Tork håndtørkrull for elektronisk disp. 24,7 cm
 • Tork håndtørkrull for elektronisk disp. 24,7 cm
471110

Tork håndtørkrull for elektronisk disp. 24,7 cm

Tork håndtørkrull for elektronisk disp. 24,7 cm
 • Tork håndtørkrull for elektronisk disp. 24,7 cm

Beskrivelse

Den elektroniske dispenseren for Tork håndtørkrull gir utmating av ett tørk av gangen, hvilket reduserer forbruket og forbedrer hygienen. Advanced-rullene har en høy kapasitet som sikrer papirtilgjengelighet, og er ideell for travle toalettrom på for eksempel skoler og flyplasser.
 • Store ruller minimerer vedlikeholdskostnadene mens driften maksimeres.
 • Avansert kvalitet for kostnadsbesparing og høy ytelse
SA-COC-008266 FSC MixSE/004/001 EU EcolabelEUFI29-23002447-T3 Food contact approved certified by a third party

Produkt- og forsendelsesinformasjon

System
H13: System for Elektronisk Håndtørk på rull
Kvalitet
Advanced
Rullengde
143 m
Rullbredde
24.7 cm
Diameter rull
19.3 cm
Indre diameter hylse
4.4 cm
Lag
2
Trykk
Nei
Preging
Ja
Farge
Hvit

Forsendelsesinformasjon

Forbrukerenheter
Transportenheter
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540656671
7322540656688
7322540680058
Emballasjemateriell
none
Shrink
-
Deler
1
6 (6 CON)
168 (28 TRP)
Bruttovekt
1584.1 g
9.6 kg
268.38 kg
Høyde
247 mm
247 mm
1879 mm
Lengde
193 mm
579 mm
1200 mm
Bredde
193 mm
386 mm
800 mm
Nettovekt
1554.1 g
9.3 kg
261.09 kg
Volum
9.2 dm3
55.2 dm3
1.55 m3
Lag per pall
-
-
7
Transportenheter per lag
-
-
4
Forbrukerenheter
(CON)
EAN
7322540656671
Emballasjemateriell
none
Deler
1
Bruttovekt
1584.1 g
Høyde
247 mm
Lengde
193 mm
Bredde
193 mm
Nettovekt
1554.1 g
Volum
9.2 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Transportenheter
(TRP)
EAN
7322540656688
Emballasjemateriell
Shrink
Deler
6 (6 CON)
Bruttovekt
9.6 kg
Høyde
247 mm
Lengde
579 mm
Bredde
386 mm
Nettovekt
9.3 kg
Volum
55.2 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540680058
Emballasjemateriell
-
Deler
168 (28 TRP)
Bruttovekt
268.38 kg
Høyde
1879 mm
Lengde
1200 mm
Bredde
800 mm
Nettovekt
261.09 kg
Volum
1.55 m3
Lag per pall
7
Transportenheter per lag
4

Innhold

Produktet er laget av

Nye fibre

Resirkulerte fibre

Kjemikalier

Emballasjematerialet er laget av papir eller plast.

Materiale

Nye fibre og resirkulert papir

I fremstillingen av mykpapir, bruker vi både nye fibre og resirkulert papir. Valg av masse gjøres på bakgrunn av  produktkrav og massens tilgjengelighet. På den måten brukes massen mest mulig effektivt.

Resirkulering av papir er en effektiv bruk av ressurser, siden trefibrene brukes mer enn én gang.

Det stilles høye krav til resirkulert papirs kvalitet og renhet. For å sikre trygge og hygieniske produkter, vurderes alle ledd i prosessen (innsamling, sortering, transport, lagring, bruk) nøye.

Resirkulerte fibre lages av forskjellige typer resirkulert papir. For eksempel gamle aviser, magasiner, kontoravfall, pappkrus, drikkekartonger, bølgepapp og håndtørkepapir. Valg av type resirkulert papir  gjøres for hvert produkt  etter spesifikke krav til ytelse, egenskaper og hvor hvitt det er. Papiret løses opp i vann, vaskes og behandles med kjemikalier på høy temperatur, for så å kontrolleres for å skille ut urenheter.

Ny fibermasse fremstilles fra myke eller harde tresorter. Trevirket går gjennom kjemiske og/eller mekaniske prosesser hvor cellulose skilles ut og lignin og andre rester fjernes.Bleking av masse til mykpapir er først og fremst en prosess for å fjerne stoffer som kan ha negativ innvirkning på det ferdige produktets egenskaper, som dets renhet, absorberingsevne, holdbarhet og farge. I dag bruker vi to forskjellige metoder for bleking av ny fibermasse: EFC (elementært uten klorin), men tilsatt klordioksid, og TCF (helt uten klorin), men tilsatt ozon, oksygen og hydrogenperoksid.

Bleking av resirkulert fibermasse gjøres med klorfrie blekemidler (hydrogenperoksid og natriumditionitt).

Kjemikalier

Alle kjemikalier (prosesshjelpemidler i tillegg til tilsetningsstoffer) vurderes i henhold til miljøvennlighet, helse og sikkerhet, samt produktsikkerhet.

For å kontrollere produktytelse bruker vi tilsetningsstoffer:

 • Virkestoffer for våtstyrke (for tørkepapir og rengjøringskluter)
 • Virkestoffer for tørrstyrke (brukes sammen med en mekanisk behandling av papirmassen for å lage sterke produkter som tørkepapir)
 • For farget papir tilsettes fargestoffer og fiksativer (for å sikre perfekt fargefasthet)
 • For trykte produkter anvendes trykkfarge (pigmenter med bærere og fiksativer)
 • For flerlagsprodukter bruker vi ofte vannløselig lim for å sikre produktets integritet

I de fleste av våre fabrikker tilføyer vi ikke optiske glansmidler, men dette forekommer ofte i returpapir siden det brukes på trykkpapir.

Vi bruker ikke mykningsmidler for profesjonelle hygieneprodukter.

Høy produktkvalitet sikres via kvalitets- og hygienehåndteringssystemer gjennom produksjon, lagring og transport.

For å opprettholde en stabil prosess og produktkvalitet, støttes papirfremstillingsprosessen av følgende kjemikalier/prosesshjelpemidler:

 • antiskummidler (surfaktanter og dispersjonsmidler)
 • pH-kontroll (natriumhydroksid og svovelsyre)
 • retensjonshjelpemidler (kjemikalier som bidrar til å samle små fibre for å hindre fibertap)
 • overflatekjemikalier (som bidrar til å kontrollere krepping av papiret for å gjøre det mykt og absorberende)

For å gjenbruke utskudd og utnytte returfibre bruker vi:

 • midler for å lage papirmasse (kjemikalier som bidrar til å lage papirmasse av vått sterkt papir)
 • Kjemikalier for flokkulering (som bidrar til å rense vekk trykkfarge og fyllstoff fra returpapir)
 • Blekemidler (for å øke hvitheten på papirmasse fra returpapir)

I rengjøringen av avløpsvannet bruker vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer for den biologiske behandlingen, for å sikre at vi ikke har negativ innvirkning på vannkvaliteten ut fra våre fabrikker.

Kontakt med mat

Dette produktet oppfyller lovgivende krav for materialer som er i kontakt med mat, bekreftet av en ekstern tredjeparts sertifisering. Produktet er trygt for tørking av overflater som er i kontakt med mat, og kan også være i kortvarig kontakt med næringsmidler.

Miljøsertifisering

Dette produktet er sertifisert for EU Ecolabel med sertifikatnummer SE/004/001.

Dette produktet er sertifisert for FSC® med sertifikatnummer SA-COC-008266.

Emballasje

Oppfyllelse av direktiv for emballasje og emballasjeavfall (94/62/EF): Ja

Opprettelsesdato for artikkel og siste revisjon av artikkel

Utstedelsesdato: 19-04-2019
Revisjonsdato: 03-04-2024

Produksjon

Dette produktet produseres på Nokia fabrikk, FI og er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001 og FSC Chain-Of-Custody.

Destruksjon

Dette produktet brukes hovedsakelig til personlig hygiene og kan kastes sammen med husholdningsavfall.

Essity Norway AS, 0663 OSLO, Norge