En gruppe menn vasker og tørker hendene i et toalettrom

Å gi en positiv gjesteopplevelse og kundetilfredshet i underholdningssegmentet

Gjesters forventninger til et besøk på et underholdningssted, som en sportsarena eller fornøyelsespark, stiller høye krav til fasilitetsstyring. Nedenfor kan du lese om hvordan renslighet og hygiene påvirker kundeopplevelsen på slike steder med stor pågang, samt hvordan du kan sikre høy rengjøringskvalitet og innfri nye hygieneforventninger ved å forbedre effektiviteten med datastyrt rengjøring.

 

På steder med stor pågang har gjestene ofte høye forventninger, noe som gir deg utfordringer som driftsleder. Stor og varierende pågang i spredte områder gir ekstra utfordringer, og det samme gjør uvissheten om driftsressursene brukes på den mest effektive måten, noe som kan føre til for lite eller for mye rengjøring. Derfor er det viktig at du håndterer rengjøringsressursene dine på en effektiv og bærekraftig måte, samtidig som du sørger for at kvaliteten alltid holdes på et høyt nivå.  

Rengjøringskvalitet og lønnsomhet
Toalettrom får flere besøk enn noen annen del av lokalene i underholdningssegmentet. Kundene går ofte dit før de starter dagen. Hvis toalettrommene ikke er rene og ryddige, er det godt mulig at gjestene ikke blir lenge. Skitne og overfylte toalettrom er også det som irriterer gjestene mest på steder med stor pågang.*


Innfri på kundeopplevelsen

Over 70 % av gjestene har hatt en dårlig opplevelse av toalettrommet, og to av fem av disse klagde om det til venner.* Negative inntrykk og kommentarer kan publiseres på nett med eksponentiell rekkevidde og skadepotensiale. Én negativ omtale kan få negativ påvirkning på en bedrifts rykte. På den annen side kan en høy rengjøringsstandard være en effektiv måte for å innfri på kundeopplevelsen og få gode anmeldelser.


Unngå klager

Målet er en gjesteopplevelse som er minneverdig, tilfredsstillende, hygienisk og sømløs. For å levere på disse kravene må du være ett skritt foran og vite hva som trengs, når og hvor. Det er en stor utfordring å opprettholde kvalitet og renslighet til enhver tid. Heldigvis finnes det løsninger og produkter som kan hjelpe deg med å håndtere gjesteopplevelsen og forbedre kundetilfredsheten på en proaktiv måte. Funksjonelle høykapasitetsløsninger i kombinasjon med datastyrt rengjøring legger til rette for en mer effektiv arbeidsmåte. Mest av alt bidrar datastyrt rengjøring til rengjøring av konsekvent høy kvalitet, og dette hjelper deg med å unngå klager.

 
En oppgradering til datastyrt rengjøring kan bidra til at du bruker rengjøringsressurser på en bedre måte og leverer en sømløs besøksopplevelse. Les mer her.
Kentucky Kingdom
«Personalet elsker det, og vi bruker tiden vår mer effektivt fordi vi ikke lenger trenger å sjekke hver dispenser fysisk».
Jake Allgeier, Park Services Manager i Kentucky Kingdom

Med Tork Vision Renhold kan du oppnå:

Ønsker du å få mer informasjon om våre innovative løsninger for å forbedre gjesteopplevelsen og håndtere ressursene dine mer effektivt?

Bestill en rask demonstrasjon av Tork Vision Renhold.

tork_easycube_cleaner_tablet_800x500.jpg

Oppgrader til datastyrt renhold og forbedre kundeopplevelsen 

Som driftsleder forventes du å levere høy kvalitet og få gjestene til å føle seg trygge og ivaretatte til enhver tid. Med varierende besøkstall er det imidlertid vanskelig å fordele personalet der de trengs mest. For å ha kontroll og håndtere flyten på toalettrom trenger du en komplett oversikt over status og behov i virksomheten, slik at du kan optimere ressursene.

 
En endring fra statiske renholdsplaner til datastyrt og behovsbasert rengjøring, vil hjelpe deg og teamet med å håndtere disse utfordringene. Med tilkoblede enheter og programvare som holder oversikt over besøkstall og refillnivåer, får du informasjon om faktiske rengjøringsbehov. Dette gjør at du og personalet kan være i forkant og dermed også forebygge klager. 
 
 
Hjelp rengjørerne
Renholdsressursene i en fornøyelsespark er ofte unge sesongarbeidere, og en av kundene våre sa at «med det nye systemet har rengjøringsteamet blitt mer selvstendig og motivert. ‘Kunstnerne’ våre, som vi kaller rengjørerne, er unge og elsker teknologi.» Når du gir rengjørerne digitale løsninger for å gjøre det som trengs, når og der det trengs, kan de optimere ressursene og forbedre driftseffektiviteten. Det gjør det også enklere for dem å ta seg av problemer før de blir til klager, og i tillegg sikre en høy renholdskvalitet. Dette gir rengjørerne en mer meningsfylt og dynamisk rolle for å forbedre besøksopplevelsen og skape et trygt miljø.


Forbedre kvaliteten og driftseffektiviteten
Det er derfor så mange fremtidsrettede bedrifter har valgt å oppgradere til Tork Vision Renhold – verdens ledende fasilitetsstyringsløsning for renholdsplaner. Det er en banebrytende nyvinning som hjelper rengjøringspersonalet med å gjøre fornøyelsesparker og underholdningsarenaer til renere steder som familier ønsker å oppholde seg i over lengre tid. Det er mer enn bare ny teknologi eller en måte å håndtere rengjøringsprodukter bedre på – det er en helt ny logikk for rengjøring.


Innfri nye hygienekrav
Datastyrt renhold har vist seg å spare opptil 20 % av timer brukt til renhold***** – tid som personalet kan dedikere til de kritiske oppgavene som hjelper deg med å innfri nye hygienekrav. Tork Vision Renhold bidrar også til bærekraftighet gjennom mindre avfall. Og fordi datastyrt renhold hjelper deg med å sørge for at dispensere er fylt opptil 99 % av tiden,** kan du sørge for tilgjengelige hygieneprodukter til alle besøkende.  

Kajsa-Lotta Halvarsson, Park Support Manager i Furuvik Zoo
«Takket være Tork Vision Renhold* sparer vi flere timer hver dag. Denne tjenesten har endret alt. Når det kommer til effektivitet, kan du knapt sammenligne det med hvordan det var før.»
Kajsa-Lotta Halvarsson, Park Support Manager i Furuvik Zoo (*Tork Vision Renhold var tidligere kjent som Tork EasyCube®)

Datastyrt rengjøring hjelper deg med å:

Referanser


*Basert på en IPSOS-spørreundersøkelse av 3000 personer i USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Polen og Sverige som har besøkt steder med stor pågang de siste 9 månedene.

**Målt på nesten 13 000 tilkoblede dispensere mellom juni og desember 2019, basert på tid per måned der en dispenser er tom, mot totaltid per måned.

***Basert på kundetilbakemeldinger av dispensersjekker i løpet av 6 måneder før vs. etter installering av Tork Vision Renhold (mellom juni og desember 2019).Målt på 16 steder koblet til Tork Vision Renhold, der hver dispensersjekk tar omtrent 20 sekunder.

****Måling av gjestetilfredshet i to Tork Vision Renhold-toalettrom og to tradisjonelt vedlikeholdte og utstyrte toalettrom på ISSA/Interclean-messen i mai 2016.

*****Basert på dokumenterte resultater fra tre Tork Vision Renhold-kunder, målt før og etter implementeringen av Tork Vision Renhold.


Merk: Tork Vision Renhold var tidligere kjent som Tork EasyCube®.