Juridisk informasjon

For media.jpg

Brukervilkår

Essity Aktiebolag (publ) 

Registrert kontor: Stockholm, Sverige 

Reg. nr. 556325-5511

Henvisninger nedenfor til «Essity», «oss» eller «vi» er referanser til Svenska Cellulosa Aktiebolaget Essity (publ) som tilbyder av dette nettstedet («nettsted») med mindre et annet nettsted eller annen tjeneste oppgir en annen enhet, hvorved «Essity» refererer til en slik enhet. Disse brukervilkårene skal gjelde i tilknytning til nettsteder og andre tjenester som henviser til disse brukervilkårene.

Essity vil overholde svensk lovgivning ved å tilby sitt nettsted og disse brukervilkårene. Siden Essity-gruppen omfatter enheter verden over, gjøres du oppmerksom på at hvis et annet selskap er oppgitt som tilbyder av et nettsted eller en tjeneste, kan lokale lover der en slik enhet er etablert tilby andre eller ytterligere regler. I slike tilfeller vil de lokale lovene være gjeldende og skal overholdes av en slik enhet i den utstrekning det er nødvendig.

Juridisk erklæring

Materialet på dette nettstedet blir tilbudt av Essity som en tjeneste til dets kunder og skal kun brukes til informasjonsformål. Enkeltkopier kan lastes ned i henhold til bestemmelsene nedenfor.

Ved å laste ned materiale fra dette nettstedet, samtykker du i disse vilkårene. Hvis du ikke samtykker i vilkårene, må du ikke bruke eller laste ned materiale fra nettstedet.

Varemerkeinformasjon

Alle navn, logoer og varemerker tilhører Essity, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper eller dets lisensgivere eller joint venture-partnere.

Essitys varemerker og merkenavn skal kun brukes som fremsatt i disse brukervilkårene eller med skriftlig tillatelse fra Essity.

All bruk av Essitys varemerker i annonsering og fremming av Essitys produkter krever riktig bekreftelse.

Begrenset bruk/lisens for ett eksemplar

Alt innhold på dette nettstedet, som tekst, grafikk, logoer, ikoner, lydklipp og programvare er Essitys eller Essitys innholdsleverandørers eiendom og disse er beskyttet av svenske og internasjonale lover om opphavsrett. Uautorisert bruk eller distribusjon av materiell på dette nettstedet kan bryte lover om opphavsrett, varemerker og/eller andre lover og er underlagt både sivile og strafferettslige sanksjoner.

Nettstedet og enhver del av nettstedet kan ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges eller ellers utnyttes for kommersiell bruk som det ikke er gitt uttrykkelig skriftlig tillatelse til fra Essity. Du kan laste ned én kopi av informasjonen som finnes på Essity-nettsteder på én enkelt datamaskin for personlig, ikke-kommersiell, intern bruk.

Du kan ikke endre, bruke eller overføre informasjonen for noe kommersielt formål, ei heller kan du fjerne opphavsretts- eller andre proprietære meldinger fra informasjonen. Du samtykker i at du er ansvarlig for å forhindre uautorisert kopiering av materialet og å sikre at alle ansatte og kontraktører – hvis gjeldende – i din organisasjon overholder disse begrensningene.

Du er ansvarlig for å følge alle gjeldende lover om opphavsrett. Vi tillater at du kopierer fra dette nettstedet ved tilfelle under besøk på nettstedet, og du kan skrive ut en kopi for personlig bruk i det omfang det er rimelig for private formål. All annen bruk er strengt forbudt. Du kan ikke bruke ramme eller lenke til en side annet enn forsiden uten vår skriftlige tillatelse.

Essity gir deg ingen uttrykte eller underforståtte rettigheter til noen patenter, opphavsrett, varemerker eller forretningshemmeligheter.

Fraskrivelse av garantier

Informasjonen her gis «som den er» uten noen uttrykt eller underforstått garanti av noe slag, inkludert garantier om salgbarhet, ikke-krenkelse av åndsverk, eller egnethet for et bestemt formål. I tilfelle Essity lenker til nettsider av en tredjepart, er slik lenking kun ment for brukernes bekvemmelighet og Essity skal ikke ha noe ansvar for innholdet eller nøyaktigheten av informasjonen som finnes på en slik nettside.

Ikke i noe tilfelle skal Essity være ansvarlig for eventuell erstatning, inkludert, uten begrensning, erstatning for tap av fortjeneste, driftsavbrudd eller tap av data som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke informasjonen, selv om Essity har blitt informert om muligheten for slik erstatning.

Videre garanterer ikke Essity for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon, tekst, grafikk, lenker eller andre elementer som inkluderes i denne informasjonen. Essity kan gjøre endringer til dette innholdet eller produktene beskrevet her, når som helst uten forvarsel. Essity forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen eller materialet på dette nettstedet.

Brukerbidrag

Alt materiell, informasjon eller andre former for kommunikasjon du overfører eller sender til dette nettstedet vil bli ansett som ikke-konfidensiell, ikke-eksklusiv, royalty-fri, ugjenkallelig, fullt underlisensierbar og ikke-proprietær («Kommunikasjon»). Essity vil ikke ha noen forpliktelser vedrørende kommunikasjon.

Essity står fritt til å offentliggjøre, kopiere, distribuere, innlemme og/eller på annen måte bruke kommunikasjon sammen med all informasjon, bilder, lyder, tekst og andre ting deri, for ethvert og alle kommersielle eller ikke-kommersielle formål.

Hvis du sender inn personopplysninger til dette nettstedet eller på annen måte til Essity, gir du herved samtykke til at Essity kan bruke slik informasjon i forbindelse med evaluering av din informasjon og for å markedsføre Essitys produkter og tjenester, inkludert rett til å overføre informasjonen til tredje land og publisere din personlige informasjon på Internett. Essity vil være ansvarlig under svensk lov for slik behandling av personopplysninger og du kan kontakte Essity i tilfelle av feil informasjon eller annet relatert til personopplysninger.

Du kan ikke publisere kommunikasjon som kan anses som støtende eller krenkende for privatlivet til andre personer eller som kan anses som kommersiell markedsføring eller som på noen måte er ulovlig eller upassende. Essity vil slette slik kommunikasjon når vi blir oppmerksomme på den og vi forbeholder oss retten til å ekskludere deg som bruker fra vårt nettsted eller tjeneste.

For bruk av tredjepartstjenester som Facebook, kan slik tredjeparts vilkår også gjelde. Facebook benytter for eksempel sin «Erklæring om plikter og rettigheter» for alle brukere og besøkende til Facebook, og vi anbefaler at du leser disse vilkårene før du bruker en slik tredjepartstjeneste.

Annet

Essity kan revidere disse brukervilkårene når som helst ved å oppdatere denne informasjonen.

Essity forbeholder seg, etter eget forgodtbefinnende, retten til å (1) endre denne juridiske erklæringen; (2) overvåke og fjerne innlegg; og/eller (3) stenge tilgangen til nettstedet, når som helst uten varsel.

Hvis et vilkår, betingelse, eller bestemmelse av denne juridiske erklæringen er fastslått som ulovlig, ugyldig, opphevet eller av annen grunn ikke kan håndheves, skal ikke gyldigheten og tvangskraften av resterende vilkår, betingelser og bestemmelser på noen måte påvirkes eller svekkes av dette.

Personvernpolicy

(«Essity», «vi» eller «oss») tar personvern på alvor. Denne Personvernerklæringen beskriver hvordan Essity som behandlingsansvarlig etter reglene i personvernforordningen («GDPR») og kommunikasjonsverndirektivet («kommunikasjonsverndirektivet») samler inn og behandler personopplysninger og annen informasjon om brukerne.

1. Kategorier av personopplysninger og behandlingsformål

Metadata
Du kan bruke vår nettside eller app uten å oppgi noen personopplysninger. I så fall vil Essity bare samle inn følgende metadata som følge av din bruk: 
Henvisningsside, dato og tidspunkt for tilgang, mengder data som overføres, status for overføring, type nettleser, IP-adresse, operativsystem og grensesnitt, språk og versjon av programvaren til nettleseren. 
IP-adressen din vil bli brukt for å muliggjøre tilgang til vår nettside eller app. Når IP-adressen ikke lenger er nødvendig for dette formålet, vil vi forkorte IP-adressen ved å fjerne siste oktett av IP-adressen. Metadataene, inkludert den forkortede IP-adressen, vil bli brukt til å forbedre kvaliteten og tjenestene til vårt nettsted og app ved å analysere brukeradferden til våre brukere.
 
Konto
Dersom du oppretter en brukerkonto på vår nettside eller app, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger som for eksempel: Navn, postadresse, e-postadresse, valgt passord, telefonnummer, bankkontodetaljer, kredittkortopplysninger, fakturerings- og leveringsadresse, interesser for enkelte produkter/tjenester (valgfritt) og forespørsel om å motta e-post med markedsføring (valgfritt). Essity behandler personopplysninger for det formål å tilby våre kontofunksjonaliteten til deg, for å gi deg markedsføringsmateriale i den utstrekning gjeldende lov tillater det, og for å analysere dine interesser for markedsføringsformål. 
 
Produktbestillinger
Dersom du bestiller et produkt via vår nettside eller app, samler og behandler Essity følgende personopplysninger om deg: Dine kontoopplysninger, type og mengde produkt, kjøpesum, bestillingsdato, ordrestatus, retur av produkter, kundeserviceforespørsler. Essity behandler slike personopplysninger for det formål å gjennomføre kontraktsforholdet og produktordren, yte kundeservice, overholde juridiske forpliktelser, forsvare, fastsette og utøve rettslige krav og drive skreddersydd markedsføring. 

Konkurranser
Deltar du i en konkurranse, samler og behandler Essity følgende personopplysninger om deg: Navn, postadresse, e-postadresse, dato for oppføring, valg av vinner, premie, svar på quiz. Essity behandler slike personopplysninger for å utføre konkurransen, informere vinneren, levere permien til vinneren, gjennomføre arrangementet og markedsføring.  
 
Helseopplysninger
Hvis du bestiller produkter kan Essity samle inn og behandle informasjon om din helse som ligger implisitt i din produktbestilling. Helseopplysninger er sensitive opplysninger slik dette er definert i GDPR, og Essity tar alle nødvendige skritt for å beskytte slike sensitive opplysninger i henhold til lovens krav. Forutsatt at du gir ditt samtykke til det, samler Essity inn og behandler dine helseopplysninger kun for det formål å gjennomføre kontraktsforholdet og produktbestillingen, yte kundeservice, oppfylle rettslige forpliktelser, forsvare, etablere og utøve rettslige krav og drive skreddersydd markedsføring.
 
 
2. Tredjeparter
 • Overføring til tjenesteleverandør
  Essity kan engasjere eksterne tjenesteleverandører som databehandlere for Essity for å yte enkelte tjenester til Essity, som for eksempel tjenesteleverandører av nettsider, markedsføringsleverandører eller leverandører av IT-brukerstøtte. Ved ytelse av slike tjenester, kan de eksterne tjenesteleverandørene ha tilgang til og/eller behandle dine personopplysninger.
  Vi krever av de eksterne tjenesteleverandørene at disse implementerer og anvender sikkerhetstiltak for å ivareta personvernet og sikkerheten til dine personopplysninger.
 •   
 • Andre mottakere
  Essity kan overføre – i samsvar med gjeldende personvernlovgivning – personopplysninger til politiet, myndigheter, juridiske rådgivere, eksterne konsulenter eller forretningspartnere. Ved eventuelle fusjoner eller oppkjøp kan personopplysninger overføres til tredejparter som er involvert i fusjonen eller oppkjøpet.

 • Overføring av personopplysninger internasjonalt
  Personopplysningene vi samler inn eller mottar om deg, kan overføres til og behandles av mottakere som befinner seg innenfor eller utenfor EØS-området («EØS»). Dette omfatter de land som er oppført på listen du finner på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm , og som tilbyr tilstrekkelig god beskyttelse av personopplysninger sett fra et europeisk personvernlovgivningsperspektiv. Andre mottakere kan være i andre land der det ikke er tilstrekkelig grad av beskyttelse sett fra et europeisk personvernlovgivningsperspektiv. Essity vil iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at overføringer til land utenfor EØS er tilstrekkelig beskyttet i henhold til gjeldende lovkrav. For så vidt gjelder overføringer til andre land som ikke gir en tilstrekkelig grad av databeskyttelse, baserer vi overføringen på egnede beskyttelsestiltak, for eksempel standardavtaler vedtatt av EU-kommisjonen eller tilsynsmyndigheten, godkjente etiske retningslinjer sammen med bindende og håndhevbare forpliktelser overfor mottakeren. Du kan be om en kopi av slike egnede beskyttelsestiltak ved å kontakte oss som angitt i kap. 7 nedenfor (Kontaktinformasjon).
 
3.  Rettslig grunnlag for behandlingen
Vi kan utføre behandlingen av personopplysninger om deg på følgende rettslige grunnlag:
 • Du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dataene dine for ett eller flere spesifikke formål; 
 • Behandlingen er nødvendig for å utføre en avtale som du er part i, eller gjennomføre nødvendige tiltak etter forespørsel fra deg før avtaleinngåelse;
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse som påhviler oss;
 • Behandlingen er nødvendig for å verne dine eller andre fysiske personers vitale interesser;
 • Behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave i allmennhetens interesse eller utøvre offentlig myndighet som vi er pålagt;
 • Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av oss eller en tredjepart, med mindre slike interesser må vike for dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever vern av personopplysninger, særlig hvis du er et barn; 
 • Andre gjeldende rettslige grunnlag for databehandling, herunder bestemmelser fastsatt av et medlemsland;
 
Vi kan utføre behandlingen av dine sensitive personopplysninger på følgende juridiske grunnlag:
 1. Du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandling av dine sensitive personopplsyninger for ett eller flere spesifikke formål;
 2. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene og utøve rettighetene til Essity eller til den registrerte på området arbeidsrett, trygderett eller sosialrett.
 3. Behandlingen gjelder personopplysninger som åpenbart er offentliggjort av den registrerte;
 4. Behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller når domstolene handler innenfor rammen av sin domsmyndighet.
 
Tilveiebringelsen av dine personopplysninger kan være lovbestemt eller følge av en kontraktforpliktelse, eller være nødvendig for å inngå en kontrakt med oss eller for å motta våre tjenester/produkter som forespurt, eller så kan det være frivillig.
Det å ikke oppgi dine personopplysninger kan medføre ulemper for deg, f.eks. ved at du kan ikke kan motta bestemte produkter og tjenester. Men, med mindre annet er oppgitt, vil ikke det å ikke oppgi personopplysninger medføre noen rettslige konsekvenser for deg.
 
 
4.  Hvilke rettigheter har du og hvordan kan du hevde dine rettigheter?
Dersom du har gitt ditt samtykke til innsamling, behandling og bruk av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket med virkning for fremtiden. Du kan motsette deg bruken av personopplysninger om deg i markedsføringsøyemed, uten at det koster deg annet enn kostnadene med sendingen i henhold til gjeldende tariffer.
I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du rett til (i) å be om innsyn i dine personopplysninger, (ii) å be om korrigering av dine personopplysninger, (iii) å be om sletting av dine personopplysninger, (iv) å be om begernsninger i behandlingen av dine personopplysninger, (v) å be 
 
om dataportabilitet, (vi) å fremme innsigelser mot behandlingen av dine personopplysninger (herunder innsigelser mot profilering) og (vii) å motsette deg automatiserte individuelle avgjørelser (herunder profilering).
 
For å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss som angitt under punkt 7 nedenfor (Kontaktinformasjon).
Ved klager har du rett til å fremme en klage til Datatilsynet.
 
 
5.  Cookies og annen sporingsteknologi
Denne nettsiden eller appen bruker cookies. For ytterligere informasjon vennligst läs nedan "Liste over informasjonskapsler som Tork bruker" 
 
 
6.  Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?
Dine personopplysninger blir beholdt så lenge det er nødvendig for å gi deg de tjenester og produkter du ønsker. Når vårt forhold til deg er opphørt vil vi enten slette eller anonymisere dine personopplysninger, med mindre lovbestemte krav om oppbevaring tilsier annet (for eksempel for skatteformål). Vi kan beholde dine kontaktopplysninger og informasjon om interesse for våre produkter eller tjenester over lengre tid dersom Essity har rett til å sende deg markedsføringsmateriale. Vi kan også være pålagt i loven å beholde visse personopplysninger i en periode på 10 år etter det aktuelle skatteåret. Vi kan også beholde dine personopplysninger etter opphør av kontraktsforholdet dersom dine personopplysninger er nødvendige for å overholde andre lover, eller hvis vi trenger dine personopplysninger for å etablere, utøve eller forsvare et rettslig krav, men da kun på en «need to know» basis. I den utstrekning det lar seg gjøre vil vi begrense behandlingen av dine personopplysninger til slike begrensede formål etter kontraktsforholdets opphør.
 
 
7.  Kontaktinformasjon
Har du spørsmål angående denne Personverneklæringen, vennligst kontakt oss:
 
Essity Norway AS
Fredrik Selmers vei 6   
0603 OSLO   
Tlf.: +47 22 70 62 00
 
Kontaktinformasjonen til vår representant i EU er:
 
Compliance Officer Data Protection
Tel: +49 40 4909-6546
Mobile: +49 172 439 6933

Informasjon om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og dette avsnittet gir deg informasjon om hvordan informasjonskapsler brukes og hvordan du kan kontrollere om du vil beholde eller slette informasjonskapsler. 


Hva er en informasjonskapsel? 

Biter av informasjon som overføres til datamaskinens harddisk fra et nettsted, er kjent som «informasjonskapsler». 

De er ikke dataprogrammer, bare små informasjonsfiler som lar nettsteder lagre og få tilgang til informasjon om brukerens nettlesermønstre. 

De fleste nettsteder bruker informasjonskapsler, fordi de er en del av verktøykassen som gir en god brukeropplevelse på Internett. Informasjonskapsler lar nettsteder levere personlige tjenester (for eksempel å huske en innlogging, holde produkter i handlekurven eller vise relevant innhold). 

Det finnes forskjellige typer informasjonskapsler: midlertidige informasjonskapsler (eller økt-informasjonskapsler) som slettes når nettleseren lukkes; varige informasjonskapsler som ikke slettes men beholdes til de aktivt slettes eller utløper (noe som avhenger av hvor lenge nettstedet har programmert at informasjonskapslene skal vare). 

Hvordan slette en informasjonskapsel? 

De fleste nettlesere er automatisk innstilt til å akseptere informasjonskapsler. 

Du kan deaktivere bruk av informasjonskapsler i nettleseren din, men husk at hvis du gjør det, så vil du miste mange funksjoner som er nødvendige for at nettstedet kan fungere ordentlig. 

Hvis du ønsker mer detaljert informasjon om informasjonskapsler, gå til www.aboutcookies.org. Her finner du omfattende og uavhengig informasjon om hvordan du kan deaktivere informasjonskapsler via nettleserinnstillinger og hvordan du kan slette informasjonskapsler som allerede er på datamaskinen din. 

For å slette informasjonskapsler fra mobiltelefonen din må du sjekke brukerhåndboken for mobilen. 

Liste over informasjonskapsler som Tork bruker  

For at vi skal kunne gi deg en personlig opplevelse bruker dette nettstedet informasjonskapsler   Hver gang du bruker nettstedet, blir informasjonskapsler overført og/eller gitt tilgang. Informasjonskapslene er listet opp nedenfor.        Formål Type Levetid 1. eller 3. part
Behandle handleliste Funksjonalitetsinformasjonskapsler Varige informasjonskapsler 1. part
Samtykke av policy for informasjonskapsler 
(useOfCookiesApproved)
Nødvendige informasjonskapsler Økt-informasjonskapsler og varige informasjonskapsler 1. partNødvendige informasjonskapsler  – Disse informasjonskapslene er essensielle for å la deg bevege deg rundt på nettstedet og bruke de forskjellige funksjonene, som å få tilgang til sikre områder på nettstedet. Uten disse informasjonskapslene, kan tjenester som du forespør, som for eksempel foreta et kjøp, ikke utføres. 
 
Ytelsesinformasjonskapsler  – Disse informasjonskapslene samler informasjon om hvordan besøkende bruker et nettsted, for eksempel hvilke sider de bruker mest, og hvis de får feilmeldinger fra nettsteder. Disse informasjonskapslene samler ikke informasjon som identifiserer en besøkende. All informasjon som disse informasjonskapslene samler er derfor anonym. De bare forbedrer funksjonaliteten av et nettsted. 
 
Funksjonalitetsinformasjonskapsler  – Disse informasjonskapslene lar et nettsted huske valg du har gjort (som navn, språk eller region) og gir forbedrede, personlige funksjoner. Informasjonen disse informasjonskapslene samler kan være anonym og de kan ikke spore din nettleseraktivitet på andre nettsteder. 
 
Informasjonskapsler for målretting eller annonsering  – Disse informasjonskapslene brukes for å levere annonser som er mer relevante for deg og dine interesser. De brukes også for å begrense antall ganger du ser en annonse, i tillegg til å måle effektiviteten av en markedsføringskampanje. Informasjonskapslene plasseres av våre annonsenettverk med tillatelse fra [Essity/Tena UK/Bodyform UK osv.]. De husker at du har besøkt et nettsted og denne informasjonen deles med andre organisasjoner, som markedsførerne. Ofte er informasjonskapsler for målretting eller annonsering knyttet til funksjonalitet av nettstedet gitt av den andre organisasjonen. 
 

Aksept av brukervilkår 

Ved å akseptere brukervilkår, og ved å bruke siden vår, samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Du kan også gi samtykke til vår bruk av informasjonskapsler i innstillingene i nettleseren din. 
 

Brukerbidrag 

Essity kan la deg publisere informasjon, kommentarer eller annet materiell på nettstedet vårt, sosiale medienettverk eller andre tjenester på nett. Dette gjøres for å forenkle informasjonsflyten om Essity og våre produkter. Merk at vilkårene for slike brukerbidrag er fremsatt i vår juridiske erklæring (se ovenfor). 
 
Ikke oppgi informasjon om andre personer med mindre du kan bevise at de har gitt deg samtykke til å gjøre det.


Skriv ut Last ned