Tork Ekstra Mykt Toalettpapir Ark Premium
 • Tork Ekstra Mykt Toalettpapir Ark Premium
 • Tork Ekstra Mykt Toalettpapir Ark Premium
114276

Tork Ekstra Mykt Toalettpapir Ark Premium

Tork Ekstra Mykt Toalettpapir Ark Premium
 • Tork Ekstra Mykt Toalettpapir Ark Premium
 • Tork Ekstra Mykt Toalettpapir Ark Premium

Beskrivelse

Tork Brettet Toalettpapir tilbyr hygienisk utmating av ett tørk av gangen, noe som reduserer avfall og vedlikeholdskostnader. Tork Ekstra Myk Toalettpapir Ark tilbyr superior utseende, følelse og ytelse. Systemet er ideelt på steder med lav til medium pågang, spesielt innen helsevesenet og HoReCa.
 • Utmating av én av gangen for redusert forbruk og forbedret hygiene
 • Luksuriøst – ekstra mykt papir i klar hvit farge for et varig inntrykk
 • Enkel å fylle på: mindre vedlikehold
DENNE EMBALLASJEN ER LAGET AV – minst 30 % resirkulert plastSA-COC-008266 FSC MixSE/004/001 EU Ecolabel

Produkt- og forsendelsesinformasjon

System
T3: System for toalettpapir i ark
Kvalitet
Premium
Ubrettet lengde
19 cm
Ubrettet bredde
11 cm
Brettet lengde
9.5 cm
Brettet bredde
11 cm
Lag
2
Trykk
Nei
Farge
Hvit

Forsendelsesinformasjon

Forbrukerenheter
Transportenheter
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7310791199276
7310791199283
7322540167337
Emballasjemateriell
Banderole
Carton
-
Deler
252
7560 (30 CON)
317520 (42 TRP)
Bruttovekt
202.8 g
6.4 kg
269.05 kg
Høyde
95 mm
247 mm
1879 mm
Lengde
95 mm
501 mm
1200 mm
Bredde
110 mm
296 mm
800 mm
Nettovekt
200.1 g
6 kg
252.17 kg
Volum
0.99 dm3
36.63 dm3
1.54 m3
Lag per pall
-
-
7
Transportenheter per lag
-
-
6
Forbrukerenheter
(PAL)
EAN
7310791199276
Emballasjemateriell
Banderole
Deler
252
Bruttovekt
202.8 g
Høyde
95 mm
Lengde
95 mm
Bredde
110 mm
Nettovekt
200.1 g
Volum
0.99 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Transportenheter
(TRP)
EAN
7310791199283
Emballasjemateriell
Carton
Deler
7560 (30 CON)
Bruttovekt
6.4 kg
Høyde
247 mm
Lengde
501 mm
Bredde
296 mm
Nettovekt
6 kg
Volum
36.63 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540167337
Emballasjemateriell
-
Deler
317520 (42 TRP)
Bruttovekt
269.05 kg
Høyde
1879 mm
Lengde
1200 mm
Bredde
800 mm
Nettovekt
252.17 kg
Volum
1.54 m3
Lag per pall
7
Transportenheter per lag
6

Innhold

Produktet er laget av

Nye fibre

Resirkulerte fibre

Kjemikalier

Emballasjematerialet er laget av papir eller plast.

Materiale

Nye fibre og resirkulert papir

I fremstillingen av mykpapir, bruker vi både nye fibre og resirkulert papir. Valg av masse gjøres på bakgrunn av  produktkrav og massens tilgjengelighet. På den måten brukes massen mest mulig effektivt.

Resirkulering av papir er en effektiv bruk av ressurser, siden trefibrene brukes mer enn én gang.

Det stilles høye krav til resirkulert papirs kvalitet og renhet. For å sikre trygge og hygieniske produkter, vurderes alle ledd i prosessen (innsamling, sortering, transport, lagring, bruk) nøye.

Resirkulerte fibre lages av forskjellige typer resirkulert papir. For eksempel gamle aviser, magasiner, kontoravfall, pappkrus, drikkekartonger, bølgepapp og håndtørkepapir. Valg av type resirkulert papir  gjøres for hvert produkt  etter spesifikke krav til ytelse, egenskaper og hvor hvitt det er. Papiret løses opp i vann, vaskes og behandles med kjemikalier på høy temperatur, for så å kontrolleres for å skille ut urenheter.

Ny fibermasse fremstilles fra myke eller harde tresorter. Trevirket går gjennom kjemiske og/eller mekaniske prosesser hvor cellulose skilles ut og lignin og andre rester fjernes.Bleking av masse til mykpapir er først og fremst en prosess for å fjerne stoffer som kan ha negativ innvirkning på det ferdige produktets egenskaper, som dets renhet, absorberingsevne, holdbarhet og farge. I dag bruker vi to forskjellige metoder for bleking av ny fibermasse: EFC (elementært uten klorin), men tilsatt klordioksid, og TCF (helt uten klorin), men tilsatt ozon, oksygen og hydrogenperoksid.

Bleking av resirkulert fibermasse gjøres med klorfrie blekemidler (hydrogenperoksid og natriumditionitt).

Kjemikalier

Alle kjemikalier (prosesshjelpemidler i tillegg til tilsetningsstoffer) vurderes i henhold til miljøvennlighet, helse og sikkerhet, samt produktsikkerhet.

For å kontrollere produktytelse bruker vi tilsetningsstoffer:

 • Virkestoffer for våtstyrke (for tørkepapir og rengjøringskluter)
 • Virkestoffer for tørrstyrke (brukes sammen med en mekanisk behandling av papirmassen for å lage sterke produkter som tørkepapir)
 • For farget papir tilsettes fargestoffer og fiksativer (for å sikre perfekt fargefasthet)
 • For trykte produkter anvendes trykkfarge (pigmenter med bærere og fiksativer)
 • For flerlagsprodukter bruker vi ofte vannløselig lim for å sikre produktets integritet

I de fleste av våre fabrikker tilføyer vi ikke optiske glansmidler, men dette forekommer ofte i returpapir siden det brukes på trykkpapir.

Vi bruker ikke mykningsmidler for profesjonelle hygieneprodukter.

Høy produktkvalitet sikres via kvalitets- og hygienehåndteringssystemer gjennom produksjon, lagring og transport.

For å opprettholde en stabil prosess og produktkvalitet, støttes papirfremstillingsprosessen av følgende kjemikalier/prosesshjelpemidler:

 • antiskummidler (surfaktanter og dispersjonsmidler)
 • pH-kontroll (natriumhydroksid og svovelsyre)
 • retensjonshjelpemidler (kjemikalier som bidrar til å samle små fibre for å hindre fibertap)
 • overflatekjemikalier (som bidrar til å kontrollere krepping av papiret for å gjøre det mykt og absorberende)

For å gjenbruke utskudd og utnytte returfibre bruker vi:

 • midler for å lage papirmasse (kjemikalier som bidrar til å lage papirmasse av vått sterkt papir)
 • Kjemikalier for flokkulering (som bidrar til å rense vekk trykkfarge og fyllstoff fra returpapir)
 • Blekemidler (for å øke hvitheten på papirmasse fra returpapir)

I rengjøringen av avløpsvannet bruker vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer for den biologiske behandlingen, for å sikre at vi ikke har negativ innvirkning på vannkvaliteten ut fra våre fabrikker.

Miljøsertifisering

Dette produktet er sertifisert for EU Ecolabel med sertifikatnummer SE/004/001.

Dette produktet er sertifisert for FSC® med sertifikatnummer SA-COC-008266.

Emballasje

Oppfyllelse av direktiv for emballasje og emballasjeavfall (94/62/EF): Ja

Opprettelsesdato for artikkel og siste revisjon av artikkel

Utstedelsesdato: 19-04-2019
Revisjonsdato: 29-11-2023

Produksjon

Dette produktet produseres på Skelmersdale fabrikk, GB og er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001 og FSC Chain-Of-Custody.

Destruksjon

Dette produktet kan håndteres i det normale kloakksystemet i området.

Essity Norway AS, 0663 OSLO, Norge