Tork Kjøkkenrull
 • Tork Kjøkkenrull

Beskrivelse

Tork Kjøkkenrull passer til vanlige tørkeoppgaver som tørking av overflater, vann, olje eller matrester.
DENNE EMBALLASJEN ER LAGET AV – minst 30 % resirkulert plastSA-COC-008266 FSC RecycledSE/004/001 EU EcolabelEUFI29-23002447-T3 Food contact approved certified by a third party

Produkt- og forsendelsesinformasjon

Kvalitet
Advanced
Rullengde
20.4 m
Rullbredde
21.2 cm
Diameter rull
11.2 cm
Antall ark
90
Arklengde
22.7 cm
Indre diameter hylse
3.9 cm
Lag
2
Trykk
Nei
Preging
Ja
Farge
Hvit

Forsendelsesinformasjon

Forbrukerenheter
Transportenheter
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
6413200034173
6413200400343
7322540655438
Emballasjemateriell
Plastic
Plastic
-
Deler
4
20 (5 CON)
640 (32 TRP)
Bruttovekt
869 g
4.4 kg
140.74 kg
Høyde
212 mm
212 mm
1846 mm
Lengde
112 mm
560 mm
1200 mm
Bredde
403 mm
403 mm
800 mm
Nettovekt
797 g
4 kg
127.52 kg
Volum
9.57 dm3
47.84 dm3
1.53 m3
Lag per pall
-
-
8
Transportenheter per lag
-
-
4
Forbrukerenheter
(PAL)
EAN
6413200034173
Emballasjemateriell
Plastic
Deler
4
Bruttovekt
869 g
Høyde
212 mm
Lengde
112 mm
Bredde
403 mm
Nettovekt
797 g
Volum
9.57 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Transportenheter
(TRP)
EAN
6413200400343
Emballasjemateriell
Plastic
Deler
20 (5 CON)
Bruttovekt
4.4 kg
Høyde
212 mm
Lengde
560 mm
Bredde
403 mm
Nettovekt
4 kg
Volum
47.84 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540655438
Emballasjemateriell
-
Deler
640 (32 TRP)
Bruttovekt
140.74 kg
Høyde
1846 mm
Lengde
1200 mm
Bredde
800 mm
Nettovekt
127.52 kg
Volum
1.53 m3
Lag per pall
8
Transportenheter per lag
4

Innhold

Produktet er laget av

Resirkulert fiber
Kjemikalier

Emballasjematerialet er laget av papir eller plast.

Materiale

Resirkulerte fibre

Resirkulering av papir er en effektiv bruk av ressurser, siden trefibrene brukes mer enn én gang.

Det stilles høye krav til resirkulert papirs kvalitet og renhet. For å sikre trygge og hygieniske produkter, vurderes alle ledd i prosessen (innsamling, sortering, transport, lagring, bruk) nøye.

Resirkulert papirfiber kan produseres av ulike typer papp og papir, som gamle aviser, magasiner, kontoravfall, pappkopper, melkekartonger og tørkepapir. Hvilken kvalitet det gjenvinnende papirmaterialet må ha, blir vurdert for hvert produkt og avhenger av produktets spesifikke behov knyttet til egenskaper og hvithet. Papiret oppløses i vann, vaskes og behandles med kjemikalier under høy temperatur, før det siles for å skille ut urenheter.

Papirmassen blekes for å fjerne stoffer som kan påvirke egenskaper som renhet, absorberingsevne, styrke og farge på det ferdige produktet.

Bleking av resirkulert fibermasse gjøres med klorfrie blekemidler (hydrogenperoksid og natriumditionitt). Noen av Torks produkter blekes, og noen blekes ikke.

For blekede produkter bruker vi blekemidler (for å øke hvitheten på papirmasse fra returpapir).

Kjemikalier

Alle kjemikalier (prosesshjelpemidler i tillegg til tilsetningsstoffer) vurderes i henhold til miljøvennlighet, helse og sikkerhet, samt produktsikkerhet.

For å kontrollere produktytelse bruker vi tilsetningsstoffer:

 • Virkestoffer for våtstyrke (for tørkepapir og rengjøringskluter)
 • Virkestoffer for tørrstyrke (brukes sammen med en mekanisk behandling av papirmassen for å lage sterke produkter som tørkepapir)
 • For farget papir tilsettes fargestoffer og fiksativer (for å sikre perfekt fargefasthet)
 • For trykte produkter anvendes trykkfarge (pigmenter med bærere og fiksativer)
 • For flerlagsprodukter bruker vi ofte vannløselig lim for å sikre produktets integritet

I de fleste av våre fabrikker tilfører vi ikke optiske glansmidler, men dette forekommer ofte i returpapir siden det brukes på trykkpapir.

Vi bruker ikke mykningsmidler for profesjonelle hygieneprodukter.

Høy produktkvalitet sikres via kvalitets- og hygienehåndteringssystemer gjennom produksjon, lagring og transport.

For å opprettholde en stabil prosess og produktkvalitet, støttes papirfremstillingsprosessen av følgende kjemikalier/prosesshjelpemidler:

 • antiskummidler (surfaktanter og dispersjonsmidler)
 • pH-kontroll (natriumhydroksid og svovelsyre)
 • retensjonshjelpemidler (kjemikalier som bidrar til å samle små fibre for å hindre fibertap)
 • overflatekjemikalier (som bidrar til å kontrollere krepping av papiret for å gjøre det mykt og absorberende)

For å gjenbruke utskudd og utnytte returfibre bruker vi:

 • midler for å lage papirmasse (kjemikalier som bidrar til å lage papirmasse av vått sterkt papir)
 • Kjemikalier for flokkulering (som bidrar til å rense vekk trykkfarge og fyllstoff fra returpapir)
 • Blekemidler (for å øke hvitheten på papirmasse fra returpapir)

I rengjøringen av avløpsvannet bruker vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer for den biologiske behandlingen, for å sikre at vi ikke har negativ innvirkning på vannkvaliteten ut fra våre fabrikker.

Kontakt med mat

Dette produktet oppfyller lovgivende krav for materialer som er i kontakt med mat, bekreftet av en ekstern tredjeparts sertifisering. Produktet er trygt for tørking av overflater som er i kontakt med mat, og kan også være i kortvarig kontakt med næringsmidler.

Miljøsertifisering

Dette produktet er sertifisert for EU Ecolabel med sertifikatnummer SE/004/001.

Dette produktet er sertifisert for FSC® med sertifikatnummer SA-COC-008266.

Emballasje

Oppfyllelse av direktiv for emballasje og emballasjeavfall (94/62/EF): Ja

Opprettelsesdato for artikkel og siste revisjon av artikkel

Utstedelsesdato: 19-04-2019
Revisjonsdato: 15-01-2024

Produksjon

Dette produktet produseres på Nokia fabrikk, FI og er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001 og FSC Chain-Of-Custody.

Destruksjon

Dette produktet brukes hovedsakelig til personlig hygiene og kan kastes sammen med husholdningsavfall.

Essity Norway AS, 0663 OSLO, Norge