EasyCube_connected-cleaning.jpg
Architects

Essity og Microsoft innleder samarbeid

18/10/2017

Samarbeidet skal forsterke prisbelønnede Tork Easycube™ med Azure Internet of Things. Plattformen håndterer innhold og big data og forsterker Essitys markedsledende posisjon innen hygieneprodukter og datadrevne løsninger.

Essity, med det globale hygienevaremerket Tork, og Microsoft har innledet et samarbeid som tar sikte på å utnytte hele potensialet til big data og skytjenester for å ytterligere styrke Essitys markedsledende produkter og løsninger innen hygiene og helse.

Med fokus på kunder innen Facility Management vil Essity integrere den prisbelønte programvaren i Tork Easycube™ med Microsofts Azure IoT-løsninger or å optimere den daglige driften - spare tid og penger for kundene samt bidra til økt bærekraftiget. Dette samarbeiet kommer til å gi Facility Managers og rengjøringspersonell nøyaktig og praktisk anvendbar informasjon med Microsofts sterke datasikkerhet, forbedrede analysefunksjoner og stadige innovasjon. Når IoT-systemenes fulle kapasitet utnyttes for å analysere virksomhetsbehovet, kommer plattformer og prosesser til å ytterligere kunne effektiviseres.

År 2014 revolusjonerte Tork rengjøringen gjennom å introdusere en IoT-løsning for Facility Management rundt om i verden. Med Tork EasyCube™ gir Essity rengjørere og Facility Managers mulighet til å ta del i sanntidsdata som viser besøksmønster og produktforbruk. Den infomasjonen leder til:


•Bedre effektivitet - Ingen tid går tapt på å kontrollere ubrukte toalettrom og personalet for mer tid til å håndtere akutte rengjøringsbehov
•Bedre kvalitet og mer fornøyde kunder - Databasert rengjøring fører til bedre kvalitet i lokalene ettersom tomme dispensere og uryddige toalettrom utbedres før det oppstår klager
•Bedre engasjement og trivsel hos de ansatte - Rengjøringspersonalet ser at alle oppgaver som utføres er viktige, noe som øker deres produktivitet og trivsel på arbeidsplassen


"Tork Easycube™ har revolusjonert hvordan vår bransje ser på rengjøring. Det som begynte som en innovativ måte å ta hånd om toalettrommet har raskt utviklet seg til et nytt helhetssyn på rengjøring, og vi befinner oss bare i begynnelsen av den utviklingen. Vi er allerede verdensledende innen programvare for Facility Management. Å samarbeide med Microsoft og utnytte kraften i Anzure-plattormen er et første steg mot å gi våre kunder ytterligere merverdi", sier Don Lewis, President, Essity Professional Hygiene.

"Vi er stolte av å ha blitt valgt ut som betrodd partner i Essitys digitale utviklingssamarbeid. Samarbeidet kommer til å lede frem til en ny digital skybasert plattform der Essity kan tilby enda bedre produkter og tjenester. Gjennom å benytte IoT og avansert dataanalyse kommer Essity til å kunne støtte sine kunder med hygiene- og helseløsninger i verdensklasse", sier JoacimDamgard, General Manager, Microsoft Sweden.