Tork Vaskeklut Advanced
 • Tork Vaskeklut Advanced
 • Tork Vaskeklut Advanced
 • Tork Vaskeklut Advanced

Beskrivelse

Gi ekstra pleie til pasientene dine med den sterke og myke Tork Vaskeklut Advanced, ideell for å vaske pasienter med vann og mild såpe.
 • Sterk og myk vaskeklut for høy effektivitet
Tork Easy Handling®-eske – for enklere bæring, åpning og håndtering av emballasjeDENNE EMBALLASJEN ER LAGET AV – minst 30 % resirkulert plastSA-COC-008266 FSC MIXSE/004/001 EU Ecolabel

Produkt- og forsendelsesinformasjon

Kvalitet
Advanced
Ubrettet lengde
19 cm
Ubrettet bredde
25 cm
Lag
6
Trykk
Nei
Preging
Ja
Farge
Hvit
Brettetype
no folding

Forsendelsesinformasjon

Forbrukerenheter
Transportenheter
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540001709
7322540001754
7322540589672
Emballasjemateriell
Plastic
Carton
-
Deler
80
1600 (20 CON)
44800 (28 TRP)
Bruttovekt
528.6 g
11.2 kg
312.28 kg
Høyde
95 mm
264 mm
1998 mm
Lengde
110 mm
561 mm
1200 mm
Bredde
250 mm
386 mm
800 mm
Nettovekt
524.4 g
10.5 kg
293.66 kg
Volum
2.61 dm3
57.17 dm3
1.6 m3
Lag per pall
-
-
7
Transportenheter per lag
-
-
4
Forbrukerenheter
(PAL)
EAN
7322540001709
Emballasjemateriell
Plastic
Deler
80
Bruttovekt
528.6 g
Høyde
95 mm
Lengde
110 mm
Bredde
250 mm
Nettovekt
524.4 g
Volum
2.61 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Transportenheter
(TRP)
EAN
7322540001754
Emballasjemateriell
Carton
Deler
1600 (20 CON)
Bruttovekt
11.2 kg
Høyde
264 mm
Lengde
561 mm
Bredde
386 mm
Nettovekt
10.5 kg
Volum
57.17 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540589672
Emballasjemateriell
-
Deler
44800 (28 TRP)
Bruttovekt
312.28 kg
Høyde
1998 mm
Lengde
1200 mm
Bredde
800 mm
Nettovekt
293.66 kg
Volum
1.6 m3
Lag per pall
7
Transportenheter per lag
4

Innhold

Produktet er laget av

Nye fibre

Emballasjematerialet er laget av papir eller plast.

Materiale

Nye fibreEssity har et ambisiøst mål om at alle råmaterialer fra trebasert nyfibre som brukes i vår produksjon, skal være sertifisert i henhold til FSC® eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Videre skal alle trebaserte nye fibre oppfylle FSC® Controlled Wood-standarden. Det gjelder også verifisering fra tredjeparter. Essitys regler for innkjøp av fibre forklarer dette mer inngående. Disse finnes på www.essity.com.Ny fibermasse fremstilles fra myke eller harde tresorter. Trevirket går igjennom kjemiske og/eller mekaniske prosesser hvor cellulosefibre skilles ut og lignin og andre rester fjernes.

Bleking er en rengjøringsprosess av fibrene. Målet er å oppnå en lys masse og også få en viss renhet på fiberen, for å møte kravene til hygieneprodukter og i noen tilfeller møte kravene til matvaresikkerhet.

Kjemikalier

Alle kjemikalier (prosesshjelpemidler i tillegg til tilsetningsstoffer) vurderes i henhold til miljøvennlighet, helse og sikkerhet, samt produktsikkerhet.

For å kontrollere produktytelse bruker vi tilsetningsstoffer:

 • Virkestoffer for våtstyrke (for tørkepapir og rengjøringskluter)
 • Virkestoffer for tørrstyrke (brukes sammen med en mekanisk behandling av papirmassen for å lage sterke produkter som tørkepapir)
 • For farget papir tilsettes fargestoffer og fiksativer (for å sikre perfekt fargefasthet)
 • For trykte produkter anvendes trykkfarge (pigmenter med bærere og fiksativer)
 • For flerlagsprodukter bruker vi ofte vannløselig lim for å sikre produktets integritet


I de fleste av våre fabrikker tilføyer vi ikke optiske glansmidler.

Vi bruker ikke mykningsmidler for profesjonelle hygieneprodukter.

Høy produktkvalitet sikres via kvalitets- og hygienehåndteringssystemer gjennom produksjon, lagring og transport.

For å opprettholde en stabil prosess og produktkvalitet, støttes papirfremstillingsprosessen av følgende kjemikalier/prosesshjelpemidler:

 • antiskummidler (surfaktanter og dispersjonsmidler)
 • pH-kontroll (natriumhydroksid og svovelsyre)
 • retensjonshjelpemidler (kjemikalier som bidrar til å samle små fibre for å hindre fibertap)
 • overflatekjemikalier (som bidrar til å kontrollere krepping av papiret for å gjøre det mykt og absorberende)

For å gjenbruke utskudd bruker vi:

 • midler for å lage papirmasse (kjemikalier som bidrar til å lage papirmasse av vått sterkt papir)

I rengjøringen av avløpsvannet bruker vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer for den biologiske behandlingen, for å sikre at vi ikke har negativ innvirkning på vannkvaliteten ut fra våre fabrikker.

Miljøsertifisering

Dette produktet er sertifisert for EU Ecolabel med sertifikatnummer SE/004/001.

Dette produktet er sertifisert for FSC® med sertifikatnummer SA-COC-008266.

Emballasje

Oppfyllelse av direktiv for emballasje og emballasjeavfall (94/62/EF): Ja

Opprettelsesdato for artikkel og siste revisjon av artikkel

Utstedelsesdato: 03-06-2021
Revisjonsdato: 31-01-2024

Produksjon

Dette produktet produseres på Suameer fabrikk, NL og er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 (Environmental management systems).

Destruksjon

Dette produktet brukes hovedsakelig til personlig hygiene og kan kastes sammen med husholdningsavfall.

Essity Norway AS, 0663 OSLO, Norge