Seks studenter snakker med hverandre i et klasserom

Studentopplevelse og bærekraft på universitetsområdet

Studentenes forventninger til universitetsmiljøet stiller høye krav til driftsledelsen. I artiklene nedenfor kan du lese mer om bærekraft og studenterfaringer.

 

Kravene og forventningene til hygiene i høyt trafikkerte besøksområder øker, som for eksempel universiteter. Studentene ønsker og forventer et rent, trygt og velfungerende område hvor de kan studere, jobbe og være sosiale. Renholdet på høyskole- og universitetsområder påvirker studentopplevelsen, spesielt toaletter. De fleste studenter hevder at en dårlig toalettopplevelse gir dem et generelt dårlig inntrykk av skolen.*


Temaet bærekraft blir viktigere også for universiteter. En studie viser faktisk at 94 % av fremtidige internasjonale studenter mener at universitetene kan bli mer miljøvennlige.* Dette betyr at bærekraftsinitiativer på universitetsområdet blir viktigere enn noensinne. 


Studentforventninger på både hygiene og bærekraft stiller høye krav til byggdrift. Universitetsområder er vidstrakte områder med stor og varierende trafikk som kan være omfattende med tanke på vedlikehold og betjening. For å leve opp til strengere krav til hygiene, renhold og miljøansvar kreves det kontinuerlig forbedring av driftseffektivitet. Det blir viktigere å gjøre mer med mindre eller tilsvarende – det betyr at det er viktig å finne løsninger som sparer tid og krefter for de ansatte. 


Tre tips for å styrke renhold og bærekraft på skoletoaletter.

Undersøkelser viser

tork_highereducation_elev_800x500.jpg  


3 tips for å styrke renhold og bærekraft på skoletoaletter.

Dårlig hygiene på toalettet påvirker studenters overordnede inntrykk av et skoleområde. Vil du gjerne oppfylle forventningene deres? Sørg for at det ikke havner avfall eller papir på gulvet, at overflater blir rengjort og at håndtørk av såpe og papir alltid blir etterfylt. Her er noen vesentlige faktorer for hvordan anlegget holdes rent og pent, for på den måten å bidra til en positiv opplevelse hos studentene:
Tork PeakServe Innebygget Modul
Tips nr. 1

Hygiene og god kapasitet

Når tørkepapiret går tomt påvirker det toalettopplevelsen på en negativ måte. Utover ubeleiligheten, påvirker det også håndhygienen, som igjen øker smitterisiko. Sørg alltid for at dispenserne har nok tørkepapir til å vare gjennom hele eksamensperioden, pauser og sosiale arrangementer.
Tørkepapir for Tork PeakServe
Tips nr. 2

Redusere avfallsmengden

Det er mange grunner til å redusere bruken av tørkepapir. Utover det kostnadsbesparende elementet, har redusert bruk en betydelig innvirkning på miljøet. Et lavere forbruk av tørkepapir senker antall ganger avfallsbøtten må tømmes. Med løsninger som reduserer avfall, og mater ut ett og ett ark om gangen, kan du styrke opplevelsen av både renslighet og bærekraft for studentene.
Tork SmartOne
Tips nr. 3

Få fart på arbeidsflyt og frigjør tid

Styrk studentenes opplevelser ved å redusere tiden de trenger å bruke på toalettbesøk. Hjelp dem å unngå kø, både når de må bruke toalettet og venter på å få tørket hendene. Styrk gjennomstrømningen med tids- og avfallsreduserende dispensere som ikke tømmes for fort og avfallsbøtter med større kapasitet. Hva ellers er flott med dette? Renholdspersonalet kan besøke toalettet sjeldnere og på den måten unngå å ta opp plass i lokalene.

Tork PeakServe®Continuous™Håndtørk-systemet

Tork PeakServe® tilbyr markedets beste kapasitet for håndtørk med dispensere som kan etterfylles når som helst og som forhindrer at du går tom for papir. På den måten frigir dette tid til rengjøring. Raskere utmating øker hastigheten på gjennomstrømningen i toalettet, samtidig som de kompakte refillene sparer plass. Nå introduserer vi Tork PeakServe Mini for mindre lokaler og Tork PeakServe innebygde adaptere til skap - slik at hele anlegget betjenes av samme system med kun én refill.
 
Klar for å møte de kritiske øyeblikkene med Tork PeakServe? Registrer deg for mer informasjon

Produktanbefalinger