Hele kontorbygget

Tork Informasjonspakke for kontorhygiene består av ulike produkter og tjenester som både sparer tid og sikrer konsistent og godt renhold på hele bygget. Pakken inkluderer blant annet løsninger for datastyrt renhold og dispensere som er enkle å vedlikeholde. 82 % av kundene våre svarer at renholdet ble mer effektivt med Tork Vision Renhold, og 76 % svarte at renholdsrapporteringen ble bedre med denne løsningen.*

Snakk med en ekspert på hygiene

Bestill en samtale i dag for å lære mer om hvordan bedre renhold fører til økt trivsel på arbeidsplassen.

Ansvarsforbehold

* Basert på resultater fra en spørreundersøkelse i mars 2021 av 34 nåværende kunder i Tork Vision Renhold i Europa og Nord-Amerika. Tork Vision Renhold gikk tidligere under navnet Tork EasyCube.