Tork Ekstra Myke Ansiktsservietter Premium
 • Tork Ekstra Myke Ansiktsservietter Premium
 • Tork Ekstra Myke Ansiktsservietter Premium
140280

Tork Ekstra Myke Ansiktsservietter Premium

Tork Ekstra Myke Ansiktsservietter Premium
 • Tork Ekstra Myke Ansiktsservietter Premium
 • Tork Ekstra Myke Ansiktsservietter Premium

Beskrivelse

Tork Ekstra Myke Ansiktsservietter Premium gir førsteklasses mykhet i en pen, moderne og flat eske. Esken passer i Tork Dispenser Ansiktsservietter, og kan plasseres der den trengs.
 • Mykt papir som er skånsomt mot huden.
 • Klar hvit farge for å gi et hygienisk inntrykk
 • Sterk og absorberende for ekstra komfort
SE/004/001 EU EcolabelSA-COC-008266 FSC MIX

Produkt- og forsendelsesinformasjon

System
F1: System for ansiktsservietter
Kvalitet
Premium
Ubrettet lengde
20.9 cm
Ubrettet bredde
20 cm
Brettet lengde
10.4 cm
Brettet bredde
20 cm
Lag
2
Trykk
Nei
Farge
Hvit

Forsendelsesinformasjon

Forbrukerenheter
Transportenheter
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540594805
7322540595024
7322540609721
Emballasjemateriell
Inner Box
Carton
-
Deler
100
3000 (30 CON)
84000 (28 TRP)
Bruttovekt
165.6 g
5.3 kg
148.74 kg
Høyde
52 mm
242 mm
1844 mm
Lengde
115 mm
551 mm
1200 mm
Bredde
225 mm
352 mm
800 mm
Nettovekt
129.6 g
3.9 kg
108.85 kg
Volum
1.35 dm3
46.94 dm3
1.31 m3
Lag per pall
-
-
7
Transportenheter per lag
-
-
4
Forbrukerenheter
(PAL)
EAN
7322540594805
Emballasjemateriell
Inner Box
Deler
100
Bruttovekt
165.6 g
Høyde
52 mm
Lengde
115 mm
Bredde
225 mm
Nettovekt
129.6 g
Volum
1.35 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Transportenheter
(TRP)
EAN
7322540595024
Emballasjemateriell
Carton
Deler
3000 (30 CON)
Bruttovekt
5.3 kg
Høyde
242 mm
Lengde
551 mm
Bredde
352 mm
Nettovekt
3.9 kg
Volum
46.94 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540609721
Emballasjemateriell
-
Deler
84000 (28 TRP)
Bruttovekt
148.74 kg
Høyde
1844 mm
Lengde
1200 mm
Bredde
800 mm
Nettovekt
108.85 kg
Volum
1.31 m3
Lag per pall
7
Transportenheter per lag
4

Innhold

Produktet er laget av

Nye fibre

Emballasjematerialet er laget av papir eller plast.

Materiale

Nye fibreEssity har et ambisiøst mål om at alle råmaterialer fra trebasert nyfibre som brukes i vår produksjon, skal være sertifisert i henhold til FSC® eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Videre skal alle trebaserte nye fibre oppfylle FSC® Controlled Wood-standarden. Det gjelder også verifisering fra tredjeparter. Essitys regler for innkjøp av fibre forklarer dette mer inngående. Disse finnes på www.essity.com.Ny fibermasse fremstilles fra myke eller harde tresorter. Trevirket går igjennom kjemiske og/eller mekaniske prosesser hvor cellulosefibre skilles ut og lignin og andre rester fjernes.

Bleking er en rengjøringsprosess av fibrene. Målet er å oppnå en lys masse og også få en viss renhet på fiberen, for å møte kravene til hygieneprodukter og i noen tilfeller møte kravene til matvaresikkerhet.

Kjemikalier

Alle kjemikalier (prosesshjelpemidler i tillegg til tilsetningsstoffer) vurderes i henhold til miljøvennlighet, helse og sikkerhet, samt produktsikkerhet.

For å kontrollere produktytelse bruker vi tilsetningsstoffer:

 • Virkestoffer for våtstyrke (for tørkepapir og rengjøringskluter)
 • Virkestoffer for tørrstyrke (brukes sammen med en mekanisk behandling av papirmassen for å lage sterke produkter som tørkepapir)
 • For farget papir tilsettes fargestoffer og fiksativer (for å sikre perfekt fargefasthet)
 • For trykte produkter anvendes trykkfarge (pigmenter med bærere og fiksativer)
 • For flerlagsprodukter bruker vi ofte vannløselig lim for å sikre produktets integritet


I de fleste av våre fabrikker tilføyer vi ikke optiske glansmidler.

Vi bruker ikke mykningsmidler for profesjonelle hygieneprodukter.

Høy produktkvalitet sikres via kvalitets- og hygienehåndteringssystemer gjennom produksjon, lagring og transport.

For å opprettholde en stabil prosess og produktkvalitet, støttes papirfremstillingsprosessen av følgende kjemikalier/prosesshjelpemidler:

 • antiskummidler (surfaktanter og dispersjonsmidler)
 • pH-kontroll (natriumhydroksid og svovelsyre)
 • retensjonshjelpemidler (kjemikalier som bidrar til å samle små fibre for å hindre fibertap)
 • overflatekjemikalier (som bidrar til å kontrollere krepping av papiret for å gjøre det mykt og absorberende)

For å gjenbruke utskudd bruker vi:

 • midler for å lage papirmasse (kjemikalier som bidrar til å lage papirmasse av vått sterkt papir)

I rengjøringen av avløpsvannet bruker vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer for den biologiske behandlingen, for å sikre at vi ikke har negativ innvirkning på vannkvaliteten ut fra våre fabrikker.

Miljøsertifisering

Dette produktet er sertifisert for EU Ecolabel med sertifikatnummer SE/004/001.

Dette produktet er sertifisert for FSC® med sertifikatnummer SA-COC-008266.

Emballasje

Oppfyllelse av direktiv for emballasje og emballasjeavfall (94/62/EF): Ja

Opprettelsesdato for artikkel og siste revisjon av artikkel

Utstedelsesdato: 03-01-2022
Revisjonsdato: 15-02-2024

Produksjon

Dette produktet produseres på Skelmersdale fabrikk, GB og er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001 og FSC Chain-Of-Custody.

Destruksjon

Dette produktet brukes hovedsakelig til personlig hygiene og kan kastes sammen med husholdningsavfall.

Essity Norway AS, 0663 OSLO, Norge