Tork Myk Mini Jumbo toalettrull premium
 • Tork Myk Mini Jumbo toalettrull premium
 • Tork Myk Mini Jumbo toalettrull premium
 • Tork Myk Mini Jumbo toalettrull premium
110253

Tork Myk Mini Jumbo toalettrull premium

Tork Myk Mini Jumbo toalettrull premium
 • Tork Myk Mini Jumbo toalettrull premium
 • Tork Myk Mini Jumbo toalettrull premium
 • Tork Myk Mini Jumbo toalettrull premium

Beskrivelse

Tork Mini Jumbo-systemet står for tidseffektivitet og reduserte kostnader, og tilbyr langt mer toalettpapir enn standard toalettruller. Tork Mini Jumbo 2-lags Premium toalettruller tilbyr førsteklasses utseende, følelse og ytelse, og passer for steder med medium til høy trafikk.
 • Høy kapasitet: mindre vedlikehold og redusert risiko for papirmangel
 • Attraktiv dekor: designet for å gjøre varig inntrykk
 • Mykt papir i klar hvit farge for et varig inntrykk
 • Produsert uten utslipp av fossilt CO2*
Referanser
Produksjon uten fossile CO2-utslipp*SA-COC-008266 FSC RecycledSE/004/001 EU Ecolabel

Produkt- og forsendelsesinformasjon

System
T2: System for mini jumbo toalettrull
Kvalitet
Premium
Rullengde
170 m
Rullbredde
9.7 cm
Diameter rull
18.8 cm
Antall ark
850
Arklengde
20 cm
Indre diameter hylse
5.9 cm
Lag
2
Trykk
Nei
Preging
Ja
Farge
Hvit

Forsendelsesinformasjon

Forbrukerenheter
Transportenheter
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7310791268484
7310791268491
7322540053074
Emballasjemateriell
none
Plastic
-
Deler
1
12 (12 CON)
432 (36 TRP)
Bruttovekt
577.6 g
7.3 kg
265.72 kg
Høyde
97 mm
304 mm
1974 mm
Lengde
188 mm
392 mm
1200 mm
Bredde
188 mm
386 mm
800 mm
Nettovekt
554.1 g
6.6 kg
239.36 kg
Volum
3.43 dm3
46 dm3
1.66 m3
Lag per pall
-
-
6
Transportenheter per lag
-
-
6
Forbrukerenheter
(CON)
EAN
7310791268484
Emballasjemateriell
none
Deler
1
Bruttovekt
577.6 g
Høyde
97 mm
Lengde
188 mm
Bredde
188 mm
Nettovekt
554.1 g
Volum
3.43 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Transportenheter
(TRP)
EAN
7310791268491
Emballasjemateriell
Plastic
Deler
12 (12 CON)
Bruttovekt
7.3 kg
Høyde
304 mm
Lengde
392 mm
Bredde
386 mm
Nettovekt
6.6 kg
Volum
46 dm3
Lag per pall
-
Transportenheter per lag
-
Pall
(PAL)
EAN
7322540053074
Emballasjemateriell
-
Deler
432 (36 TRP)
Bruttovekt
265.72 kg
Høyde
1974 mm
Lengde
1200 mm
Bredde
800 mm
Nettovekt
239.36 kg
Volum
1.66 m3
Lag per pall
6
Transportenheter per lag
6

Innhold

Produktet er laget av

Resirkulert fiber
Kjemikalier

Emballasjematerialet er laget av papir eller plast.

Materiale

Resirkulerte fibre

Resirkulering av papir er en effektiv bruk av ressurser, siden trefibrene brukes mer enn én gang.

Det stilles høye krav til resirkulert papirs kvalitet og renhet. For å sikre trygge og hygieniske produkter, vurderes alle ledd i prosessen (innsamling, sortering, transport, lagring, bruk) nøye.

Resirkulert papirfiber kan produseres av ulike typer papp og papir, som gamle aviser, magasiner, kontoravfall, pappkopper, melkekartonger og tørkepapir. Hvilken kvalitet det gjenvinnende papirmaterialet må ha, blir vurdert for hvert produkt og avhenger av produktets spesifikke behov knyttet til egenskaper og hvithet. Papiret oppløses i vann, vaskes og behandles med kjemikalier under høy temperatur, før det siles for å skille ut urenheter.

Papirmassen blekes for å fjerne stoffer som kan påvirke egenskaper som renhet, absorberingsevne, styrke og farge på det ferdige produktet.

Bleking av resirkulert fibermasse gjøres med klorfrie blekemidler (hydrogenperoksid og natriumditionitt). Noen av Torks produkter blekes, og noen blekes ikke.

For blekede produkter bruker vi blekemidler (for å øke hvitheten på papirmasse fra returpapir).

Kjemikalier

Alle kjemikalier (prosesshjelpemidler i tillegg til tilsetningsstoffer) vurderes i henhold til miljøvennlighet, helse og sikkerhet, samt produktsikkerhet.

For å kontrollere produktytelse bruker vi tilsetningsstoffer:

 • Virkestoffer for våtstyrke (for tørkepapir og rengjøringskluter)
 • Virkestoffer for tørrstyrke (brukes sammen med en mekanisk behandling av papirmassen for å lage sterke produkter som tørkepapir)
 • For farget papir tilsettes fargestoffer og fiksativer (for å sikre perfekt fargefasthet)
 • For trykte produkter anvendes trykkfarge (pigmenter med bærere og fiksativer)
 • For flerlagsprodukter bruker vi ofte vannløselig lim for å sikre produktets integritet

I de fleste av våre fabrikker tilfører vi ikke optiske glansmidler, men dette forekommer ofte i returpapir siden det brukes på trykkpapir.

Vi bruker ikke mykningsmidler for profesjonelle hygieneprodukter.

Høy produktkvalitet sikres via kvalitets- og hygienehåndteringssystemer gjennom produksjon, lagring og transport.

For å opprettholde en stabil prosess og produktkvalitet, støttes papirfremstillingsprosessen av følgende kjemikalier/prosesshjelpemidler:

 • antiskummidler (surfaktanter og dispersjonsmidler)
 • pH-kontroll (natriumhydroksid og svovelsyre)
 • retensjonshjelpemidler (kjemikalier som bidrar til å samle små fibre for å hindre fibertap)
 • overflatekjemikalier (som bidrar til å kontrollere krepping av papiret for å gjøre det mykt og absorberende)

For å gjenbruke utskudd og utnytte returfibre bruker vi:

 • midler for å lage papirmasse (kjemikalier som bidrar til å lage papirmasse av vått sterkt papir)
 • Kjemikalier for flokkulering (som bidrar til å rense vekk trykkfarge og fyllstoff fra returpapir)
 • Blekemidler (for å øke hvitheten på papirmasse fra returpapir)

I rengjøringen av avløpsvannet bruker vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer for den biologiske behandlingen, for å sikre at vi ikke har negativ innvirkning på vannkvaliteten ut fra våre fabrikker.

Miljøsertifisering

Dette produktet er sertifisert for EU Ecolabel med sertifikatnummer SE/004/001.

Dette produktet er sertifisert for FSC® med sertifikatnummer SA-COC-008266.

Emballasje

Oppfyllelse av direktiv for emballasje og emballasjeavfall (94/62/EF): Ja

Opprettelsesdato for artikkel og siste revisjon av artikkel

Utstedelsesdato: 19-04-2019
Revisjonsdato: 02-04-2024

Produksjon

Dette produktet produseres på Lilla Edet fabrikk, SE og er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001, ISO 50001 og FSC Chain-Of-Custody.

Destruksjon

Dette produktet kan håndteres i det normale kloakksystemet i området.

Essity Norway AS, 0663 OSLO, Norge

Referanser

Produsert uten utslipp av fossilt CO2*
*

Fossile naturgasser erstattes av bærekraftig biogass under normale driftsforhold (unntatt for eksempel oppbrudd og oppstart), og det benyttes sertifisert fornybar strøm i produksjonsanlegget Lilla Edet i Sverige.