Håndvask i et produksjonsmiljø

Hvordan holde tritt med håndhygiene 

For å holde dine ansatte trygge og friske er det vesentlig å fokusere på hyppig, grundig håndvask og desinfisering. Sørg for at forsyninger til håndhygiene er lett tilgjengelig og husk at medarbeidere alltid bør vaske hendene sine:


  • I begynnelsen og slutten av hvert skift og i hver pause
  • Etter toalettbesøk
  • Når de går fra en sone til en annen 
  • Etter kasting av avfall
  • Etter å ha spist eller drukket
  • Etter å ha tatt av vernehansker
  • Etter å ha nyst, hostet eller pusset nesen

Skriv ut plakater og veiledning for plassering av dispenser

Vi har designet plakater om hvordan du kan utføre grundig håndvask og hånddesinfeksjon, i tillegg til en veiledning for plassering av dispenser til produksjonslokalene dine. Last ned og skriv ut disse ressursene for å bidra til å lykkes med bedre håndhygiene på arbeidsplassen din.