Testimonial_Kentucky_Kingdom_800x500.jpg   


Driftsledelse i fornøyelsesparken blir ‘spennende’

 
Arenaer for underholdning og rekreasjon konkurrerer om billettsalg, gjestetilfredshet og kundelojalitet, og derfor er en personlig gjesteopplevelse svært viktig. Det kan imidlertid være en vanskelig oppgave å holde en fornøyelsespark ren. Det krever mye av personalet å holde oversikt over mange toalettrom med like stor pågang som karusellene, spesielt når de er spredt over et stort område.
 
Kentucky Kingdom and Hurricane Bay er en populær familiepark i Louisville, Kentucky. De opplevde at det å holde toalettrommene rene og påfylt var en utfordrende del av driften. Med slagordet «Det eneste som betyr noe er spenningen», omfatter den rundt 255 000 m² store parken mer enn 70 karuseller og berg-og-dal-baner, og 20 vannpark-attraksjoner. I høysesongen om sommeren kan parken ha mer enn 9000 besøkende hver dag.
 
Kentucky Kingdom bruker lokal arbeidskraft til rengjøring, noe som gjør at omsetning, opplæring, fravær, motivasjon og ytelse er spesielt utfordrende. Ifølge Park Services Manager Jake Allgeier, viste det seg at utvidelsen til å bruke Tork Vision Renhold* i parken var det riktige valget.
 
Informasjon i sanntid om hvilke tiltak serviceledere bør ta
Tork Vision Renhold* er verdens ledende driftsledelsesprogramvare for datastyrt rengjøring. Den gir informasjon i sanntid om hvilke tiltak serviceledere og renholdsressursene bør ta for å håndtere rengjøringsvedlikehold og fylle på refiller på en proaktiv måte. Systemet består av tilkoblede enheter som gir informasjon i sanntid om hva som trengs, hvor og når. Gjennom nettbrett, smarttelefon eller en annen enhet tilkoblet internett, får ledere og rengjørere tilgang til digitale renholdsplaner og et bilde av hvilke områder som trenger oppmerksomhet, og nøyaktig hvilke produkter som trengs. Med datastyrt rengjøring kan resultatet bli minst 20 % besparelser på tid brukt til rengjøring, og en mer meningsfylt og mindre stressende arbeidsdag for renholdsressursene.
 
Kentucky Kingdom and Hurricane Bay bruker nå Tork Vision Renhold* hele tiden for å få informasjon i sanntid fra 163 tilkoblede enheter installert over hele parken. Programvaren overvåker produktnivåer og antall gjester som går inn i hver sone av parken, og dette gir rengjørerne informasjon om rengjøringstiltakene som trengs, i prioritert rekkefølge. Dette er spesielt nyttig i travle helger, da besøksantallet i de forskjellige sonene kan variere i tusentall.
 
Det viste seg at Allgeier hadde rett. Parken har hatt stor nytte av Tork Vision Renhold*.
 
Personalet elsker det
«Personalet elsker det, og vi bruker tiden vår mer effektivt fordi vi ikke lenger trenger å sjekke hver dispenser fysisk», sier han. «Det er en fantastisk fordel ikke å måtte gjøre det lenger.»
 
Jessi O’Daniel, CTA, Senior Manager of Guest Relations, tilføyer at det å introdusere Tork Vision Renhold* har vært et godt tilskudd på flere fronter, blant annet på motivasjon og tilfredshet blant personalet.
 
Innsikt for å gjøre bedre informerte beslutninger
«Systemet har forbedret hele påfyllings- og vedlikeholdsprosessen», sier O’Daniel. «Systemet veileder arbeidsflyten til personalet fordi det er basert på hvilke områder og produkter som faktisk brukes», sier hun. «Og siden parkledelsen får tilgang til alle daglige tiltak via denne online informasjonen, kan vi nå se alt personalet får gjort. Slik innsikt gjør at vi kan gjøre bedre beslutninger og justeringer i planleggingen.»
 
Når hun oppsummerer den første sesongen med det nye systemet på plass, står O’Daniel først i køen for å gi en positiv anmeldelse. «Vi er blitt skikkelige fans. Vi synes det er enkelt å bruke», sier hun. «Det er ikke rart vi liker å kunne tilby et verktøy som gjør det enklere for alle å gjøre det de skal. Vi forstår ikke hvorfor ikke alle parkene bruker dette systemet.»
 
I tiden fremover vil Kentucky Kingdom and Hurricane Bay studere rapportene og analysene de har fått fra systemet, med fokus på renholdskvalitet og fortsatt effektivitet basert på faktiske dokumenterte opplysninger. Siden systemet kommer med kundesuksess-støtte fra Tork-personalet, vil Kentucky Kingdom and Hurricane Bay fortsette med å finjustere systemets oppsett basert på funn og resultater.
 
 
 
* Tork Vision Renhold var tidligere kjent som Tork EasyCube®.
** 2017
Berg-og-dal-bane på Kentucky Kingdom
«Personalet elsker det, og vi bruker tiden vår mer effektivt fordi vi ikke lenger trenger å sjekke hver dispenser fysisk».
Jake Allgeier, Park Service Manager