Wiping and Cleaning 1.tif

Rengjøring handler om å bry seg

Når operatører tenker på vedlikehold, pleier de å fokusere på å se etter maskinene, ikke seg selv. Men forskning viser at vedlikeholdsaktiviteter er en vanlig kilde til ulykker1. Så vedlikehold handler ikke bare om å ta vare på maskinene dine, det handler også om å ta vare på arbeiderne dine.

Mange selskaper tror at opplæring er nok til å forbedre sikkerhetsatferd. Hvis arbeiderne bare er opplært i hvordan de sikkert kan utføre vedlikehold, vil de gjøre det – ikke sant? Men å bare lære arbeiderne om viktigheten av sikkerhet er ikke den beste måten å endre atferd på. Akademiske studier om sikkerhetskultur har funnet ut at selv om arbeidsstyrken reagerer positivt på sikkerhetsopplæring, har det nesten ingen korrelasjon med reduksjon av ulykker på arbeidsplassen.

Hvorfor? Folk gjør det som er enklest, ikke tryggest. Selv om arbeiderne er klar over sikkerhetsprosedyrene, vil de fort glemme dem til fordel for enklere og raskere alternativer – spesielt under stress. Så hva er den beste måten å forbedre helse- og sikkerhetsatferden din på i praksis?

Redskaper og prosesser er viktigst

Handling betyr mer enn ord. Forskning2 viser at å gi praktisk støtte er mer effektivt i å redusere antall ulykker enn å prøve å motivere folk gjennom å endre tenkemåten. Det handler om atferd, ikke holdninger. Uten de riktige redskapene og prosessene på plass på produksjonsgulvet, vil ulykker fortsette å skje, uansett hvor mye sikkerhetstrening du gir.

Noe som kan se ut som en liten detalj, slik som bedre tørke- og rengjøringsprodukter, har stor effekt på den generelle prestasjonen, spesielt når det kommer til arbeidersikkerhet og moral. Forskning2 foreslår at organisasjoner bør konsentrere 80 % eller mer av innsatsen på å forbedre sikkerhetskulturen på områder som vedlikehold- og lederatferd. For vedlikehold, betyr dette levering av rengjøringsprosesser til ditt spesifikke produksjonsanlegg, og lett tilgjengelige dispensere som bidrar til triveligere verkstedsgulv.

«De farligste ulykkene med stor negativ innvirkning, fra et økonomisk samt miljøbestemt perspektiv, har som regel oppstått fordi billige og enkle vedlikehold- og rengjøringsoppgaver har blitt forsømt.»
– Dr. Nima Khakzad, Delft teknologiske universitet

Et rent verksted viser at du tar sikkerhet på alvor

Et rent verkstedsgulv og god husholdning demonstrerer også at organisasjonen din bryr seg om arbeidsforhold, noe som igjen styrker moralen. Dette er større enn enkeltarbeideren – når nok folk gjør den rette tingen, vil andre følge eksempelet. Nok en gang, skikkelige redskaper og enkle prosesser gir generelt sett en renere og mer produktiv arbeidsplass.

«Mange tror at dårlig husholdning ikke er viktig, bare fordi de jobber i områder med en dårlig husholdningsstandard.»
– Dr Dominic Cooper, Applied Behavioural Sciences Hull2

Støtte fra ledelsen er avgjørende

Ledere må oppfordre til god atferd og gi de rette redskapene. Ledelsen er under konstant press for å møte alle typer krav, men det er avgjørende å kontinuerlig støtte arbeidsplassen i praksis. Forskning2 viser at å ha de riktige redskapene på plass er den beste måten man kan oppnå dette på. 

Tork produkter støtter dine sikkerhetsambisjoner
I dag bruker majoriteten av produsenter i Europa filler for vedlikehold og rengjøring, ofte på grunn av tradisjon. Tork leverer produkter og redskaper som utkonkurrerer filler og mens de oppfordrer til trygge vedlikeholdsmetoder på produksjonsgulvet. Hvis du ønsker å forbedre sikkerhetsatferden, er det på tide å slutte med bruken av filler. Dette er grunnen:

Mindre tidspress, færre feil
Når arbeidere har mer tid på seg til å utføre en oppgave, er de bedre rustet til å følge sikkerhetsprosedyrer.
Tork-produkter gjør rengjøringen og vedlikeholdet på opptil 35 % kortere tid. Den konsekvent høye kvaliteten på Tork-produktene fører til at det trengs 31 % mindre innsats.

Redusert rot øker sikkerheten
Det riktige produktet. Tork produkter som er organisert i de rette dispenserne hjelper med å opprette en bedre struktur på plassene der det trengs mest. Dette sparer tid og reduserer risikoen for ulykker.

Jobb sunnere og tryggere med mindre løsningsmiddel
Tork-produkter krever opptil 41 % mindre løsningsmiddel sammenlignet med tradisjonelle filler. Dette kan ha negative effekter på helsen til operatører som er utsatt for disse løsningsmidlene. Tork produkter reduserer helse- og sikkerhetsriskoen med å oppbevare filler dynket i løsningsmiddel.

Økt sikkerhet øker arbeidskvaliteten
Levering av brukervennlige, allsidige verktøy lar folk jobbe smartere, raskere og tryggere. En gladere, mer produktiv arbeidsstyrke øker den nyttbare tiden din, som direkte fører til sparte penger. Bruk av Tork rengjøringskluter med exelCLEAN® er en praktisk måte å demonstrere at rengjøring handler om å bry seg.

Har du lyst til å komme i gang? Kontakt din lokale salgsrepresentant fra Tork for å øke helse- og sikkerhetsinnsatsen din ved å få på plass den rette praktiske støtten for arbeiderne dine.––––––––––––––––––––––
Kilder:
1. National Health Scotland, «What is maintenance? Healthy safe workplaces», 2012
2. Dominic Cooper, Improving Safety Culture- A Practical Guide, 2001


Skriv ut Last ned