EY3A5654.jpg

Nytt liv for brukte papirhåndtørk

Håndtørkene som kastes på kontorets toalettrom er en ressurs. Essity tester en ny tjeneste som samler inn kundenes brukte papirhåndtørk og resirkulerer dem lokalt til nye mykpapirprodukter.

Infografik-vektor-full.png
 
Mange bedrifter, spesielt i produksjonsindustrien, tar i bruk flere ressurseffektive metoder for å endre hvordan de designer, produserer og selger løsninger, ved å revurdere hvordan produkter brukes, og ved å redefinere hva som er mulig gjennom resirkulering. Konsepter som FNs bærekraftsmål og sirkulær økonomi får bedrifter til å innovere enda mer og enda raskere, for å holde seg konkurransedyktige. 
Essitys merkevare Tork startet pilotprosjekter i Tyskland og Nederland i 2016, som siktet mot å skape et nytt livsforløp for papirhåndtørk – en unik tjeneste som samler inn brukte papirhåndtørk fra kundenes kontortoalettrom og resirkulerer dem lokalt til nye mykpapirprodukter produsert i Essitys fabrikker.
 

Kundenes krav er drivkraften

«Med tanke på hygiene er papirhåndtørk bedre enn andre løsninger», sier Åsa Degermann, som sammen med Sara Lündstrøm jobber i Waste-to-Resource Innovation-teamet for Tork-merkevaren i Essity. Hun fortsetter:   
«De utgjør imidlertid rundt 10 til 25 prosent av det totale avfallet til mange kontorer. Det er ikke overraskende at kunder ber om bærekraftige løsninger for håndtørk som en del av målene de har satt seg for avfallsredusering. Dette er en av driverne bak ønskene om denne typen tjeneste.
 
«For tiden er de mest brukte avhendingsmetodene for papirhåndtørk forbrenning, avfallsdeponi og i noen tilfeller kompostering. Frem til nå har de aldri blitt resirkulert. Potensialet for å bruke naturressurser flere ganger er med andre ord stort.»
 

Positive tilbakemeldinger fra kundene

Denne nye tjenesten avhenger av samarbeid mellom flere partnere. Tilnærmingen er basert på innovasjon og samarbeid med kunder, renholdsbransjen og Essity-fabrikker, for å nevne noen av de involverte partene innen avfallshåndtering og papirproduksjon som må være med for at opplegget skal fungere.
 
Tilbakemeldingene fra kundene har vært overveldende positive. 
«Kundene er veldig fornøyde med resultatet, og anser det som en problemfri tjeneste som ikke har skapt mer arbeid for renholderne», sier Åsa.
Essity skal i løpet av 2017 fortsette å arbeide med flere kunder i Tyskland og Nederland for å forbedre denne tjenesten ytterligere. 
Denne artikkelen ble publisert for første gang i Shape 1/2017.
 
Kontakt Sara Lundström (sara.lundstrom@essity.com) eller Åsa Degerman (asa.degerman@essity.com) hvis du vil vite mer om dette initiativet.