Forebygging av sepsis

Forebygging av sepsis

Våre fakta og tips er utformet for å hjelpe deg med å øke bevisstheten rundt viktigheten av håndhygiene og sårpleie for å redusere sepsis.

Redd liv ved å øke bevisstheten rundt sepsis

Sepsis blir noen ganger feilaktig referert til som blodforgiftning, og er en livstruende respons fra pasientens egen kropp til en eksisterende infeksjon. Hvert år forårsaker sepsis i gjennomsnitt seks millioner dødsfall over hele verden. Det er den vanligste dødsårsaken fra infeksjon og er mer vanlig enn hjerteinfarkt. Faktisk har sepsis vist seg å være en medvirkende faktor til en tredjedel av alle dødsfall i sykehus. Det finnes imidlertid måter å forhindre sepsis på, og å øke bevisstheten om tilstanden er det første kritiske skrittet mot å redde liv.
 

Tenk hygiene. Handle for å forebygge. Omsorg for pasienter

For å hjelpe helsepersonell til å redusere infeksjoner og sepsis hos pasienter, har Tork utviklet en handlingsrekke som er lett å huske i form av 3 trinn: Tenke. Handle. Omsorg.
 
Tenke: Før du begynner på din vanlige rutine, pass på at du stopper opp og husker på retningslinjene for forebyggende hygiene, som Verdens helseorganisasjons «5 momenter for håndhygiene» og sårpleie etter operasjon, eller organisasjonens retningslinjer for pleie av antimikrobielle tilstander.
 
Handle: Ta de nødvendige skrittene for å sikre samsvar med hygienekrav for å redusere risikoen for infeksjon og sepsis, som å påse at hendene dine er desinfisert før og etter pleie av en pasient, tett overvåkning av pasientens sår for tegn til infeksjon eller kontroll av pasientens vaksinehistorikk.
 
Omsorg: Etter tilstrekkelig inngripen, fortsett å behandle pasienten i et trygt miljø.