CleanCare_800x500.jpg 

Tork lanserer hygieneopplæring for ansatte i sykehjem

 
2022-12-07
 

Hygiene er helt essensielt i langtidspleie. Med smarte løsninger fra Tork, blant annet opplæringsprogram som bruker interaktiv læring, imøtekommer disse løsningene de strenge kravene til hygiene, samtidig som de bidrar til et enklere liv for beboerne. 

 
 
En ny studie utført av Essity for sitt varemerke Tork, har avdekket et ønske om forbedret trening innen områder slik som håndhygiene og renholdsprosedyrer blant ansatte på sykehjem. Med strengere renholds- og hygieneprotokoller enn noen gang, sier 58 prosent av renholdspersonalet at de synes det er utfordrende å følge alle trinnene og oppgavene i retningslinjene for renhold. 68 prosent av omsorgspersonalet ønsker også å få et bedre og mer interessant/interaktiv trening i håndhygiene. 1
 
For å møte de økte forventingene, har Tork lansert to gratis nettbaserte opplæringsløsninger. Det toppmoderne programmet gir en interaktiv læringsopplevelse for forbedrede resultater og atferdsendring – som bidrar til å heve hygiene- og helsestandarder i sykehjem: 

 
Tork renholdsopplæring for sykehjem
Tork renholdsopplæring for sykehjem og langtidspleie er utviklet i samarbeid med fageksperter (AHE Association for Healthcare Environment) og sykehjem for å gi personalet kunnskap og verktøy for å opprettholde renslighet og hygiene i omsorgsinstitusjoner. Basert på scenarier i den “virkelige verden”, men i en trygg virtuell verden, kan opplæringen tilpasses lokale retningslinjer innen renhold for å sikre at renholdspersonalet utfører oppgavene sine i henhold til de beste anbefalingene. 
 
Tork Håndhygieneopplæring for sykehjem
Denne nettbaserte virtuelle opplæringen er utviklet med ledende hygieneeksperter, ved å bruke Verdens helseorganisasjon sin modell «My 4 Moments» for håndhygiene i omsorgsboliger. Den interaktive simuleringen er spesielt designet for å gjøre håndhygienetrening mer engasjerende og inspirerende enn noen gang før, samtidig som den utstyrer pleiepersonalet med de daglige ferdighetene de trenger for å sikre god håndhygiene til enhver tid. 
 
 
Tilbyr en lett implementert løsning 
Økende press på personalet etter covid har vært utfordrende for pleie- og omsorgssektoren – frafallet av ansatte er høyt, og dette kan påvirke kvaliteten på omsorgen. Institusjoner ser nå etter kostnadseffektive hygieneløsninger som reduserer risikoen for infeksjon og virusoverføring, samtidig som de opprettholder en «hjemme»-følelse og gir beboerne mer selvstendighet.  
 
Hygieneløsningene fra Tork integreres enkelt i et sykehjem eller omsorgsbolig, og forbedrer raskt effektiviteten i hygienehåndteringen. Dette betyr at personalet kan bruke mer tid på å gi bedre omsorg og skape et tryggere og lykkeligere hjem for beboerne.  
 
Forbedrer opplevelsen til hver enkelt beboer
Hygieneløsninger er en kritisk del av daglig omsorg og gir beboerne mer frihet og selvstendighet – med 81 prosent av beboernes familier som er enige om at selvstendige toalettbesøk bevarer beboernes verdighet. Derfor tilbyr Tork løsninger som er sertifisert “Enkle å bruke” 2, og kan plasseres på mange forskjellige steder. Løsningene gjør hverdagen enklere for beboere med begrenset styrke og som opplever at det er vanskelig å bruke dispensere.
 
 
Sparer personalet viktig tid og forbedrer hygienen
Hygieneløsninger kan spille en avgjørende rolle for å frigjøre tid til viktige omsorgsoppgaver. 56 prosent av renholderne er enige om at det å sjekke dispensere og hente produkter tar opp en stor del av renholdstiden deres. 66 prosent av omsorgspersonalet sier de har så travle arbeidsdager at dersom en uforutsett hendelse dukker opp, så er de bakpå resten av skiftet. Derfor tilbyr Tork dispensere med høy kapasitet og som er raske å fylle på, noe som sikrer at personalet kan spare tid og fokusere på beboerne. Alle Tork-dispensere åpnes også med samme nøkkel for ekstra enkelt vedlikehold.
 
 
Mindre tid på dispensere – og mer tid til beboerne
6 av 10 renholdere er enige om at renholdsrunder ville vært raskere hvis de visste hvilke dispensere som trengte påfyll1, så de ikke behøver å åpne alle. Ved å bruke sanntidsdata overvåker Tork Vision Renhold dispensere og informerer personalet nøyaktig når og hvor de trenger påfyll, og dermed forhindrer unødvendige kontroller. Dette sikrer at hygienestandarder forblir konsekvente og sparer personalet tid, slik at de kan fokusere på beboerne.
 
 
Hvordan Tork kan hjelpe: 
  • Gi attraktive, brukervennlige hygieneløsninger for eldre beboere. 
  • Prisvinnende, moderne dispenserdesign med lydløs drift for en følelse av “hjem”.
  • Sanntidsdata som overvåker trafikken til de besøkende og påfyllnivået til dispensere, som hjelper med å forhindre unødvendige kontroller, og bedre koordinere renhold basert på umiddelbare behov.
  • Gratis digitale opplæringsløsninger, laget av ledende eksperter som gjør det mulig for pleiepersonalet å sikre etterlevelse av viktige faktorer som håndhygiene og renholdsprosedyrer. 
 

1 Tork Long Term care cleaner, care giver and resident family research study, 2022
2 Certified easy to use by the Swedish Rheumatism Association (SRA)
 
 
 
For mer informasjon: www.tork.no/langtidspleie
 

For mer informasjon:

Rebecca Wendel
Brand Activation Manager Region North