Plassering av dispensere

Plassering av dispensere

Hvordan optimalisere plasseringen av dispensere for bedre hygiene

Riktig håndhygiene anses som den viktigste metoden for å hindre krysskontaminering og redusere helsepersonell-relaterte infeksjoner. Forskning viser at håndhygiene-dispensere har en betydelig innvirkning på samsvarsgraden*, og nøkkelen til suksess er å sørge for at de er riktig plassert. Faktisk viser studier at optimalisering av dispenserplassering kan øke bruken med mer enn 50 %.**


For å hjelpe deg med å øke overholdelsen av håndhygienestandarder i helsesektoren, har vi laget bevisbaserte guider for optimal dispenserplassering. Bygget rundt fire vanlige områder som ofte finnes i helseanlegg, foreslår visualiseringene dispenserplasseringer som støtter overholdelsen for håndhygiene med Verdens helseorganisasjons «5 momenter for håndhygiene». Informasjonen i plasseringsveiledningen er basert på både Essity-sponset forskning og uavhengige funn fra akademisk forskning.

References

 
*Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles, and Ed F Van Beeck. Assessing the Optimal Location for Alcohol-based Hand Rub Dispensers in a Patient Room in an Intensive Care Unit. BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510.
**Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Conspicuous vs Customary Location of Hand Hygiene Agent Dispensers on Alcohol-Based Hand Hygiene Product Usage in an Intensive Care Unit. J Am Osteopath Assoc 2009;109(5):263-267.