Bruker du fortsatt lufttørkere?

Bruker du fortsatt lufttørkere?

Ifølge en undersøkelse ønsker nesten 7 av 10 personer at flere steder hadde papirhåndtørk som et alternativ til lufttørkere.* Velg smart og bytt til papirhåndtørk fra Tork i dag.

Papirhåndtørk har mange ulike bruksområder

Grønt og blått bilde som viser at lufttørkere kan spre opptil ti ganger flere bakterier.

Lufttørkere sprer opptil ti ganger flere bakterier**

Lufttørkere medfører mer luftbårne dråper enn papirhåndtørk,*** og kan derfor forårsake mer spredning av bakterier. Papirhåndtørk er en mer hygienisk måte å tørke hendene på, og anbefales derfor i hygienekritiske omgivelser.**** Sørg for at besøkende føler seg trygge – velg smart og bytt til papirhåndtørk fra Tork.

Last ned verktøy som hjelper deg med å forbedre hygienen i lokalene:

Referanser

Spørreundersøkelse utført av United Minds i samarbeid med CINT i mars 2021. Undersøkelsen omfattet syv markeder: Kina, Frankrike, Tyskland, Spania, Sverige, Storbritannia og USA, med totalt 7063 respondenter (internasjonalt gjennomsnitt).
** Best et al., Journal of Hospital Infection, 2014. 
*** Margas, E. et al., Journal of Applied Microbiology, 2013.
**** Huang, C., Mayo Clinic, 2011.