Tork håndhygieneopplæring for sykehjem

Tork håndhygieneopplæring for sykehjem

Denne interaktive opplæringen er utformet for å gjøre opplæring i håndhygiene mer engasjerende og inspirerende.

Nettbasert opplæring om håndhygiene bidrar til å forbedre hygienen

Sørg for god håndhygiene til enhver tid. Gode rutiner for håndvask og desinfisering for helsepersonell er viktig for å sikre tryggheten til beboerne. Opplæringen vår er basert på Verdens helseorganisasjons (WHO) «My 4 Moments for Hand Hygiene», og hjelper deg og medarbeiderne dine med å lære om og følge de rette hygienerutinene. 
 
 

Produktanbefalinger