Juridisk informasjon

For media.jpg

Brukervilkår

Essity Aktiebolag (publ) 

Registrert kontor: Stockholm, Sverige 

Reg. nr. 556325-5511

Henvisninger nedenfor til «Essity», «oss» eller «vi» er referanser til Svenska Cellulosa Aktiebolaget Essity (publ) som tilbyder av dette nettstedet («nettsted») med mindre et annet nettsted eller annen tjeneste oppgir en annen enhet, hvorved «Essity» refererer til en slik enhet. Disse brukervilkårene skal gjelde i tilknytning til nettsteder og andre tjenester som henviser til disse brukervilkårene.

Essity vil overholde svensk lovgivning ved å tilby sitt nettsted og disse brukervilkårene. Siden Essity-gruppen omfatter enheter verden over, gjøres du oppmerksom på at hvis et annet selskap er oppgitt som tilbyder av et nettsted eller en tjeneste, kan lokale lover der en slik enhet er etablert tilby andre eller ytterligere regler. I slike tilfeller vil de lokale lovene være gjeldende og skal overholdes av en slik enhet i den utstrekning det er nødvendig.

Juridisk erklæring

Materialet på dette nettstedet blir tilbudt av SCA som en tjeneste til dets kunder og skal kun brukes til informasjonsformål. Enkeltkopier kan lastes ned i henhold til bestemmelsene nedenfor.

Ved å laste ned materiale fra dette nettstedet, samtykker du i disse vilkårene. Hvis du ikke samtykker i vilkårene, må du ikke bruke eller laste ned materiale fra nettstedet.

Varemerkeinformasjon

Alle navn, logoer og varemerker tilhører Essity, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper eller dets lisensgivere eller joint venture-partnere.

Essitys varemerker og merkenavn skal kun brukes som fremsatt i disse brukervilkårene eller med skriftlig tillatelse fra Essity.

All bruk av Essitys varemerker i annonsering og fremming av Essitys produkter krever riktig bekreftelse.

Begrenset bruk/lisens for ett eksemplar

Alt innhold på dette nettstedet, som tekst, grafikk, logoer, ikoner, lydklipp og programvare er Essitys eller Essitys innholdsleverandørers eiendom og disse er beskyttet av svenske og internasjonale lover om opphavsrett. Uautorisert bruk eller distribusjon av materiell på dette nettstedet kan bryte lover om opphavsrett, varemerker og/eller andre lover og er underlagt både sivile og strafferettslige sanksjoner.

Nettstedet og enhver del av nettstedet kan ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges eller ellers utnyttes for kommersiell bruk som det ikke er gitt uttrykkelig skriftlig tillatelse til fra Essity. Du kan laste ned én kopi av informasjonen som finnes på Essity-nettsteder på én enkelt datamaskin for personlig, ikke-kommersiell, intern bruk.

Du kan ikke endre, bruke eller overføre informasjonen for noe kommersielt formål, ei heller kan du fjerne opphavsretts- eller andre proprietære meldinger fra informasjonen. Du samtykker i at du er ansvarlig for å forhindre uautorisert kopiering av materialet og å sikre at alle ansatte og kontraktører – hvis gjeldende – i din organisasjon overholder disse begrensningene.

Du er ansvarlig for å følge alle gjeldende lover om opphavsrett. Vi tillater at du kopierer fra dette nettstedet ved tilfelle under besøk på nettstedet, og du kan skrive ut en kopi for personlig bruk i det omfang det er rimelig for private formål. All annen bruk er strengt forbudt. Du kan ikke bruke ramme eller lenke til en side annet enn forsiden uten vår skriftlige tillatelse.

Essity gir deg ingen uttrykte eller underforståtte rettigheter til noen patenter, opphavsrett, varemerker eller forretningshemmeligheter.

Fraskrivelse av garantier

Informasjonen her gis «som den er» uten noen uttrykt eller underforstått garanti av noe slag, inkludert garantier om salgbarhet, ikke-krenkelse av åndsverk, eller egnethet for et bestemt formål. I tilfelle Essity lenker til nettsider av en tredjepart, er slik lenking kun ment for brukernes bekvemmelighet og Essity skal ikke ha noe ansvar for innholdet eller nøyaktigheten av informasjonen som finnes på en slik nettside.

Ikke i noe tilfelle skal Essity være ansvarlig for eventuell erstatning, inkludert, uten begrensning, erstatning for tap av fortjeneste, driftsavbrudd eller tap av data som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke informasjonen, selv om Essity har blitt informert om muligheten for slik erstatning.

Videre garanterer ikke Essity for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon, tekst, grafikk, lenker eller andre elementer som inkluderes i denne informasjonen. Essity kan gjøre endringer til dette innholdet eller produktene beskrevet her, når som helst uten forvarsel. Essity forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen eller materialet på dette nettstedet.

Brukerbidrag

Alt materiell, informasjon eller andre former for kommunikasjon du overfører eller sender til dette nettstedet vil bli ansett som ikke-konfidensiell, ikke-eksklusiv, royalty-fri, ugjenkallelig, fullt underlisensierbar og ikke-proprietær («Kommunikasjon»). Essity vil ikke ha noen forpliktelser vedrørende kommunikasjon.

Essity står fritt til å offentliggjøre, kopiere, distribuere, innlemme og/eller på annen måte bruke kommunikasjon sammen med all informasjon, bilder, lyder, tekst og andre ting deri, for ethvert og alle kommersielle eller ikke-kommersielle formål.

Hvis du sender inn personopplysninger til dette nettstedet eller på annen måte til Essity, gir du herved samtykke til at Essity kan bruke slik informasjon i forbindelse med evaluering av din informasjon og for å markedsføre Essitys produkter og tjenester, inkludert rett til å overføre informasjonen til tredje land og publisere din personlige informasjon på Internett. Essity vil være ansvarlig under svensk lov for slik behandling av personopplysninger og du kan kontakte Essity i tilfelle av feil informasjon eller annet relatert til personopplysninger.

Du kan ikke publisere kommunikasjon som kan anses som støtende eller krenkende for privatlivet til andre personer eller som kan anses som kommersiell markedsføring eller som på noen måte er ulovlig eller upassende. Essity vil slette slik kommunikasjon når vi blir oppmerksomme på den og vi forbeholder oss retten til å ekskludere deg som bruker fra vårt nettsted eller tjeneste.

For bruk av tredjepartstjenester som Facebook, kan slik tredjeparts vilkår også gjelde. Facebook benytter for eksempel sin «Erklæring om plikter og rettigheter» for alle brukere og besøkende til Facebook, og vi anbefaler at du leser disse vilkårene før du bruker en slik tredjepartstjeneste.

Annet

Essity kan revidere disse brukervilkårene når som helst ved å oppdatere denne informasjonen.

Essity forbeholder seg, etter eget forgodtbefinnende, retten til å (1) endre denne juridiske erklæringen; (2) overvåke og fjerne innlegg; og/eller (3) stenge tilgangen til nettstedet, når som helst uten varsel.

Hvis et vilkår, betingelse, eller bestemmelse av denne juridiske erklæringen er fastslått som ulovlig, ugyldig, opphevet eller av annen grunn ikke kan håndheves, skal ikke gyldigheten og tvangskraften av resterende vilkår, betingelser og bestemmelser på noen måte påvirkes eller svekkes av dette.

Personvernpolicy

Policy for behandling av personopplysninger

Det er Svenska Cellulosa Aktiebolagets («Essity») og dets datterselskapers («Essity» eller «Essity-Gruppen») mål at alle personer hvis personopplysninger behandles av Essity, til enhver tid skal være trygge på at deres personvern respekteres og at aktsomhet utvises for hans eller hennes personopplysninger. Se også Essity-gruppens etiske retningslinjer.
Essity vil overholde gjeldende lokale databeskyttelseslover som regulerer innsamling og bruk av informasjon relatert til enkeltpersoner («personopplysninger») samt denne personvernpolicy. Formålet med denne personvernpolicy er å fremsette de prinsipper som gjelder for bruk av personopplysninger du oppgir til oss, eller vi får om deg.
Essity eller relevant datterselskap som oppgitt heri eller på relevant nettsted, er databehandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som beskrevet heri.

Informasjon – personopplysninger

Personopplysninger, inkludert informasjon som navn og adresser som du oppgir til Essity, kan behandles både manuelt og av datamaskiner.
Personopplysningene oppgitt av deg vil behandles for følgende formål: (i) administrering av forespørsler fra eller avtale med deg, (ii) for å tilby informasjonen og tjenestene i henhold til slik forespørsel eller avtale, i tillegg til (iii) markedsføring og kundeoppfølging og (iv) salg/produktutvikling, alle som bestemt gjeldende av Essity. Ved å sende inn personopplysninger samtykker du i å være bundet av vilkårene fremsatt i denne policyen for personvern og i brukervilkårene.
Ethvert besøk til Essity-nettsteder kan føre til registrering av din IP-adresse brukt for slik tilgang. Vi bruker også IP-adressene til å måle bruken av Essitys nettsteder. (En IP-adresse er et unikt nummer som gjør det mulig å noen ganger identifisere en brukers tilkobling til Internett, og dette nummeret blir gitt automatisk av nettleseren din hver gang du besøker et nettsted.) Slike målinger kan også omfatte å samle inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet inkludert nettstedsovervåking for å hjelpe Essity med å forbedre nettstedet, for å tilpasse opplevelsen ved å skreddersy innholdet du ser, for å optimalisere brukeropplevelsen og for å bestemme bruksfrekvens. Dette kan også gjelde i forhold til alle brukerkontoer du kan ha hos Essity. Vi kan også utføre statistisk analyse av innsamlet data.

Sensitiv informasjon

Hvis du frivillig oppgir sensitive personopplysninger om deg selv (for eksempel informasjon relatert til din fysiske helse), gir du Essity ditt samtykke i å behandle de sensitive personopplysningene for formålet fremsatt i denne personvernpolicyen (og annen melding om databruk fremsatt i forbindelse med slik innsamling) i den grad et slikt samtykke er påkrevd under gjeldende lov.

Offentliggjøring av personopplysninger til tredjeparter

Essity kan oppgi dine personopplysninger til tredjeparter som en partner eller distributør av våre produkter for å oppfylle formålet for innsamlingen av slik informasjon.
Informasjonen oppgitt av deg kan overføres til andre deler av Essity-gruppen og/eller forretningspartnere i land i og utenfor EU.
Vær forsiktig når du sender inn personopplysninger på nett. Det er ditt ansvar å opprettholde sikkerheten av dine passord og personopplysninger. Din bruk av nettstedet består av en anerkjennelse og aksept av forbundet risiko.

Tilgang til og retting av personopplysninger

Hvis du har spørsmål angående vår behandling av personopplysninger eller hvis du mener at informasjon behandlet av oss er feil eller ufullstendig, bør du kontakte gjeldende Essity-selskap som oppført på nettstedet. Under lokal lovgivning for databeskyttelse, kan du ha retten til tilgang til og korrigering av dine personopplysninger. Vi vil forholde oss til slike rettigheter så langt det er mulig for å oppfylle alle våre rettslige forpliktelser.
For å kontakte tilbyder angående denne personvernpolicyen, kan du ta kontakt med Essity på Box 200, 101 23 STOCKHOLM, eller via e-post til info@essity.com.

Informasjon om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og dette avsnittet gir deg informasjon om hvordan informasjonskapsler brukes og hvordan du kan kontrollere om du vil beholde eller slette informasjonskapsler. 


Hva er en informasjonskapsel? 

Biter av informasjon som overføres til datamaskinens harddisk fra et nettsted, er kjent som «informasjonskapsler». 

De er ikke dataprogrammer, bare små informasjonsfiler som lar nettsteder lagre og få tilgang til informasjon om brukerens nettlesermønstre. 

De fleste nettsteder bruker informasjonskapsler, fordi de er en del av verktøykassen som gir en god brukeropplevelse på Internett. Informasjonskapsler lar nettsteder levere personlige tjenester (for eksempel å huske en innlogging, holde produkter i handlekurven eller vise relevant innhold). 

Det finnes forskjellige typer informasjonskapsler: midlertidige informasjonskapsler (eller økt-informasjonskapsler) som slettes når nettleseren lukkes; varige informasjonskapsler som ikke slettes men beholdes til de aktivt slettes eller utløper (noe som avhenger av hvor lenge nettstedet har programmert at informasjonskapslene skal vare). 

Hvordan slette en informasjonskapsel? 

De fleste nettlesere er automatisk innstilt til å akseptere informasjonskapsler. 

Du kan deaktivere bruk av informasjonskapsler i nettleseren din, men husk at hvis du gjør det, så vil du miste mange funksjoner som er nødvendige for at nettstedet kan fungere ordentlig. 

Hvis du ønsker mer detaljert informasjon om informasjonskapsler, gå til www.aboutcookies.org. Her finner du omfattende og uavhengig informasjon om hvordan du kan deaktivere informasjonskapsler via nettleserinnstillinger og hvordan du kan slette informasjonskapsler som allerede er på datamaskinen din. 

For å slette informasjonskapsler fra mobiltelefonen din må du sjekke brukerhåndboken for mobilen. 

Liste over informasjonskapsler som Tork bruker 

For at vi skal kunne gi deg en personlig opplevelse bruker dette nettstedet informasjonskapsler Hver gang du bruker nettstedet, blir informasjonskapsler overført og/eller gitt tilgang. Informasjonskapslene er listet opp nedenfor.        Formål Type Levetid 1. eller 3. part
Behandle handleliste Funksjonalitetsinformasjonskapsler Varige informasjonskapsler 1. part
Samtykke av policy for informasjonskapsler
(useOfCookiesApproved)
Nødvendige informasjonskapsler Økt-informasjonskapsler og varige informasjonskapsler 1. part


Nødvendige informasjonskapsler – Disse informasjonskapslene er essensielle for å la deg bevege deg rundt på nettstedet og bruke de forskjellige funksjonene, som å få tilgang til sikre områder på nettstedet. Uten disse informasjonskapslene, kan tjenester som du forespør, som for eksempel foreta et kjøp, ikke utføres. 
 
Ytelsesinformasjonskapsler – Disse informasjonskapslene samler informasjon om hvordan besøkende bruker et nettsted, for eksempel hvilke sider de bruker mest, og hvis de får feilmeldinger fra nettsteder. Disse informasjonskapslene samler ikke informasjon som identifiserer en besøkende. All informasjon som disse informasjonskapslene samler er derfor anonym. De bare forbedrer funksjonaliteten av et nettsted. 
 
Funksjonalitetsinformasjonskapsler – Disse informasjonskapslene lar et nettsted huske valg du har gjort (som navn, språk eller region) og gir forbedrede, personlige funksjoner. Informasjonen disse informasjonskapslene samler kan være anonym og de kan ikke spore din nettleseraktivitet på andre nettsteder. 
 
Informasjonskapsler for målretting eller annonsering – Disse informasjonskapslene brukes for å levere annonser som er mer relevante for deg og dine interesser. De brukes også for å begrense antall ganger du ser en annonse, i tillegg til å måle effektiviteten av en markedsføringskampanje. Informasjonskapslene plasseres av våre annonsenettverk med tillatelse fra [Essity/Tena UK/Bodyform UK osv.]. De husker at du har besøkt et nettsted og denne informasjonen deles med andre organisasjoner, som markedsførerne. Ofte er informasjonskapsler for målretting eller annonsering knyttet til funksjonalitet av nettstedet gitt av den andre organisasjonen. 
 

Aksept av brukervilkår 

Ved å akseptere brukervilkår, og ved å bruke siden vår, samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Du kan også gi samtykke til vår bruk av informasjonskapsler i innstillingene i nettleseren din. 
 

Brukerbidrag 

Essity kan la deg publisere informasjon, kommentarer eller annet materiell på nettstedet vårt, sosiale medienettverk eller andre tjenester på nett. Dette gjøres for å forenkle informasjonsflyten om Essity og våre produkter. Merk at vilkårene for slike brukerbidrag er fremsatt i vår juridiske erklæring (se ovenfor). 
 
Ikke oppgi informasjon om andre personer med mindre du kan bevise at de har gitt deg samtykke til å gjøre det.


Skriv ut Last ned