Vi gir nytt liv til papiret ditt med Tork PaperCircle

Tork PaperCircle™ er verdens første sirkulære tjeneste for resirkulering av papirhåndtørk. Vi hjelper din virksomhet med å lukke sirkelen, ved å resirkulere dine brukte papirhåndtørk lokalt til nye papirprodukter. For tiden kjører vi vellykkede pilotprosjekter med Tork PaperCircle i Tyskland og Nederland.

TOL_PaperCircle1_445x314.jpg  

La oss lukke sirkelen sammen
Over hele verden skifter vi til en sirkulær økonomi. Verdidrivere er både økt forbrukerbevissthet og statlige initiativer som EUs politikkpakke for en sirkulær økonomi. Bedrifter lukker sirkelen for hver del av virksomheten. Globalt, lokalt, på kontoret, og til og med på toalettrommet. Hos Tork gjør vi vår del for å hjelpe til, ved å lukke sirkelen for profesjonell hygiene.
Det er derfor vi har skapt Tork PaperCircle – verdens første tjeneste for resirkulering av papirhåndtørk. Tork PaperCircle er en komplett løsning for å redusere avfallet og kutte karbonfotavtrykket ditt med 40 %, noe som gir et sterkt signal til dine ansatte og besøkende.
 
TOL_PaperCircle2_445x314.jpg  
 
Hva er fordelene for deg?
Tork PaperCircle reduserer avfallet ditt, slik at du kan imøtekomme bærekraftsmål – det kutter karbonfotavtrykket for håndtørk med 40 %. Med Tork PaperCircle, gir du et sterkt signal om bærekraft til dine ansatte og besøkende.
 

recycle.jpg Lukk sirkelen
og sikre at de brukte papirhåndtørkene blir til nye resirkulerte papirprodukter istedenfor avfall
 
globe.jpg Nå målene dine for avfall og karbonfotavtrykk
for å bli en mer bærekraftig og sirkulær virksomhet
 
graph.jpg Vis ditt engasjement
rundt bærekraft ved å bruke statistikker og tilbakemeldinger i kommunikasjon
 
eye.jpg Tiltrekk oppmerksomhet
til dine bærekraftsinitiativer gjennom kreativ kommunikasjon på toalettrommet, basert på oppmuntring og atferdsforskning
 

Hvordan Tork PaperCircle fungerer
Hvordan tjenesten fungerer i praksis. Det dedikerte teamet vårt støtter deg gjennom oppsett, implementering og kontinuerlig bruk, for å sikre at overgangen til en sirkulær økonomi er myk og effektiv.
 
  1. Dine besøkende og ansatte bruker toalettrommet som vanlig, men kaster papirhåndtørkene i en separat avfallsbeholder etter at de har tørket hendene – skilting på toalettrommet gjør dette enkelt og intuitivt
  2. Rengjørerne tømmer beholderne, men holder håndtørk adskilt på trallen – vi tilbyr opplæring og veiledning for å gjøre denne justeringen
  3. Våre resirkuleringspartnere samler inn papirhåndtørkene og frakter dem til den lokale Essity-papirfabrikken
  4. Essity-papirfabrikken resirkulerer papirhåndtørkene til nye papirprodukter
  5. Dine brukte papirhåndtørk settes tilbake i sirkelen som nye papirprodukter
 
«Ved å resirkulere kan vi redusere vårt karbonfotavtrykk, og bygningene involvert produserer rundt 20 % mindre avfall. Tork PaperCircle etablerer oss som en pioner innen resirkulering blant tyske selskaper», sier Dirk Middelmann, Corporate Real Estate Management, Commerzbank.
 
 
* Resultater av en livssyklus-analyse (Life Cycle Assessment, LCA) utført av Essity Tork og verifisert av IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, 2017, der de unngåtte prosessene har blitt tatt hensyn til.

Minst -40 %* karbonavtrykk sammenlignet med nåværende alternativer for avfallshåndtering

“Bygningene genererer omtrent 20 % mindre avfall”