Tork Tørkepapir Plus 2-lags
 • Tork Tørkepapir Plus 2-lags
 • Tork Tørkepapir Plus 2-lags
 • Tork Tørkepapir Plus 2-lags
130043

Tork Tørkepapir Plus 2-lags

Tork Tørkepapir Plus 2-lags
 • Tork Tørkepapir Plus 2-lags
 • Tork Tørkepapir Plus 2-lags
 • Tork Tørkepapir Plus 2-lags

Beskrivelse

Dette 2-lags allsidige Tork Tørkepapir Plus Senterrull bærbar er ideelt for håndtørk og tørking av søl. Papiret kan brukes i Tork Toppholder som beskytter refillene mot skitt. Den gir i tillegg en utmating av ett tørk av gangen, noe som reduserer forbruket og avfallet.
 • God absorberingsevne for å tørke opp søl
Tork Easy Handling®-eske – for enklere bæring, åpning og håndtering av emballasjeQuickDrySA-COC-008266 FSC MIXSE/004/001 EU Ecolabel58518 U 22 Food contact approved certified by a third party

Produkt- og forsendelsesinformasjon

System
W4: System for top-pak
Kvalitet
Premium
Ubrettet lengde
32.4 cm
Ubrettet bredde
38.5 cm
Brettet lengde
10.8 cm
Brettet bredde
38.5 cm
Lag
2
Trykk
Nei
Preging
Nei
Farge
Hvit

Forsendelsesinformasjon

Forbrukerenheter
Transportenheter
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540183412
7322540183436
7322540189339
Emballasjemateriell
Plastic
Carton
-
Deler
200
1000 (5 CON)
28000 (28 TRP)
Bruttovekt
983.9 g
5.6 kg
157.64 kg
Høyde
220 mm
243 mm
1851 mm
Lengde
107 mm
558 mm
1200 mm
Bredde
380 mm
398 mm
800 mm
Nettovekt
960.5 g
4.8 kg
134.47 kg
Volum
8.95 dm3
53.97 dm3
1.51 m3
Lag per pall
-
-
7
Transportenheter per lag
-
-
4
Forbrukerenheter
(CON)
EAN
7322540183412
Emballasjemateriell
Plastic
Deler
200
Bruttovekt
983.9 g
Høyde
220 mm
Lengde
107 mm
Bredde
380 mm
Nettovekt
960.5 g
Volum
8.95 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Transportenheter
(TRP)
EAN
7322540183436
Emballasjemateriell
Carton
Deler
1000 (5 CON)
Bruttovekt
5.6 kg
Høyde
243 mm
Lengde
558 mm
Bredde
398 mm
Nettovekt
4.8 kg
Volum
53.97 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540189339
Emballasjemateriell
-
Deler
28000 (28 TRP)
Bruttovekt
157.64 kg
Høyde
1851 mm
Lengde
1200 mm
Bredde
800 mm
Nettovekt
134.47 kg
Volum
1.51 m3
Lag per pall
7
Transportenheter per lag
4

Innhold

Produktet er laget av

Nye fibre

Emballasjematerialet er laget av papir eller plast.

Materiale

Nye fibreEssity har et ambisiøst mål om at alle råmaterialer fra trebasert nyfibre som brukes i vår produksjon, skal være sertifisert i henhold til FSC® eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Videre skal alle trebaserte nye fibre oppfylle FSC® Controlled Wood-standarden. Det gjelder også verifisering fra tredjeparter. Essitys regler for innkjøp av fibre forklarer dette mer inngående. Disse finnes på www.essity.com.Ny fibermasse fremstilles fra myke eller harde tresorter. Trevirket går igjennom kjemiske og/eller mekaniske prosesser hvor cellulosefibre skilles ut og lignin og andre rester fjernes.

Bleking er en rengjøringsprosess av fibrene. Målet er å oppnå en lys masse og også få en viss renhet på fiberen, for å møte kravene til hygieneprodukter og i noen tilfeller møte kravene til matvaresikkerhet.

Kjemikalier

Alle kjemikalier (prosesshjelpemidler i tillegg til tilsetningsstoffer) vurderes i henhold til miljøvennlighet, helse og sikkerhet, samt produktsikkerhet.

For å kontrollere produktytelse bruker vi tilsetningsstoffer:

 • Virkestoffer for våtstyrke (for tørkepapir og rengjøringskluter)
 • Virkestoffer for tørrstyrke (brukes sammen med en mekanisk behandling av papirmassen for å lage sterke produkter som tørkepapir)
 • For farget papir tilsettes fargestoffer og fiksativer (for å sikre perfekt fargefasthet)
 • For trykte produkter anvendes trykkfarge (pigmenter med bærere og fiksativer)
 • For flerlagsprodukter bruker vi ofte vannløselig lim for å sikre produktets integritet


I de fleste av våre fabrikker tilføyer vi ikke optiske glansmidler.

Vi bruker ikke mykningsmidler for profesjonelle hygieneprodukter.

Høy produktkvalitet sikres via kvalitets- og hygienehåndteringssystemer gjennom produksjon, lagring og transport.

For å opprettholde en stabil prosess og produktkvalitet, støttes papirfremstillingsprosessen av følgende kjemikalier/prosesshjelpemidler:

 • antiskummidler (surfaktanter og dispersjonsmidler)
 • pH-kontroll (natriumhydroksid og svovelsyre)
 • retensjonshjelpemidler (kjemikalier som bidrar til å samle små fibre for å hindre fibertap)
 • overflatekjemikalier (som bidrar til å kontrollere krepping av papiret for å gjøre det mykt og absorberende)

For å gjenbruke utskudd bruker vi:

 • midler for å lage papirmasse (kjemikalier som bidrar til å lage papirmasse av vått sterkt papir)

I rengjøringen av avløpsvannet bruker vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer for den biologiske behandlingen, for å sikre at vi ikke har negativ innvirkning på vannkvaliteten ut fra våre fabrikker.

Kontakt med mat

Dette produktet oppfyller lovgivende krav for materialer som er i kontakt med mat, bekreftet av en ekstern tredjeparts sertifisering. Produktet er trygt for tørking av overflater som er i kontakt med mat, og kan også være i kortvarig kontakt med næringsmidler.

Miljøsertifisering

Dette produktet er sertifisert for EU Ecolabel med sertifikatnummer SE/004/001.

Dette produktet er sertifisert for FSC® med sertifikatnummer SA-COC-008266.

Emballasje

Oppfyllelse av direktiv for emballasje og emballasjeavfall (94/62/EF): Ja

Opprettelsesdato for artikkel og siste revisjon av artikkel

Utstedelsesdato: 19-04-2019
Revisjonsdato: 02-05-2024

Produksjon

Dette produktet produseres på Suameer fabrikk, NL og er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 (Environmental management systems).

Essity Norway AS, 0663 OSLO, Norge