Utstyrt for å forbedre

Utstyrt for å forbedre

En veiledning for forbedret produktivitet.

Hvordan forbedre produktiviteten med preventivt vedlikehold i produksjon

Det siste du ønsker i produksjon er nedetid. Men med små kontinuerlige forbedringer kan du øke kvaliteten, redusere kostnadene og forbedre leveransene signifikant. 


Det siste du ønsker i produksjonsbransjen er nedetid. Det vil redusere produktiviteten, og kan være svært dyrt. Maskinoperatører jobber vanligvis nærmest sonene der problemer og hindre oppstår. De spiller en vesentlig rolle i å forebygge og forbedre produktiviteten innad i virksomheten. Ved å implementere uavhengig og preventivt vedlikehold, kan feil oppdages og uhell og forstyrrelser forhindres.  

En veiledning for forbedret produktivitet

Jonas Svanäng, en ledelseskonsulent innen kontinuerlige forbedringer og kaizen-ledelse, gir anbefalinger og innsikter for forbedringer av anleggs- og maskinproduktivitet i veiledningen «Equipped to Improve™ - a guide to improving productivity».

Hvordan våre vellykket med autonom rengjøring

For å implementere preventivt vedlikehold og uavhengig rengjøring i driften, bør du utstyre hver arbeidsstasjon med rengjøringsutstyr. Ved å ha rengjøringsutstyr i nærheten, har maskinoperatørene det de trenger for å sette i gang uavhengig rengjøring. Dette gjør det mer sannsynlig at det blir gjort jevnlig. Dette er også mer effektivt for arbeiderne enn å måtte lete frem utstyr. Tork kan hjelpe deg med smarte, innovative løsninger og gjøre deg trygg på at du er utstyrt for forbedringer. 

Produktanbefalinger

Referanser

Tork maskinoperatørundersøkelse, utført av Psyma (juli 2019)
**  Equipped to Improve™ (2020)