Tork PeakServe®

Sikrer hygienestandarder

Det er vanskelig å opprettholde en konsekvent høy hygienestandard på offentlige toalettrom i helsevesenet, på grunn av uregelmessig pågang. Tork PeakServe® reduserer antallet dispensersjekker, og lar rengjøringspersonalet bruke mer tid på rengjøring i kritiske områder. En konsekvent forsyning av papirhåndtørk på offentlige toalettrom minimerer risikoen for smitte.


Hygieneutfordringer i helsevesenet
 
Driftsledere i helsevesenet opplever et økende press. Og selv om rengjøringstjenester kan kjøpes gjennom anbud som i enhver annen bransje, innebærer de unike kravene i helsevesenet unike krav og standarder for hygieneprodukter. I helsevesenet vil hygiene alltid være en viktig del av det å opprettholde en høy kvalitetsstandard. Og det vil alltid være kritisk viktig å minimere smitterisikoen for pasienter, beboere, besøkende og personale.
 
Håndhygiene i perioder med stor pågang
 
En kritisk utfordring for offentlige toalettrom i helsevesenet er stor pågang, spesielt i perioder med årlige utbrudd av smittsomme sykdommer som influensa. Når flere personer søker hjelp, blir flere bakterier introdusert i miljøet, noe som utgjør en risiko for både pasienter og personale. Selv om håndhygiene alltid er en viktig del av en grunnleggende hygienerutine, er det et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre i slike perioder for å unngå spredning av infeksjoner. God håndhygiene motarbeider også antibiotikaresistens.
 
Minimer risikoen for smitte med Tork Peakserve®
 
Rene lokaler i helsevesenet bidrar til bedre helse og et mer attraktivt arbeidsmiljø, i tillegg til å gi et generelt godt inntrykk. Å opprettholde gode hygienestandarder i offentlige toalettrom er enklere med et hygienesystem med lite vedlikehold, som Tork PeakServe®. Høykapasitetsdispenserne sikrer bedre hygiene for besøkende, og tiden som spares på fylling av dispenserne frigir tid som rengjøringspersonalet kan bruke på mer kritiske oppgaver. 
 
Dette er PeakServe 
  1. Buntene er komprimert med 50 %, noe som gir opptil 2100 håndtørk per dispenser*
  2. Kontinuerlige bunter fester seg til hverandre når de legges inn
  3. Buntene utmates uten forstyrrelse, ett håndtørk av gangen
 
*Sammenlignet med Tork Universal refill og håndtørk-dispenser 552000.