råvarer, transport, driftsavfall og sluttbehandling av solgte produkter med 18 % innen 2030 (basisår 2016), og redusere klimagassutslipp fra energiforbruk innad i selskapet og innkjøpt strøm (scope 1 og 2) med 25 % innen 2030 (basisår 2016).