Tork PeakServe®

Sørg for velvære i hverdagen

En toalettromsopplevelse av høy kvalitet viser at du bryr deg om dine ansatte, og det gir det rette imaget til besøkende. Tork PeakServe® lar deg sette en ny standard for en overlegen toalettromsopplevelse, samtidig som det sikrer velværet til de ansatte, reduserer sykefravær og gir deg færre bekymringer på jobb.


Hygieneproblematikk i et åpent kontormiljø
 
Det blir stadig tydeligere at renslighet og hygiene på arbeidsplassen ikke
lenger bare handler om komfort, men at det er en helt essensiell faktor for produktivitet. Nå som stadig flere kontorer går over til en åpen planløsning, sosialiserer folk mer, de deler fasiliteter og teknologi, og står dermed overfor flere hygienerisikoer enn før.
 
Å implementere en hygienestrategi og fordelene av det
 
Ved manglende rutiner når det kommer til å sikre god hygiene, er det mange som føler at kollegene ikke gjør nok generelt for å unngå spredning av bakterier. Ved å implementere en hygienestrategi på kontoret, kan de ansatte både øke produktiviteten og velværet ved å redusere sykefraværet og bekymringer rundt hygiene. Studier viser at det å ha det rette programmet for håndhygiene på kontoret kan redusere sykefraværet med over 20 %, har vist å redusere bekymringer og forbedre arbeidsmoralen og holdningen til arbeidsplassen.
 
Hvordan Tork PeakServe® kan være en del av en bedre hygienestrategi 
 
En av de viktigste faktorene for å forbedre håndhygiene og dermed redusere forekomsten av smittsomme sykdommer er å tilby flere muligheter for håndhygiene, og en annen er å sikre at fasilitetene alltid er påfylt. Det er her Tork PeakServe kommer inn. Dette nye systemet har satt en ny standard for håndtørkutmating på steder med stor pågang. Det gir 250 %* flere håndtørk for å unngå at du går tom, og det betjener 600* flere gjester mellom hver påfylling, så du kan være trygg på at toalettrommet med stor pågang er klart!  
 
Vår nyeste innovasjon forklart

De nye håndtørkene våre komprimeres for å få plass til dobbelt på mange på mindre plass. Systemet er kontinuerlig: De komprimerte Tork PeakServe-buntene fester seg til hverandre når de legges inn, og håndtørkene er koblet sammen slik at de utmates uten avbrudd. 
Resultatet er en ny standard av jevn, kontinuerlig flyt av håndtørk, og en dispenser som er slank, selv om den har 35 % mer kapasitet enn andre produkter på markedet.*
 
 
7. Arbogast, J. W., Moore-Schiltz, L., Jarvis, W. R., Harpster-Hagen, A., Hughes, J., & Parker, A. (2016). Impact of a comprehensive workplace hand hygiene program on
employer health care insurance claims and costs, absenteeism, and employee perceptions and practices. Journal of occupational and environmental medicine, 58(6), e231.