Toalettrom

Ønsker dere å redusere antallet klager? Da er det lurt å starte der klagene dukker opp: toalettrommene. 71 % av renholdere svarer at de ville få mer tid til andre renholdsoppgaver hvis dispensere var raskere og enklere å fylle på. Sikre godt og effektivt renhold på toalettrommene med systemer som sparer tid og energi. Bedre renhold gir mer trivsel på arbeidsplassen.

Snakk med en ekspert på hygiene

Bestill en samtale i dag for å lære mer om hvordan bedre renhold fører til økt trivsel på arbeidsplassen.

Ansvarsforbehold

* Juni 2022 Atferdsundersøkelse – kvalitativ og kvantitativ forskning på kontorsegmenter med 600+ respondenter i Nord-Amerika og Europa 

** Kutt i månedlig CO2e (CO2-ekvivalenter) for en gjennomsnittlig arbeidsplass med 800 ansatte. Anslaget er basert på en livsløpsvurdering gjennomført av en tredjepart i tråd med standardforhold i EU, hvor det ble tatt hensyn til unngåtte prosesser fra alternativ bruk av nyproduserte fibre og strøm. Den potensielle reduksjonen av CO2e i kg ble beregnet basert på resultatet av livsløpsvurderingen og den innsamlede vekten som ble rapportert til oss. Anslaget må ikke brukes til utregning av faktisk karbonavtrykk eller andre rapporteringsformål.