En renholder vasker et vindu

Et rent arbeidsmiljø er svært viktig for trivselen blant de ansatte

Rene og hygieniske kontorer er nøkkelen til fornøyde ansatte. I artiklene nedenfor kan du lese om hvordan du kan forbedre opplevelsen av arbeidsplassen ved å optimere rengjøringsdriften, og hvordan du kan oppnå dette ved bruk av ressursene du allerede har, men med hjelp av ny teknologi. 

 

Som driftsleder ønsker du å levere en sømløs opplevelse uten klager. Det er imidlertid vanskelig å ha full kontroll. Å forbedre driften under konstant kostnadspress er enda vanskeligere. Et rent og sunt arbeidsmiljø er nøkkelen til fornøyde og produktive ansatte, og kan bidra til å tiltrekke og holde på verdifulle medarbeidere. 


Studier viser at 72 % av ansatte er nølende med å anbefale en virksomhet med dårlig kontorhygiene til jobbsøkere, mens 70 % føler at dårlig kontorhygiene oppriktig påvirker deres samlede jobbtilfredshet.* Med andre ord påvirker arbeidsmiljøet den samlede tilfredsheten blant ansatte, og hygiene spiller en viktig rolle her. Undersøkelser viser også at klager rundt toalettrommene er mest vanlig. Det er derfor det er essensielt å sørge for en høy og konsistent rengjøringskvalitet. Spesielt nå som hygiene er første prioritet.


Dagens kontor er i stadig utvikling, og går mot mer fleksible og aktivitetsbaserte kontorlandskap. Dette påvirker hvordan ansatte navigerer kontorlandskapet, og det er en krevende oppgave å sørge for konsistent rengjøringskvalitet i denne typen dynamiske miljøer. Det er utfordrende å ha kontrollen over alle aspekter av kontoret og operere proaktivt fremfor reaktivt.


For å opprettholde et sunt og rent arbeidsmiljø for dine ansatte, trenger du nye og smartere måter å jobbe på. Med innovative og funksjonelle høykapasitetsløsninger i kombinasjon med datastyrt rengjøring, kan du øke effektiviteten, spare tid og forbedre arbeidsmiljøet for rengjøringspersonale, kontorarbeidere og deg selv. Det vil gi deg en følelse av kontroll, og med det kommer sinnsro.


Finn ut mer om hvordan informasjon i sanntid kan hjelpe deg med å oppnå en høy og stabil rengjøringskvalitet. 


Les mer om det her

 

 

tork_datadrivencleaning_male_cleaner_tablet_800x500.jpg   


Bruk datastyrt renhold til å forbedre renholdskvalitet, hygiene og driftseffektivitet 

Siden pandemien startet har folk hatt et større behov for å føle seg trygge på arbeidsplassen. Faktisk sier så mange som 71 % av ansatte at de forventer at arbeidsgiveren sørger for ekstra rengjøringsrunder for å sikre god hygiene.**** Og med høyere krav til renholdskvalitet og hygiene, kommer et større behov for å maksimere effektivitet og rengjøringsressurser. En oppgradering til datastyrt rengjøring kan hjelpe deg med å oppnå dette. 
 
Sikrehøy renholdskvalitet ogreduser klager
Flere og flere driftsledere anerkjenner at digitale løsninger kan hjelpe dem med å sikre en høy renholdskvalitet, noe som er helt riktig. Faktisk har datastyrt renhold vist seg å oppnå opptil 30 % høyere kundetilfredshet.***** Dette skjer på grunn av økt driftseffektivitet og fordi rengjørerne får hjelp til å optimere ressurser og skape et trygt miljø. 
 
Bruk tiden effektivt
Det er derfor så mange fremtidsrettede bedrifter har valgt å bruke Tork Vision Renhold – verdens ledende løsning for anleggsstyring. Programvaren gir rengjørerne tilgang til data i sanntid på nettbrett eller smarttelefon, slik at de kan jobbe proaktivt og håndtere problemer før de fører til klager.
 
Forbedre kvalitet og effektivitet
I tillegg til å hjelpe rengjørerne med å jobbe akkurat hvor og når de trengs, være ett skritt foran til enhver tid og overgå forventninger rundt hygiene selv på dynamiske og krevende arbeidsplasser, hjelper løsningen dem også med å levere høyere renholdskvalitet med mindre anstrengelser. Dette bidrar til å redusere klager, gjør det lettere å håndtere og optimere driften samt ha kontroll og være trygg på at alt er ivaretatt. 
 
Fokuser på bærekraft og velvære
Tork Vision Renhold bidrar også til bærekraftighet gjennom mindre avfall siden kun dispensere som trenger påfylling, fylles på. I tillegg kan denne nye måten å jobbe på bidra til å redusere stress og forbedre motivasjonen, fordi personalet vet at hver oppgave teller. 

Vil du vite mer om Tork Vision Renhold?

Du kan lese mer her.
«Datastyrt renhold gir oss beskjed når dispenserne er nesten tomme, så vi ikke får noen overraskelser. Vi gjør beslutninger basert på fakta, ikke følelser.»
Sander Borggreve, Facility Manager hos WTC Amsterdam

Verdien av Tork Vision Renhold

Produktanbefalinger

Referanser

*CEBR-undersøkelsen.
**Tork Office Hygiene Whitepaper 2018.
*** Målt på nesten 13 000 tilkoblede dispensere mellom juni og desember 2019, basert på tid per måned der en dispenser er tom, mot totaltid per måned.
****Forskningsstudie utført av Kantar i 2020 på vegne av Essity.
*****Måling av gjestetilfredshet i to Tork Vision Renhold-toalettrom og to tradisjonelt vedlikeholdte og utstyrte toalettrom på ISSA/Interclean-messen i mai 2016.
 
Merk: Tork Vision Renhold var tidligere kjent som Tork EasyCube®.