Laboratorieansatte ser inn i et mikroskop.

Hygieneforskning og -studier

På denne siden finner du publikasjoner av studier innen hygiene, rengjøring og relaterte emner.
 • Hygiene og helserapport
  Denne rapporten er den siste utgaven i en serie med halvårlige globale undersøkelser som Essity har publisert siden 2008 for å fremme bevissthet om den viktige rollen hygiene, sanitærforhold og helse spiller for velvære, enkeltpersoner og lokalsamfunn. Disse globale innsiktene har også som mål å ta opp tabuer og barrierer som fortsatt eksisterer innen flere hygieneområder. Vi tilbyr ny innsikt ved å kombinere funn fra forskning, statistikk, vellykkede forsøk og uttalelser fra personer hvis stemmer sjeldent blir hørt. Vi fremmer også løsninger og tiltak som vi opplever er viktige for å forbedre hygiene og helsestandarder over hele verden og i alle deler av livet. 

  Les studien

 • Hygienebekymringer rundt SARS-CoV-2 (covid-19/koronaviruset) og bekymringer knyttet til bruk av offentlige toalettrom og restauranter – Dokument
  Papirhåndtørk er det foretrukne håndtørkalternativet til mange toalettromsbrukere, men hvordan vet vi at dette er det mest hygieniske alternativet? Torks hygieneeksperter har sett på forskningen, sammenlignet dataene og publisert en rapport. Svaret er klart og tydelig: Papirhåndtørk er bedre til å hindre spredning av virus og bakterier.

  Les dokumentet

 • De årlige NHS-kostnadene og resultatene som kan tilskrives helsetjenesteassosierte infeksjoner i England
  Hva er kostnadene og konsekvensene av helsetjenesteassosierte infeksjoner for helsevesenet i et moderne vestlig samfunn (i dette tilfellet England)? Denne studien bruker en matematisk modell for å estimere kostnadene og kommer frem til noen svært urovekkende tall: GBP 2,7 milliarder, 28 500 dødsfall og 830 000 infeksjoner per år. I tillegg estimerer studien at i nesten én av hver femte sykehusseng er det til enhver tid en pasient som har blitt smittet innad i helsevesenet.

  Les studien

 • Kostnader og konsekvenser av å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner ved å forbedre håndhygiene på et alminnelig sykehus i England
  Hva er de potensielle konsekvensene av å forbedre etterlevelsen av håndhygiene med et overvåkningssystem for håndhygiene? Denne studien bruker en matematisk modell for å vurdere de potensielle konsekvensene av å forbedre håndhygiene, for eksempel ved å introdusere et overvåkingssystem for håndhygiene. Studien tyder på at systemet høyst sannsynlig vil være kostnadseffektivt eller selv generere økonomisk profitt – i tillegg til å redusere antallet infeksjoner og dødsfall forårsaket av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI), betydelig.

  Les studien

 • Elektronisk overvåking av håndhygiene: nøyaktighet, innvirkning på Hawthorne-effekten og effektivitet
  Hvor nøyaktig er Torks overvåkingssystem for etterlevelse av håndhygiene («Tork EMS»)? I denne studien har Tork EMS blitt implementert på én avdeling på et velkjent sykehus i London, og systemets nøyaktighet og effektivitet har blitt vurdert. Konklusjonen er at systemet er «svært nøyaktig» og at det «sannsynligvis vil måle ’virkelige’ tall», i motsetning til manuell observasjon, som i dag blir ansett som standarden.

  Les studien


 • Universitetssykehus skal bruke banebrytende teknologi for å forbedre håndhygiene og takle helsetjenesteassosierte infeksjoner
  Kan etterlevelse av håndhygiene økes ved å bruke Tork EMS? Denne uttalelsen forteller hvordan en avdeling på et svensk regionalt undervisningssykehus mer enn doblet etterlevelsesraten etter at Tork EMS ble tatt i bruk.

  Last ned uttalelse