Reduser CO2-påvirkningen

Reduser CO2-påvirkningen

Vi tilbyr 27 Tork-dispensere i Europa (med unntak av Frankrike) som er sertifisert karbonnøytrale*, fra og med mai 2023.

CO2-utslippet fra disse dispenserne er redusert og kompensert under hele livsløpet** – fra råmaterialer til levetidens slutt. 

En kvinne vasker hendene og en annen kvinne bruker en håndtørkdispenser

Lær mer om de karbonnøytrale dispenserne fra Tork

Se videoen.

Øk hygienen og reduser miljøpåvirkingen

solar-panels-800x500.jpg


Lavere og kompenserte CO2-utslipp 

Alle karbonnøytrale dispensere fra Tork er produsert ved bruk av strøm fra sertifiserte, fornybare kilder. For å oppnå status som karbonnøytral har det resterende CO2-utslippet blitt kompensert for gjennom investeringer i ulike klimaprosjekter fra den verifiserte organisasjonen ClimatePartner.

Betydningsfull CO2-kompensasjon 

Tork samarbeider med ClimatePartner. ClimatePartner er medlem av International Carbon & Offset Alliance og godtar kun prosjekter som følger pålitelige standarder som Verified Carbon Standard (VCS), Gold Standard og Clean Development Mechanism (CDM). www.climatepartner.com


solar-panels-800x500.jpg

Nedlastinger

solar-panels-800x500.jpg

Klimaprosjekter for mennesker og jorden

CO2-utslippene blir kompensert gjennom sertifiserte prosjekter under tett oppfølging. Prosjektene dreier seg om alt fra å sikre rent drikkevann i Kambodsja til å beskytte skogene i Indonesia, investere i energibesparende stekeovner i India og plukke plast*** på strender.

Bærekraftige hygienetiltak

Produktene og tjenestene fra Tork bidrar til å redusere miljøpåvirkningen på mennesker og jorden. Vi fokuserer på saker som er viktige for oss, bedriften din og kundene dine. Vi tilbyr produkter laget av sertifiserte fibre, emballasje fra fornybare kilder og resirkuleringstjenester som Tork PaperCircle®. I tillegg tilbyr vi hygieneløsninger som er tilgjengelige og brukervennlige for alle.


Våre fokusområder innen bærekraft er velvære, materialer og emballasje, bruk og avfall samt CO2

solar-panels-800x500.jpg

Referanser

*Redusert med sertifisert fornybar energi og kompensert via klimaprosjekter.
** Inkluderer ikke refiller
*** Kompenserer ikke for CO2-utslipp