Tork PeakServe

Høyere utdanning

Utdanningsinstitusjoner kan ligne et åpent kontorlandskap der mange personer er i omløp. Studentene bruker mye tid på campus både med arbeid og sosialisering, og dette resulterer i høyere krav til rengjøring og hygiene for å unngå sykdom. Studentene har selv et stort ansvar for å opprettholde god hygiene, og Tork hygienesystemer hjelper deg med å opprettholde et rent miljø for alle og gi studentene den rette settingen for trygge håndvaskrutiner. Hvis du har et rent miljø og toaletter med såpe, rent vann og papirhåndtørk, kan du fokusere på studentene – både deres velvære og utdanning. På denne siden finner du produktene vi anbefaler for din situasjon.