Second 800x500.png 

Nesten hver fjerde kvinne tør ikke snakke om mensen på jobb

2023-12-14
 
En ny YouGov-undersøkelse på vegne av Tork, viser at nesten hver fjerde kvinne mellom18-55 år ikke føler seg komfortable med å snakke om menstruasjon og mensenhelse på jobb. Undersøkelsen viser også at hver sjette kvinne har vært sykemeldt på grunn av mensenrelaterte problemer, og hver tiende person har sett eller hørt kollegaer bli diskriminert eller latterliggjort av menstruasjonsrelaterte årsaker.
 
 
Essity sitt varemerke, Tork, har latt YouGov undersøke hvilke erfaringer og holdninger norske kvinner har til mensen på arbeidsplassen. Resultatet viser at 23 prosent av alle arbeidsaktive kvinner mellom 18-55 år ikke kan, eller tør, å snakke åpent om mensen og mensenhelse på sin arbeidsplass. I aldersgruppen 18-34 år er det 28 prosent som ikke kan eller tør å snakke om mensen, sammenliknet med en knapp femtedel blant den eldre aldersgruppen.
 
14 prosent av kvinnene har til og med vært sykemeldt på grunn av mensenrelaterte problemer, og 1 av 10 har sett eller hørt kollegaer bli diskriminert av årsaker knyttet til menstruasjon.
 
– Det er bekymringsfullt at så mange kvinner føler de ikke kan snakke om mensen på sin egen arbeidsplass. Det viser behovet for å ta menstruasjonsproblemer på alvor, og at arbeidsgivere må gjøre mer for at kvinner skal føle seg trygge og støttet, også i saker knyttet til menstruasjon, sier Rebecca Wendel, Varemerkesjef Tork Norden i Essity.
 
6 av 10 kvinner mener det er viktig at ledelsen/HR har god forståelse for hvordan menstruasjonsrelaterte problemer kan påvirke kvinners trivsel og arbeidsevne, samtidig som knapt halvparten mener at ledelsen/HR på egen arbeidsplass lever opp til disse forventningene. 4 av 10 i aldersgruppen 18-34 år er misfornøyde med arbeidsplassens innsats når det gjelder mensenhelse, mot nesten 3 av 10 i aldersgruppen 34-55 år.
 
Gratis mensenbeskyttelse på arbeidsplassen er viktigst for de yngre
Tilgang til gratis mensenbeskyttelse slik som bind, tamponger og truseinnlegg er spesielt viktig for den yngre målgruppen: omtrent 4 av 10 kvinner mellom 18-34 år anser det som viktig eller svært viktig at arbeidsgiver legger til rette for dette. 3 av 10 i aldersgruppen 34-55 år er enige i dette.
I realiteten er det kun 9 prosent som faktisk får dette gratis på jobb. De fleste arbeidstakere tror det kommer av at ledelsen/HR ikke anser det som nødvendig, etterfulgt av at det ikke prioriteres, at det er for dyrt og at ledelsen/HR ikke bryr seg.
 
Funn fra undersøkelsen:
  • 23% mellom 18-55 år anser ikke deres arbeidsplass som et åpent miljø der de kan/tør å snakke om mensen og mensenhelse.
  • 28% mellom 18-34 år anser ikke deres arbeidsplass som et åpent miljø der de kan/tør å snakke om mensen og mensenhelse.
  • 19% mellom 34-55 år anser ikke deres arbeidsplass som et åpent miljø der de kan/tør å snakke om mensen og mensenhelse.
  • 14% mellom 18-55 år har vært sykemeldt på grunn av mensenrelaterte problemer. 16% mellom 18-34 år har vært sykemeldt på grunn av mensenrelaterte problemer.
  • 10% mellom 18-55 år har sett eller hørt kollegaer bli diskriminert i anledninger knyttet til menstruasjon.
  • 58% mener det er viktig at ledelsen/HR på egen arbeidsplass har god forståelse for hvordan mensenrelaterte problemer kan påvirke kvinnelige ansattes trivsel og arbeidsevne.
  • 26% mener at ledelsen/HR på sin arbeidsplass har en god forståelse av hvordan mensenrelaterte utfordringer kan påvirke kvinnelige ansatte sin trivsel og arbeidsevne arbeidsplassen.
  • 9% oppgir at arbeidsgiveren deres tilbyr gratis mensenbeskyttelse som bind, tamponger og truseinnlegg. 41% i alderen 18-34 år er ikke fornøyde med arbeidsplassens tiltak tilknyttet mensenhelse.
  • 30% i alderen 34-55 år er ikke fornøyde med arbeidsplassens tiltak tilknyttet mensenhelse.
  • 44% i alderen 18-34 år mener det er viktig eller svært viktig at arbeidsgiveren tilbyr gratis mensenbeskyttelse. 31% i alderen 34-55 år mener det er viktig eller svært viktig at arbeidsgiveren tilbyr gratis mensenbeskyttelse.
 
Årsaker til at egen arbeidsplass ikke tilbyr gratis mensenbeskyttelse: det anses ikke som nødvendig (39%), det prioriteres ikke (33%), for dyrt (20%) og at ledelsen/HR ikke bryr seg (10%).
 
 
Om undersøkelsen:
Undersøkelsen er gjennomført av opinions- og markedsundersøkelsesselskapet YouGov i perioden 22.mai-29.mai 2023, basert på 500 online intervjuer med arbeidende kvinner i alderen 18-55 år.
 
 
 

For mer informasjon:

Rebecca Wendel
Brand Activation Manager Region North